Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 92 32 124 -
30/09 kl 01 83 32 115 -
30/09 kl 02 76 32 108 -
30/09 kl 03 60 32 92 -
30/09 kl 04 40 30 70 -
30/09 kl 05 37 29 66 -
30/09 kl 06 51 27 78 -
30/09 kl 07 62 27 89 -
30/09 kl 08 63 25 88 -
30/09 kl 09 74 23 97 -
30/09 kl 10 96 22 118 -
30/09 kl 11 104 21 125 -
30/09 kl 12 93 18 111 -
30/09 kl 13 82 14 96 -
30/09 kl 14 78 14 92 -
30/09 kl 15 67 11 78 -
30/09 kl 16 47 13 60 -
30/09 kl 17 38 10 48 -
30/09 kl 18 51 7 58 -
30/09 kl 19 66 5 71 -
30/09 kl 20 70 3 73 -
30/09 kl 21 76 4 80 -
30/09 kl 22 97 3 100 -
30/09 kl 23 111 6 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 116 138 125 128
Laveste vannstand 63 62 58 48 40
Avvik gult nivå -46 -37 -15 -28 -25
Avvik orange nivå -56 -47 -25 -38 -35
Avvik rødt nivå -66 -57 -35 -48 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm