Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 83 14 97 -
29/09 kl 01 76 13 89 -
29/09 kl 02 64 16 80 -
29/09 kl 03 47 17 64 -
29/09 kl 04 39 19 58 -
29/09 kl 05 46 20 66 -
29/09 kl 06 57 22 79 -
29/09 kl 07 61 25 86 -
29/09 kl 08 70 26 96 -
29/09 kl 09 88 29 117 -
29/09 kl 10 100 32 132 -
29/09 kl 11 96 32 128 -
29/09 kl 12 86 35 121 -
29/09 kl 13 80 32 112 -
29/09 kl 14 72 34 106 -
29/09 kl 15 56 30 86 -
29/09 kl 16 44 31 75 -
29/09 kl 17 48 29 77 -
29/09 kl 18 61 30 91 -
29/09 kl 19 68 31 99 -
29/09 kl 20 73 29 102 -
29/09 kl 21 89 32 121 -
29/09 kl 22 105 33 138 -
29/09 kl 23 104 33 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 138 126 125
Laveste vannstand 65 63 58 50 42
Avvik gult nivå -45 -38 -15 -27 -28
Avvik orange nivå -55 -48 -25 -37 -38
Avvik rødt nivå -65 -58 -35 -47 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm