Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 111 -6 105 -
24/08 kl 01 128 -7 121 -
24/08 kl 02 151 -8 143 -
24/08 kl 03 177 -10 167 -
24/08 kl 04 197 -11 186 -
24/08 kl 05 204 -12 192 -
24/08 kl 06 194 -13 181 -
24/08 kl 07 175 -14 161 -
24/08 kl 08 151 -15 136 -
24/08 kl 09 127 -15 112 -
24/08 kl 10 107 -16 91 -
24/08 kl 11 96 -16 80 -
24/08 kl 12 99 -18 81 -
24/08 kl 13 112 -18 94 -
24/08 kl 14 133 -18 115 -
24/08 kl 15 158 -18 140 -
24/08 kl 16 183 -19 164 -
24/08 kl 17 199 -19 180 -
24/08 kl 18 200 -19 181 -
24/08 kl 19 190 -19 171 -
24/08 kl 20 172 -19 153 -
24/08 kl 21 151 -19 132 -
24/08 kl 22 130 -18 112 -
24/08 kl 23 114 -16 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 210 211 192 193
Laveste vannstand 70 65 84 80 91
Avvik gult nivå -110 -115 -114 -133 -132
Avvik orange nivå -128 -133 -132 -151 -150
Avvik rødt nivå -144 -149 -148 -167 -166
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm