Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 82 25 107 -
20/06 kl 01 75 27 102 -
20/06 kl 02 65 27 92 -
20/06 kl 03 59 26 85 -
20/06 kl 04 51 26 77 -
20/06 kl 05 38 26 64 -
20/06 kl 06 31 25 56 -
20/06 kl 07 36 26 62 -
20/06 kl 08 46 26 72 -
20/06 kl 09 51 26 77 -
20/06 kl 10 55 26 81 -
20/06 kl 11 66 26 92 -
20/06 kl 12 76 27 103 -
20/06 kl 13 74 27 101 -
20/06 kl 14 65 27 92 -
20/06 kl 15 60 26 86 -
20/06 kl 16 53 26 79 -
20/06 kl 17 43 26 69 -
20/06 kl 18 35 25 60 -
20/06 kl 19 38 25 63 -
20/06 kl 20 48 24 72 -
20/06 kl 21 56 24 80 -
20/06 kl 22 60 24 84 -
20/06 kl 23 67 23 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 100 99 107 101
Laveste vannstand 43 41 47 56 56
Avvik gult nivå -49 -45 -46 -38 -44
Avvik orange nivå -60 -56 -57 -49 -55
Avvik rødt nivå -70 -66 -67 -59 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm