Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 65 -5 60 -
25/08 kl 01 66 -4 62 -
25/08 kl 02 68 -4 64 -
25/08 kl 03 72 -4 68 -
25/08 kl 04 77 -4 73 -
25/08 kl 05 77 -4 73 -
25/08 kl 06 72 -3 69 -
25/08 kl 07 66 -3 63 -
25/08 kl 08 64 -2 62 -
25/08 kl 09 60 -3 57 -
25/08 kl 10 56 -3 53 -
25/08 kl 11 56 -3 53 -
25/08 kl 12 60 -4 56 -
25/08 kl 13 63 -4 59 -
25/08 kl 14 65 -4 61 -
25/08 kl 15 68 -4 64 -
25/08 kl 16 72 -5 67 -
25/08 kl 17 76 -5 71 -
25/08 kl 18 74 -7 67 -
25/08 kl 19 69 -7 62 -
25/08 kl 20 66 -7 59 -
25/08 kl 21 65 -7 58 -
25/08 kl 22 61 -7 54 -
25/08 kl 23 58 -7 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 83 76 73 74 81
Laveste vannstand 53 46 51 53 55
Avvik gult nivå -62 -69 -72 -71 -64
Avvik orange nivå -73 -80 -83 -82 -75
Avvik rødt nivå -83 -90 -93 -92 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm