Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/07 kl 01 -13 -1 -14 -16
17/07 kl 02 -36 1 -35 -38
17/07 kl 03 -51 -1 -52 -54
17/07 kl 04 -54 -3 -57 -55
17/07 kl 05 -44 -2 -46 -42
17/07 kl 06 -24 -3 -27 -21
17/07 kl 07 1 -3 -2 3
17/07 kl 08 25 -4 21 25
17/07 kl 09 41 -2 39 42
17/07 kl 10 45 -2 43 44
17/07 kl 11 36 -3 33 33
17/07 kl 12 16 -4 12 10
17/07 kl 13 -11 -2 -13 -14
17/07 kl 14 -38 0 -38 -39
17/07 kl 15 -59 -1 -60 -60
17/07 kl 16 -68 -3 -71 -70
17/07 kl 17 -62 -1 -63 -61
17/07 kl 18 -45 1 -44 -
17/07 kl 19 -18 -1 -19 -
17/07 kl 20 12 -3 9 -
17/07 kl 21 37 -2 35 -
17/07 kl 22 52 0 52 -
17/07 kl 23 53 -2 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 65 63 77 89
Laveste vannstand -71 -75 -85 -102 -111
Avvik gult nivå -128 -115 -117 -103 -91
Avvik orange nivå -144 -131 -133 -119 -107
Avvik rødt nivå -154 -141 -143 -129 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm