Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 293 29 322 -
30/09 kl 01 260 31 291 -
30/09 kl 02 206 32 238 -
30/09 kl 03 142 34 176 -
30/09 kl 04 79 33 112 -
30/09 kl 05 32 34 66 -
30/09 kl 06 16 33 49 -
30/09 kl 07 34 34 68 -
30/09 kl 08 77 32 109 -
30/09 kl 09 137 34 171 -
30/09 kl 10 205 31 236 -
30/09 kl 11 262 29 291 -
30/09 kl 12 285 29 314 -
30/09 kl 13 269 28 297 -
30/09 kl 14 227 26 253 -
30/09 kl 15 171 24 195 -
30/09 kl 16 110 20 130 -
30/09 kl 17 59 16 75 -
30/09 kl 18 36 14 50 -
30/09 kl 19 48 16 64 -
30/09 kl 20 87 15 102 -
30/09 kl 21 143 14 157 -
30/09 kl 22 209 12 221 -
30/09 kl 23 268 11 279 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 309 318 322 310
Laveste vannstand 83 44 53 49 31
Avvik gult nivå -62 -23 -14 -10 -22
Avvik orange nivå -84 -45 -36 -32 -44
Avvik rødt nivå -94 -55 -46 -42 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm