Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 61 4 65 -
21/01 kl 01 56 6 62 -
21/01 kl 02 58 6 64 -
21/01 kl 03 63 8 71 -
21/01 kl 04 65 8 73 -
21/01 kl 05 68 9 77 -
21/01 kl 06 76 9 85 -
21/01 kl 07 82 8 90 -
21/01 kl 08 81 8 89 -
21/01 kl 09 76 4 80 -
21/01 kl 10 73 3 76 -
21/01 kl 11 70 2 72 -
21/01 kl 12 65 5 70 -
21/01 kl 13 59 3 62 -
21/01 kl 14 59 2 61 -
21/01 kl 15 63 0 63 -
21/01 kl 16 66 -1 65 -
21/01 kl 17 67 -2 65 -
21/01 kl 18 73 -3 70 -
21/01 kl 19 82 -1 81 -
21/01 kl 20 85 0 85 -
21/01 kl 21 81 1 82 -
21/01 kl 22 77 0 77 -
21/01 kl 23 74 -2 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 90 81 96 108
Laveste vannstand 58 61 48 46 62
Avvik gult nivå -60 -55 -64 -49 -37
Avvik orange nivå -71 -66 -75 -60 -48
Avvik rødt nivå -81 -76 -85 -70 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm