Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 58 -1 57 -
27/08 kl 01 57 -2 55 -
27/08 kl 02 57 -1 56 -
27/08 kl 03 60 -1 59 -
27/08 kl 04 64 -1 63 -
27/08 kl 05 68 0 68 -
27/08 kl 06 74 0 74 -
27/08 kl 07 78 1 79 -
27/08 kl 08 77 1 78 -
27/08 kl 09 73 1 74 -
27/08 kl 10 69 2 71 -
27/08 kl 11 65 2 67 -
27/08 kl 12 60 3 63 -
27/08 kl 13 56 2 58 -
27/08 kl 14 55 3 58 -
27/08 kl 15 58 1 59 -
27/08 kl 16 63 2 65 -
27/08 kl 17 66 2 68 -
27/08 kl 18 71 1 72 -
27/08 kl 19 78 1 79 -
27/08 kl 20 80 1 81 -
27/08 kl 21 77 0 77 -
27/08 kl 22 73 0 73 -
27/08 kl 23 68 0 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 83 76 73 74 81
Laveste vannstand 53 46 51 53 55
Avvik gult nivå -62 -69 -72 -71 -64
Avvik orange nivå -73 -80 -83 -82 -75
Avvik rødt nivå -83 -90 -93 -92 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm