Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/07 kl 00 58 19 77 -
17/07 kl 01 60 18 78 -
17/07 kl 02 62 16 78 -
17/07 kl 03 65 16 81 -
17/07 kl 04 70 15 85 -
17/07 kl 05 73 15 88 -
17/07 kl 06 75 15 90 -
17/07 kl 07 74 16 90 -
17/07 kl 08 72 16 88 -
17/07 kl 09 68 16 84 -
17/07 kl 10 64 17 81 -
17/07 kl 11 59 18 77 -
17/07 kl 12 56 18 74 -
17/07 kl 13 55 16 71 -
17/07 kl 14 56 15 71 -
17/07 kl 15 59 14 73 -
17/07 kl 16 63 13 76 -
17/07 kl 17 68 12 80 -
17/07 kl 18 73 11 84 -
17/07 kl 19 75 10 85 -
17/07 kl 20 74 10 84 -
17/07 kl 21 71 9 80 -
17/07 kl 22 67 8 75 -
17/07 kl 23 62 10 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 90 94 90 81
Laveste vannstand 67 65 66 71 57
Avvik gult nivå -66 -63 -59 -63 -72
Avvik orange nivå -76 -73 -69 -73 -82
Avvik rødt nivå -86 -83 -79 -83 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm