Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 78 22 100 -
21/06 kl 01 79 22 101 -
21/06 kl 02 71 22 93 -
21/06 kl 03 63 23 86 -
21/06 kl 04 56 22 78 -
21/06 kl 05 46 22 68 -
21/06 kl 06 36 22 58 -
21/06 kl 07 34 22 56 -
21/06 kl 08 41 23 64 -
21/06 kl 09 49 22 71 -
21/06 kl 10 53 22 75 -
21/06 kl 11 59 22 81 -
21/06 kl 12 68 22 90 -
21/06 kl 13 74 21 95 -
21/06 kl 14 69 20 89 -
21/06 kl 15 62 19 81 -
21/06 kl 16 56 18 74 -
21/06 kl 17 49 19 68 -
21/06 kl 18 41 18 59 -
21/06 kl 19 38 18 56 -
21/06 kl 20 44 18 62 -
21/06 kl 21 53 17 70 -
21/06 kl 22 59 17 76 -
21/06 kl 23 63 16 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 100 99 107 101
Laveste vannstand 43 41 47 56 56
Avvik gult nivå -49 -45 -46 -38 -44
Avvik orange nivå -60 -56 -57 -49 -55
Avvik rødt nivå -70 -66 -67 -59 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm