Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 234 -8 226 -
22/04 kl 01 259 -9 250 -
22/04 kl 02 248 -9 239 -
22/04 kl 03 210 -7 203 -
22/04 kl 04 160 -7 153 -
22/04 kl 05 105 -6 99 -
22/04 kl 06 57 -6 51 -
22/04 kl 07 29 -4 25 -
22/04 kl 08 32 -3 29 -
22/04 kl 09 60 -3 57 -
22/04 kl 10 104 -1 103 -
22/04 kl 11 158 -1 157 -
22/04 kl 12 214 -1 213 -
22/04 kl 13 249 -1 248 -
22/04 kl 14 250 0 250 -
22/04 kl 15 221 1 222 -
22/04 kl 16 176 0 176 -
22/04 kl 17 126 1 127 -
22/04 kl 18 78 2 80 -
22/04 kl 19 44 2 46 -
22/04 kl 20 38 3 41 -
22/04 kl 21 57 3 60 -
22/04 kl 22 94 3 97 -
22/04 kl 23 143 2 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 250 261 261 250
Laveste vannstand -8 -8 4 13 25
Avvik gult nivå -84 -75 -64 -64 -75
Avvik orange nivå -102 -93 -82 -82 -93
Avvik rødt nivå -118 -109 -98 -98 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm