Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 299 11 310 -
01/10 kl 01 289 9 298 -
01/10 kl 02 248 10 258 -
01/10 kl 03 189 9 198 -
01/10 kl 04 124 8 132 -
01/10 kl 05 64 8 72 -
01/10 kl 06 27 8 35 -
01/10 kl 07 23 8 31 -
01/10 kl 08 50 8 58 -
01/10 kl 09 98 9 107 -
01/10 kl 10 162 7 169 -
01/10 kl 11 228 8 236 -
01/10 kl 12 275 8 283 -
01/10 kl 13 284 8 292 -
01/10 kl 14 257 9 266 -
01/10 kl 15 209 9 218 -
01/10 kl 16 150 8 158 -
01/10 kl 17 92 8 100 -
01/10 kl 18 50 6 56 -
01/10 kl 19 39 8 47 -
01/10 kl 20 60 10 70 -
01/10 kl 21 104 11 115 -
01/10 kl 22 162 11 173 -
01/10 kl 23 226 12 238 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 309 318 322 310
Laveste vannstand 83 44 53 49 31
Avvik gult nivå -62 -23 -14 -10 -22
Avvik orange nivå -84 -45 -36 -32 -44
Avvik rødt nivå -94 -55 -46 -42 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm