Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 68 9 77 74
27/09 kl 14 58 9 67 62
27/09 kl 15 55 10 65 61
27/09 kl 16 60 9 69 68
27/09 kl 17 66 7 73 73
27/09 kl 18 71 9 80 76
27/09 kl 19 79 7 86 84
27/09 kl 20 90 9 99 97
27/09 kl 21 95 13 108 104
27/09 kl 22 91 13 104 98
27/09 kl 23 83 16 99 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 138 126 125
Laveste vannstand 65 63 58 50 42
Avvik gult nivå -45 -38 -15 -27 -28
Avvik orange nivå -55 -48 -25 -37 -38
Avvik rødt nivå -65 -58 -35 -47 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm