Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 92 34 126 -
30/09 kl 01 83 33 116 -
30/09 kl 02 75 33 108 -
30/09 kl 03 58 30 88 -
30/09 kl 04 40 30 70 -
30/09 kl 05 38 30 68 -
30/09 kl 06 50 28 78 -
30/09 kl 07 59 29 88 -
30/09 kl 08 63 26 89 -
30/09 kl 09 75 24 99 -
30/09 kl 10 95 23 118 -
30/09 kl 11 103 20 123 -
30/09 kl 12 94 18 112 -
30/09 kl 13 84 15 99 -
30/09 kl 14 79 16 95 -
30/09 kl 15 67 13 80 -
30/09 kl 16 48 12 60 -
30/09 kl 17 40 10 50 -
30/09 kl 18 51 9 60 -
30/09 kl 19 65 7 72 -
30/09 kl 20 69 6 75 -
30/09 kl 21 77 6 83 -
30/09 kl 22 96 5 101 -
30/09 kl 23 109 5 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 138 126 125
Laveste vannstand 65 63 58 50 42
Avvik gult nivå -45 -38 -15 -27 -28
Avvik orange nivå -55 -48 -25 -37 -38
Avvik rødt nivå -65 -58 -35 -47 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm