Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 79 19 98 -
19/06 kl 01 68 18 86 -
19/06 kl 02 62 18 80 -
19/06 kl 03 55 17 72 -
19/06 kl 04 42 17 59 -
19/06 kl 05 31 16 47 -
19/06 kl 06 32 16 48 -
19/06 kl 07 43 16 59 -
19/06 kl 08 50 16 66 -
19/06 kl 09 53 15 68 -
19/06 kl 10 63 16 79 -
19/06 kl 11 76 16 92 -
19/06 kl 12 78 16 94 -
19/06 kl 13 70 15 85 -
19/06 kl 14 63 16 79 -
19/06 kl 15 57 15 72 -
19/06 kl 16 47 16 63 -
19/06 kl 17 35 16 51 -
19/06 kl 18 33 18 51 -
19/06 kl 19 42 19 61 -
19/06 kl 20 52 19 71 -
19/06 kl 21 56 21 77 -
19/06 kl 22 63 22 85 -
19/06 kl 23 75 24 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 100 99 107 101
Laveste vannstand 43 41 47 56 56
Avvik gult nivå -49 -45 -46 -38 -44
Avvik orange nivå -60 -56 -57 -49 -55
Avvik rødt nivå -70 -66 -67 -59 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm