Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 86 -1 85 -
22/04 kl 01 77 -1 76 -
22/04 kl 02 65 0 65 -
22/04 kl 03 61 0 61 -
22/04 kl 04 51 1 52 -
22/04 kl 05 34 2 36 -
22/04 kl 06 25 3 28 -
22/04 kl 07 34 3 37 -
22/04 kl 08 48 4 52 -
22/04 kl 09 52 5 57 -
22/04 kl 10 56 6 62 -
22/04 kl 11 71 7 78 -
22/04 kl 12 85 7 92 -
22/04 kl 13 82 8 90 -
22/04 kl 14 70 8 78 -
22/04 kl 15 64 8 72 -
22/04 kl 16 57 8 65 -
22/04 kl 17 41 9 50 -
22/04 kl 18 28 9 37 -
22/04 kl 19 31 8 39 -
22/04 kl 20 44 9 53 -
22/04 kl 21 51 9 60 -
22/04 kl 22 53 9 62 -
22/04 kl 23 64 10 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 75 80 83 92
Laveste vannstand 6 9 13 18 28
Avvik gult nivå -78 -70 -65 -62 -53
Avvik orange nivå -89 -81 -76 -73 -64
Avvik rødt nivå -99 -91 -86 -83 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm