Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 83 14 97 -
29/09 kl 01 76 13 89 -
29/09 kl 02 65 16 81 -
29/09 kl 03 48 17 65 -
29/09 kl 04 39 19 58 -
29/09 kl 05 47 19 66 -
29/09 kl 06 59 22 81 -
29/09 kl 07 63 24 87 -
29/09 kl 08 69 26 95 -
29/09 kl 09 88 29 117 -
29/09 kl 10 101 30 131 -
29/09 kl 11 95 32 127 -
29/09 kl 12 84 32 116 -
29/09 kl 13 79 32 111 -
29/09 kl 14 71 30 101 -
29/09 kl 15 55 30 85 -
29/09 kl 16 42 31 73 -
29/09 kl 17 47 28 75 -
29/09 kl 18 62 29 91 -
29/09 kl 19 69 29 98 -
29/09 kl 20 72 30 102 -
29/09 kl 21 88 32 120 -
29/09 kl 22 106 32 138 -
29/09 kl 23 105 32 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 116 138 125 128
Laveste vannstand 63 62 58 48 40
Avvik gult nivå -46 -37 -15 -28 -25
Avvik orange nivå -56 -47 -25 -38 -35
Avvik rødt nivå -66 -57 -35 -48 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm