Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 60 -7 53 -
26/08 kl 01 62 -8 54 -
26/08 kl 02 64 -7 57 -
26/08 kl 03 66 -8 58 -
26/08 kl 04 70 -7 63 -
26/08 kl 05 75 -7 68 -
26/08 kl 06 76 -7 69 -
26/08 kl 07 73 -6 67 -
26/08 kl 08 69 -6 63 -
26/08 kl 09 66 -5 61 -
26/08 kl 10 63 -5 58 -
26/08 kl 11 58 -4 54 -
26/08 kl 12 57 -3 54 -
26/08 kl 13 59 -4 55 -
26/08 kl 14 61 -2 59 -
26/08 kl 15 64 -3 61 -
26/08 kl 16 67 -4 63 -
26/08 kl 17 72 -3 69 -
26/08 kl 18 76 -3 73 -
26/08 kl 19 76 -2 74 -
26/08 kl 20 72 -3 69 -
26/08 kl 21 70 -2 68 -
26/08 kl 22 67 -1 66 -
26/08 kl 23 62 -2 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 83 76 73 74 81
Laveste vannstand 53 46 51 53 55
Avvik gult nivå -62 -69 -72 -71 -64
Avvik orange nivå -73 -80 -83 -82 -75
Avvik rødt nivå -83 -90 -93 -92 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm