Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 103 5 108 -
01/10 kl 01 90 4 94 -
01/10 kl 02 82 3 85 -
01/10 kl 03 72 3 75 -
01/10 kl 04 52 3 55 -
01/10 kl 05 37 5 42 -
01/10 kl 06 42 3 45 -
01/10 kl 07 56 3 59 -
01/10 kl 08 63 4 67 -
01/10 kl 09 66 3 69 -
01/10 kl 10 82 6 88 -
01/10 kl 11 102 4 106 -
01/10 kl 12 103 7 110 -
01/10 kl 13 90 7 97 -
01/10 kl 14 83 11 94 -
01/10 kl 15 77 11 88 -
01/10 kl 16 61 11 72 -
01/10 kl 17 44 13 57 -
01/10 kl 18 43 14 57 -
01/10 kl 19 58 15 73 -
01/10 kl 20 69 17 86 -
01/10 kl 21 72 19 91 -
01/10 kl 22 83 22 105 -
01/10 kl 23 102 23 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 108 115 138 126 125
Laveste vannstand 65 63 58 50 42
Avvik gult nivå -45 -38 -15 -27 -28
Avvik orange nivå -55 -48 -25 -37 -38
Avvik rødt nivå -65 -58 -35 -47 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm