Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 261 -4 257 -
21/04 kl 01 262 -2 260 -
21/04 kl 02 231 -2 229 -
21/04 kl 03 181 -1 180 -
21/04 kl 04 124 -1 123 -
21/04 kl 05 68 -1 67 -
21/04 kl 06 29 -1 28 -
21/04 kl 07 22 -2 20 -
21/04 kl 08 44 -2 42 -
21/04 kl 09 88 -2 86 -
21/04 kl 10 145 -3 142 -
21/04 kl 11 206 -4 202 -
21/04 kl 12 253 -4 249 -
21/04 kl 13 266 -5 261 -
21/04 kl 14 243 -7 236 -
21/04 kl 15 198 -7 191 -
21/04 kl 16 143 -7 136 -
21/04 kl 17 86 -8 78 -
21/04 kl 18 41 -10 31 -
21/04 kl 19 22 -9 13 -
21/04 kl 20 34 -9 25 -
21/04 kl 21 70 -10 60 -
21/04 kl 22 121 -9 112 -
21/04 kl 23 180 -9 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 250 261 261 250
Laveste vannstand -8 -8 4 13 25
Avvik gult nivå -84 -75 -64 -64 -75
Avvik orange nivå -102 -93 -82 -82 -93
Avvik rødt nivå -118 -109 -98 -98 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm