Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 67 -16 51 -
19/04 kl 01 63 -14 49 -
19/04 kl 02 53 -14 39 -
19/04 kl 03 37 -13 24 -
19/04 kl 04 28 -13 15 -
19/04 kl 05 36 -13 23 -
19/04 kl 06 48 -13 35 -
19/04 kl 07 52 -14 38 -
19/04 kl 08 58 -14 44 -
19/04 kl 09 75 -14 61 -
19/04 kl 10 88 -13 75 -
19/04 kl 11 84 -14 70 -
19/04 kl 12 72 -14 58 -
19/04 kl 13 65 -15 50 -
19/04 kl 14 57 -14 43 -
19/04 kl 15 40 -15 25 -
19/04 kl 16 24 -15 9 -
19/04 kl 17 25 -15 10 -
19/04 kl 18 38 -14 24 -
19/04 kl 19 45 -14 31 -
19/04 kl 20 49 -14 35 -
19/04 kl 21 64 -15 49 -
19/04 kl 22 83 -15 68 -
19/04 kl 23 85 -14 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 75 80 83 92
Laveste vannstand 6 9 13 18 28
Avvik gult nivå -78 -70 -65 -62 -53
Avvik orange nivå -89 -81 -76 -73 -64
Avvik rødt nivå -99 -91 -86 -83 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm