Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 266 -18 248 -
20/04 kl 01 245 -17 228 -
20/04 kl 02 200 -17 183 -
20/04 kl 03 145 -18 127 -
20/04 kl 04 85 -18 67 -
20/04 kl 05 38 -18 20 -
20/04 kl 06 20 -16 4 -
20/04 kl 07 34 -16 18 -
20/04 kl 08 73 -16 57 -
20/04 kl 09 129 -15 114 -
20/04 kl 10 192 -13 179 -
20/04 kl 11 247 -13 234 -
20/04 kl 12 273 -12 261 -
20/04 kl 13 259 -10 249 -
20/04 kl 14 217 -9 208 -
20/04 kl 15 162 -7 155 -
20/04 kl 16 101 -6 95 -
20/04 kl 17 46 -5 41 -
20/04 kl 18 15 -5 10 -
20/04 kl 19 17 -5 12 -
20/04 kl 20 48 -3 45 -
20/04 kl 21 97 -3 94 -
20/04 kl 22 159 -2 157 -
20/04 kl 23 221 -3 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 250 261 261 250
Laveste vannstand -8 -8 4 13 25
Avvik gult nivå -84 -75 -64 -64 -75
Avvik orange nivå -102 -93 -82 -82 -93
Avvik rødt nivå -118 -109 -98 -98 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm