Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 176 12 188 -
09/12 kl 01 143 14 157 -
09/12 kl 02 112 14 126 -
09/12 kl 03 92 14 106 -
09/12 kl 04 90 16 106 -
09/12 kl 05 105 17 122 -
09/12 kl 06 135 16 151 -
09/12 kl 07 171 15 186 -
09/12 kl 08 207 16 223 -
09/12 kl 09 233 16 249 -
09/12 kl 10 241 14 255 -
09/12 kl 11 229 13 242 -
09/12 kl 12 202 13 215 -
09/12 kl 13 167 13 180 -
09/12 kl 14 133 11 144 -
09/12 kl 15 106 11 117 -
09/12 kl 16 96 9 105 -
09/12 kl 17 105 6 111 -
09/12 kl 18 130 5 135 -
09/12 kl 19 165 3 168 -
09/12 kl 20 201 3 204 -
09/12 kl 21 229 1 230 -
09/12 kl 22 240 1 241 -
09/12 kl 23 229 0 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 240 250 243 255
Laveste vannstand 170 142 127 116 105
Avvik gult nivå -76 -85 -75 -82 -70
Avvik orange nivå -94 -103 -93 -100 -88
Avvik rødt nivå -110 -119 -109 -116 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm