Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 60 12 72 67
17/06 kl 02 51 12 63 60
17/06 kl 03 38 13 51 47
17/06 kl 04 31 12 43 41
17/06 kl 05 38 14 52 44
17/06 kl 06 48 15 63 58
17/06 kl 07 51 14 65 63
17/06 kl 08 56 15 71 65
17/06 kl 09 70 14 84 78
17/06 kl 10 81 15 96 92
17/06 kl 11 77 15 92 87
17/06 kl 12 67 15 82 76
17/06 kl 13 62 15 77 71
17/06 kl 14 55 14 69 -
17/06 kl 15 42 14 56 -
17/06 kl 16 31 13 44 -
17/06 kl 17 33 12 45 -
17/06 kl 18 44 11 55 -
17/06 kl 19 51 11 62 -
17/06 kl 20 54 10 64 -
17/06 kl 21 65 10 75 -
17/06 kl 22 80 10 90 -
17/06 kl 23 81 10 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 100 99 107 101
Laveste vannstand 43 41 47 56 56
Avvik gult nivå -49 -45 -46 -38 -44
Avvik orange nivå -60 -56 -57 -49 -55
Avvik rødt nivå -70 -66 -67 -59 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm