Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 104 3 107 -
01/10 kl 01 89 4 93 -
01/10 kl 02 82 3 85 -
01/10 kl 03 74 3 77 -
01/10 kl 04 53 4 57 -
01/10 kl 05 36 4 40 -
01/10 kl 06 41 2 43 -
01/10 kl 07 58 2 60 -
01/10 kl 08 64 2 66 -
01/10 kl 09 66 3 69 -
01/10 kl 10 82 5 87 -
01/10 kl 11 103 4 107 -
01/10 kl 12 103 7 110 -
01/10 kl 13 89 8 97 -
01/10 kl 14 81 11 92 -
01/10 kl 15 77 10 87 -
01/10 kl 16 61 11 72 -
01/10 kl 17 42 14 56 -
01/10 kl 18 42 16 58 -
01/10 kl 19 59 16 75 -
01/10 kl 20 70 17 87 -
01/10 kl 21 72 20 92 -
01/10 kl 22 82 22 104 -
01/10 kl 23 104 24 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 116 138 125 128
Laveste vannstand 63 62 58 48 40
Avvik gult nivå -46 -37 -15 -28 -25
Avvik orange nivå -56 -47 -25 -38 -35
Avvik rødt nivå -66 -57 -35 -48 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm