Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 107 -10 97 -
25/08 kl 01 111 -10 101 -
25/08 kl 02 125 -8 117 -
25/08 kl 03 146 -8 138 -
25/08 kl 04 169 -7 162 -
25/08 kl 05 189 -7 182 -
25/08 kl 06 196 -6 190 -
25/08 kl 07 191 -6 185 -
25/08 kl 08 176 -5 171 -
25/08 kl 09 156 -5 151 -
25/08 kl 10 134 -5 129 -
25/08 kl 11 114 -4 110 -
25/08 kl 12 102 -5 97 -
25/08 kl 13 101 -5 96 -
25/08 kl 14 111 -6 105 -
25/08 kl 15 130 -7 123 -
25/08 kl 16 154 -8 146 -
25/08 kl 17 179 -9 170 -
25/08 kl 18 197 -10 187 -
25/08 kl 19 202 -11 191 -
25/08 kl 20 195 -11 184 -
25/08 kl 21 180 -12 168 -
25/08 kl 22 159 -12 147 -
25/08 kl 23 136 -13 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 200 191 191 200 220
Laveste vannstand 95 81 96 86 77
Avvik gult nivå -125 -134 -134 -125 -105
Avvik orange nivå -143 -152 -152 -143 -123
Avvik rødt nivå -159 -168 -168 -159 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm