Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 74 -14 60 -
20/04 kl 01 65 -14 51 -
20/04 kl 02 61 -13 48 -
20/04 kl 03 47 -13 34 -
20/04 kl 04 30 -13 17 -
20/04 kl 05 26 -12 14 -
20/04 kl 06 39 -12 27 -
20/04 kl 07 50 -11 39 -
20/04 kl 08 52 -11 41 -
20/04 kl 09 62 -11 51 -
20/04 kl 10 81 -10 71 -
20/04 kl 11 90 -10 80 -
20/04 kl 12 81 -10 71 -
20/04 kl 13 69 -9 60 -
20/04 kl 14 64 -9 55 -
20/04 kl 15 53 -8 45 -
20/04 kl 16 33 -8 25 -
20/04 kl 17 21 -8 13 -
20/04 kl 18 29 -8 21 -
20/04 kl 19 43 -8 35 -
20/04 kl 20 47 -8 39 -
20/04 kl 21 52 -7 45 -
20/04 kl 22 70 -7 63 -
20/04 kl 23 86 -7 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 75 80 83 92
Laveste vannstand 6 9 13 18 28
Avvik gult nivå -78 -70 -65 -62 -53
Avvik orange nivå -89 -81 -76 -73 -64
Avvik rødt nivå -99 -91 -86 -83 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm