Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 76 12 88 79
28/09 kl 01 68 12 80 79
28/09 kl 02 55 13 68 63
28/09 kl 03 46 16 62 54
28/09 kl 04 48 20 68 60
28/09 kl 05 58 18 76 -
28/09 kl 06 63 19 82 -
28/09 kl 07 68 18 86 -
28/09 kl 08 81 16 97 -
28/09 kl 09 94 17 111 -
28/09 kl 10 94 14 108 -
28/09 kl 11 86 14 100 -
28/09 kl 12 80 12 92 -
28/09 kl 13 74 12 86 -
28/09 kl 14 62 14 76 -
28/09 kl 15 49 13 62 -
28/09 kl 16 48 15 63 -
28/09 kl 17 59 14 73 -
28/09 kl 18 67 15 82 -
28/09 kl 19 71 15 86 -
28/09 kl 20 81 13 94 -
28/09 kl 21 97 16 113 -
28/09 kl 22 102 13 115 -
28/09 kl 23 93 13 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 138 125 126
Laveste vannstand 63 62 57 47 40
Avvik gult nivå -47 -38 -15 -28 -27
Avvik orange nivå -57 -48 -25 -38 -37
Avvik rødt nivå -67 -58 -35 -48 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm