Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 179 20 199 -
22/01 kl 01 146 17 163 -
22/01 kl 02 112 15 127 -
22/01 kl 03 90 12 102 -
22/01 kl 04 86 11 97 -
22/01 kl 05 100 9 109 -
22/01 kl 06 128 6 134 -
22/01 kl 07 165 5 170 -
22/01 kl 08 205 1 206 -
22/01 kl 09 233 1 234 -
22/01 kl 10 241 -1 240 -
22/01 kl 11 230 -1 229 -
22/01 kl 12 204 -1 203 -
22/01 kl 13 167 -3 164 -
22/01 kl 14 129 -3 126 -
22/01 kl 15 96 -3 93 -
22/01 kl 16 79 -3 76 -
22/01 kl 17 83 -3 80 -
22/01 kl 18 104 -5 99 -
22/01 kl 19 139 -3 136 -
22/01 kl 20 179 -3 176 -
22/01 kl 21 215 0 215 -
22/01 kl 22 233 3 236 -
22/01 kl 23 230 6 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 247 240 283 289
Laveste vannstand 109 111 76 94 96
Avvik gult nivå -66 -78 -85 -42 -36
Avvik orange nivå -84 -96 -103 -60 -54
Avvik rødt nivå -100 -112 -119 -76 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm