Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 78 -5 73 73
21/08 kl 14 84 -6 78 76
21/08 kl 15 78 -7 71 68
21/08 kl 16 68 -8 60 61
21/08 kl 17 63 -8 55 57
21/08 kl 18 58 -7 51 50
21/08 kl 19 49 -7 42 40
21/08 kl 20 47 -7 40 39
21/08 kl 21 55 -7 48 47
21/08 kl 22 65 -6 59 59
21/08 kl 23 69 -5 64 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 83 97 76 72
Laveste vannstand 40 47 54 46 51
Avvik gult nivå -67 -62 -48 -69 -73
Avvik orange nivå -78 -73 -59 -80 -84
Avvik rødt nivå -88 -83 -69 -90 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm