Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 196 13 209 -
21/06 kl 01 227 13 240 -
21/06 kl 02 235 12 247 -
21/06 kl 03 216 11 227 -
21/06 kl 04 181 11 192 -
21/06 kl 05 140 10 150 -
21/06 kl 06 97 9 106 -
21/06 kl 07 64 8 72 -
21/06 kl 08 49 9 58 -
21/06 kl 09 55 8 63 -
21/06 kl 10 79 7 86 -
21/06 kl 11 115 7 122 -
21/06 kl 12 156 7 163 -
21/06 kl 13 193 6 199 -
21/06 kl 14 212 5 217 -
21/06 kl 15 207 5 212 -
21/06 kl 16 183 4 187 -
21/06 kl 17 150 5 155 -
21/06 kl 18 113 4 117 -
21/06 kl 19 83 3 86 -
21/06 kl 20 68 3 71 -
21/06 kl 21 72 4 76 -
21/06 kl 22 95 4 99 -
21/06 kl 23 128 4 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 245 243 240 247
Laveste vannstand 40 38 40 47 58
Avvik gult nivå -90 -80 -82 -85 -78
Avvik orange nivå -108 -98 -100 -103 -96
Avvik rødt nivå -124 -114 -116 -119 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm