Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 74 -6 68 -
23/01 kl 01 67 -6 61 -
23/01 kl 02 57 -5 52 -
23/01 kl 03 52 -6 46 -
23/01 kl 04 56 -6 50 -
23/01 kl 05 62 -5 57 -
23/01 kl 06 64 -6 58 -
23/01 kl 07 69 -5 64 -
23/01 kl 08 81 -7 74 -
23/01 kl 09 89 -6 83 -
23/01 kl 10 87 -6 81 -
23/01 kl 11 80 -5 75 -
23/01 kl 12 76 -4 72 -
23/01 kl 13 70 -2 68 -
23/01 kl 14 61 -2 59 -
23/01 kl 15 51 0 51 -
23/01 kl 16 51 1 52 -
23/01 kl 17 58 1 59 -
23/01 kl 18 61 3 64 -
23/01 kl 19 64 5 69 -
23/01 kl 20 74 5 79 -
23/01 kl 21 86 7 93 -
23/01 kl 22 89 7 96 -
23/01 kl 23 83 8 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 90 81 96 108
Laveste vannstand 58 61 48 46 62
Avvik gult nivå -60 -55 -64 -49 -37
Avvik orange nivå -71 -66 -75 -60 -48
Avvik rødt nivå -81 -76 -85 -70 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm