Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 76 13 89 80
28/09 kl 01 67 13 80 78
28/09 kl 02 54 15 69 62
28/09 kl 03 45 18 63 55
28/09 kl 04 48 21 69 61
28/09 kl 05 56 19 75 -
28/09 kl 06 61 21 82 -
28/09 kl 07 67 20 87 -
28/09 kl 08 81 18 99 -
28/09 kl 09 93 18 111 -
28/09 kl 10 94 16 110 -
28/09 kl 11 87 15 102 -
28/09 kl 12 81 14 95 -
28/09 kl 13 75 13 88 -
28/09 kl 14 63 15 78 -
28/09 kl 15 50 15 65 -
28/09 kl 16 49 16 65 -
28/09 kl 17 59 15 74 -
28/09 kl 18 67 16 83 -
28/09 kl 19 72 16 88 -
28/09 kl 20 83 15 98 -
28/09 kl 21 97 17 114 -
28/09 kl 22 101 14 115 -
28/09 kl 23 93 14 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 138 126 125
Laveste vannstand 65 63 58 50 42
Avvik gult nivå -45 -38 -15 -27 -28
Avvik orange nivå -55 -48 -25 -37 -38
Avvik rødt nivå -65 -58 -35 -47 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm