Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 68 -4 64 -
22/01 kl 01 60 -3 57 -
22/01 kl 02 54 -4 50 -
22/01 kl 03 57 -3 54 -
22/01 kl 04 62 -5 57 -
22/01 kl 05 65 -6 59 -
22/01 kl 06 68 -8 60 -
22/01 kl 07 78 -6 72 -
22/01 kl 08 85 -6 79 -
22/01 kl 09 84 -5 79 -
22/01 kl 10 79 -5 74 -
22/01 kl 11 75 -5 70 -
22/01 kl 12 71 -6 65 -
22/01 kl 13 64 -7 57 -
22/01 kl 14 56 -7 49 -
22/01 kl 15 55 -7 48 -
22/01 kl 16 60 -7 53 -
22/01 kl 17 64 -8 56 -
22/01 kl 18 65 -6 59 -
22/01 kl 19 73 -7 66 -
22/01 kl 20 84 -6 78 -
22/01 kl 21 87 -6 81 -
22/01 kl 22 83 -6 77 -
22/01 kl 23 78 -5 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 90 81 96 108
Laveste vannstand 58 61 48 46 62
Avvik gult nivå -60 -55 -64 -49 -37
Avvik orange nivå -71 -66 -75 -60 -48
Avvik rødt nivå -81 -76 -85 -70 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm