Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 75 23 98 98
05/12 kl 14 79 25 104 97
05/12 kl 15 82 25 107 105
05/12 kl 16 85 25 110 106
05/12 kl 17 85 24 109 104
05/12 kl 18 83 24 107 105
05/12 kl 19 80 25 105 99
05/12 kl 20 75 28 103 98
05/12 kl 21 71 28 99 98
05/12 kl 22 68 28 96 92
05/12 kl 23 67 28 95 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 105 108 111 134
Laveste vannstand 95 84 80 66 75
Avvik gult nivå -35 -40 -37 -34 -11
Avvik orange nivå -46 -51 -48 -45 -22
Avvik rødt nivå -56 -61 -58 -55 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm