Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 263 29 292 -
29/09 kl 01 218 28 246 -
29/09 kl 02 159 32 191 -
29/09 kl 03 98 31 129 -
29/09 kl 04 48 30 78 -
29/09 kl 05 24 30 54 -
29/09 kl 06 30 30 60 -
29/09 kl 07 64 30 94 -
29/09 kl 08 118 28 146 -
29/09 kl 09 182 27 209 -
29/09 kl 10 241 26 267 -
29/09 kl 11 274 26 300 -
29/09 kl 12 271 27 298 -
29/09 kl 13 239 26 265 -
29/09 kl 14 189 27 216 -
29/09 kl 15 131 26 157 -
29/09 kl 16 77 28 105 -
29/09 kl 17 45 26 71 -
29/09 kl 18 45 25 70 -
29/09 kl 19 76 24 100 -
29/09 kl 20 126 25 151 -
29/09 kl 21 188 27 215 -
29/09 kl 22 249 26 275 -
29/09 kl 23 290 28 318 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 311 318 322 312
Laveste vannstand 83 44 54 48 33
Avvik gult nivå -62 -21 -14 -10 -20
Avvik orange nivå -84 -43 -36 -32 -42
Avvik rødt nivå -94 -53 -46 -42 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm