Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 78 9 87 -
24/01 kl 01 74 10 84 -
24/01 kl 02 65 13 78 -
24/01 kl 03 54 13 67 -
24/01 kl 04 49 14 63 -
24/01 kl 05 56 15 71 -
24/01 kl 06 62 14 76 -
24/01 kl 07 65 15 80 -
24/01 kl 08 72 14 86 -
24/01 kl 09 86 15 101 -
24/01 kl 10 93 15 108 -
24/01 kl 11 88 15 103 -
24/01 kl 12 81 15 96 -
24/01 kl 13 76 15 91 -
24/01 kl 14 68 14 82 -
24/01 kl 15 56 14 70 -
24/01 kl 16 47 15 62 -
24/01 kl 17 49 14 63 -
24/01 kl 18 57 15 72 -
24/01 kl 19 61 15 76 -
24/01 kl 20 65 15 80 -
24/01 kl 21 77 16 93 -
24/01 kl 22 90 16 106 -
24/01 kl 23 90 17 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 90 81 96 108
Laveste vannstand 58 61 48 46 62
Avvik gult nivå -60 -55 -64 -49 -37
Avvik orange nivå -71 -66 -75 -60 -48
Avvik rødt nivå -81 -76 -85 -70 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm