Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 107 -16 91 -
25/08 kl 01 111 -16 95 -
25/08 kl 02 125 -15 110 -
25/08 kl 03 146 -14 132 -
25/08 kl 04 169 -13 156 -
25/08 kl 05 189 -12 177 -
25/08 kl 06 196 -11 185 -
25/08 kl 07 191 -10 181 -
25/08 kl 08 176 -10 166 -
25/08 kl 09 156 -10 146 -
25/08 kl 10 134 -10 124 -
25/08 kl 11 114 -9 105 -
25/08 kl 12 102 -9 93 -
25/08 kl 13 101 -9 92 -
25/08 kl 14 111 -8 103 -
25/08 kl 15 130 -7 123 -
25/08 kl 16 154 -8 146 -
25/08 kl 17 179 -8 171 -
25/08 kl 18 197 -8 189 -
25/08 kl 19 202 -9 193 -
25/08 kl 20 195 -9 186 -
25/08 kl 21 180 -10 170 -
25/08 kl 22 159 -10 149 -
25/08 kl 23 136 -12 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 215 210 211 192 193
Laveste vannstand 70 65 84 80 91
Avvik gult nivå -110 -115 -114 -133 -132
Avvik orange nivå -128 -133 -132 -151 -150
Avvik rødt nivå -144 -149 -148 -167 -166
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm