Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 59 -18 41 40
18/04 kl 14 45 -18 27 24
18/04 kl 15 29 -18 11 9
18/04 kl 16 25 -19 6 4
18/04 kl 17 35 -19 16 15
18/04 kl 18 44 -19 25 29
18/04 kl 19 48 -19 29 30
18/04 kl 20 59 -18 41 37
18/04 kl 21 76 -18 58 57
18/04 kl 22 84 -17 67 70
18/04 kl 23 76 -16 60 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 74 81 81 88
Laveste vannstand 6 9 14 17 24
Avvik gult nivå -78 -71 -64 -64 -57
Avvik orange nivå -89 -82 -75 -75 -68
Avvik rødt nivå -99 -92 -85 -85 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm