Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 71 10 81 -
18/06 kl 01 64 10 74 -
18/06 kl 02 58 10 68 -
18/06 kl 03 47 10 57 -
18/06 kl 04 33 10 43 -
18/06 kl 05 30 11 41 -
18/06 kl 06 40 12 52 -
18/06 kl 07 48 12 60 -
18/06 kl 08 51 12 63 -
18/06 kl 09 59 13 72 -
18/06 kl 10 74 13 87 -
18/06 kl 11 81 13 94 -
18/06 kl 12 74 15 89 -
18/06 kl 13 65 15 80 -
18/06 kl 14 60 16 76 -
18/06 kl 15 52 16 68 -
18/06 kl 16 38 17 55 -
18/06 kl 17 30 17 47 -
18/06 kl 18 37 18 55 -
18/06 kl 19 48 17 65 -
18/06 kl 20 53 17 70 -
18/06 kl 21 58 16 74 -
18/06 kl 22 71 17 88 -
18/06 kl 23 82 18 100 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 100 99 107 101
Laveste vannstand 43 41 47 56 56
Avvik gult nivå -49 -45 -46 -38 -44
Avvik orange nivå -60 -56 -57 -49 -55
Avvik rødt nivå -70 -66 -67 -59 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm