Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 67 8 75 74
27/09 kl 14 58 8 66 61
27/09 kl 15 54 9 63 60
27/09 kl 16 59 8 67 68
27/09 kl 17 67 6 73 73
27/09 kl 18 71 8 79 76
27/09 kl 19 78 6 84 84
27/09 kl 20 89 8 97 97
27/09 kl 21 94 12 106 106
27/09 kl 22 90 12 102 99
27/09 kl 23 83 15 98 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 138 125 126
Laveste vannstand 63 62 57 47 40
Avvik gult nivå -47 -38 -15 -28 -27
Avvik orange nivå -57 -48 -25 -38 -37
Avvik rødt nivå -67 -58 -35 -48 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm