Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 223 -2 221 -
20/06 kl 01 242 -2 240 -
20/06 kl 02 231 -2 229 -
20/06 kl 03 199 -1 198 -
20/06 kl 04 155 0 155 -
20/06 kl 05 110 0 110 -
20/06 kl 06 69 1 70 -
20/06 kl 07 45 2 47 -
20/06 kl 08 44 3 47 -
20/06 kl 09 65 4 69 -
20/06 kl 10 99 6 105 -
20/06 kl 11 144 8 152 -
20/06 kl 12 187 9 196 -
20/06 kl 13 216 10 226 -
20/06 kl 14 219 10 229 -
20/06 kl 15 198 12 210 -
20/06 kl 16 164 13 177 -
20/06 kl 17 125 13 138 -
20/06 kl 18 88 12 100 -
20/06 kl 19 63 12 75 -
20/06 kl 20 61 12 73 -
20/06 kl 21 79 12 91 -
20/06 kl 22 112 13 125 -
20/06 kl 23 153 13 166 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 245 243 240 247
Laveste vannstand 40 38 40 47 58
Avvik gult nivå -90 -80 -82 -85 -78
Avvik orange nivå -108 -98 -100 -103 -96
Avvik rødt nivå -124 -114 -116 -119 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm