Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 153 23 176 -
08/12 kl 01 125 22 147 -
08/12 kl 02 104 20 124 -
08/12 kl 03 97 19 116 -
08/12 kl 04 106 19 125 -
08/12 kl 05 128 18 146 -
08/12 kl 06 158 16 174 -
08/12 kl 07 190 16 206 -
08/12 kl 08 216 16 232 -
08/12 kl 09 229 14 243 -
08/12 kl 10 225 12 237 -
08/12 kl 11 205 11 216 -
08/12 kl 12 177 9 186 -
08/12 kl 13 148 9 157 -
08/12 kl 14 122 8 130 -
08/12 kl 15 108 8 116 -
08/12 kl 16 110 8 118 -
08/12 kl 17 129 9 138 -
08/12 kl 18 156 10 166 -
08/12 kl 19 188 9 197 -
08/12 kl 20 215 11 226 -
08/12 kl 21 230 13 243 -
08/12 kl 22 227 13 240 -
08/12 kl 23 207 12 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 240 250 243 255
Laveste vannstand 170 142 127 116 105
Avvik gult nivå -76 -85 -75 -82 -70
Avvik orange nivå -94 -103 -93 -100 -88
Avvik rødt nivå -110 -119 -109 -116 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm