Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 240 4 244 -
24/07 kl 01 265 2 267 -
24/07 kl 02 257 2 259 -
24/07 kl 03 220 3 223 -
24/07 kl 04 169 4 173 -
24/07 kl 05 113 2 115 -
24/07 kl 06 60 4 64 -
24/07 kl 07 26 1 27 -
24/07 kl 08 20 3 23 -
24/07 kl 09 41 4 45 -
24/07 kl 10 82 4 86 -
24/07 kl 11 136 3 139 -
24/07 kl 12 194 3 197 -
24/07 kl 13 236 4 240 -
24/07 kl 14 247 4 251 -
24/07 kl 15 226 4 230 -
24/07 kl 16 186 4 190 -
24/07 kl 17 138 4 142 -
24/07 kl 18 89 3 92 -
24/07 kl 19 53 3 56 -
24/07 kl 20 42 3 45 -
24/07 kl 21 60 4 64 -
24/07 kl 22 98 4 102 -
24/07 kl 23 150 4 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 260 266 268 267 272
Laveste vannstand 74 49 37 23 29
Avvik gult nivå -72 -66 -64 -65 -60
Avvik orange nivå -94 -88 -86 -87 -82
Avvik rødt nivå -104 -98 -96 -97 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm