Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 83 -6 77 -
21/04 kl 01 69 -7 62 -
21/04 kl 02 64 -7 57 -
21/04 kl 03 57 -7 50 -
21/04 kl 04 40 -7 33 -
21/04 kl 05 25 -7 18 -
21/04 kl 06 28 -7 21 -
21/04 kl 07 43 -6 37 -
21/04 kl 08 51 -7 44 -
21/04 kl 09 53 -6 47 -
21/04 kl 10 66 -7 59 -
21/04 kl 11 85 -6 79 -
21/04 kl 12 88 -5 83 -
21/04 kl 13 76 -6 70 -
21/04 kl 14 66 -5 61 -
21/04 kl 15 61 -5 56 -
21/04 kl 16 47 -5 42 -
21/04 kl 17 29 -5 24 -
21/04 kl 18 24 -5 19 -
21/04 kl 19 36 -3 33 -
21/04 kl 20 47 -3 44 -
21/04 kl 21 49 -3 46 -
21/04 kl 22 58 -2 56 -
21/04 kl 23 76 -2 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 75 80 83 92
Laveste vannstand 6 9 13 18 28
Avvik gult nivå -78 -70 -65 -62 -53
Avvik orange nivå -89 -81 -76 -73 -64
Avvik rødt nivå -99 -91 -86 -83 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm