Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 242 1 243 -
19/06 kl 01 241 1 242 -
19/06 kl 02 215 2 217 -
19/06 kl 03 173 2 175 -
19/06 kl 04 126 1 127 -
19/06 kl 05 80 2 82 -
19/06 kl 06 47 2 49 -
19/06 kl 07 38 2 40 -
19/06 kl 08 52 3 55 -
19/06 kl 09 85 3 88 -
19/06 kl 10 129 4 133 -
19/06 kl 11 176 3 179 -
19/06 kl 12 214 3 217 -
19/06 kl 13 227 3 230 -
19/06 kl 14 212 3 215 -
19/06 kl 15 179 2 181 -
19/06 kl 16 139 2 141 -
19/06 kl 17 97 1 98 -
19/06 kl 18 64 0 64 -
19/06 kl 19 52 0 52 -
19/06 kl 20 64 -1 63 -
19/06 kl 21 94 -2 92 -
19/06 kl 22 136 -2 134 -
19/06 kl 23 183 -1 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 245 243 240 247
Laveste vannstand 40 38 40 47 58
Avvik gult nivå -90 -80 -82 -85 -78
Avvik orange nivå -108 -98 -100 -103 -96
Avvik rødt nivå -124 -114 -116 -119 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm