Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/07 kl 00 -8 13 5 -
24/07 kl 01 47 14 61 -
24/07 kl 02 93 15 108 -
24/07 kl 03 116 14 130 -
24/07 kl 04 104 13 117 -
24/07 kl 05 63 13 76 -
24/07 kl 06 10 12 22 -
24/07 kl 07 -48 12 -36 -
24/07 kl 08 -103 11 -92 -
24/07 kl 09 -138 11 -127 -
24/07 kl 10 -138 9 -129 -
24/07 kl 11 -104 8 -96 -
24/07 kl 12 -55 7 -48 -
24/07 kl 13 0 6 6 -
24/07 kl 14 53 6 59 -
24/07 kl 15 91 7 98 -
24/07 kl 16 97 6 103 -
24/07 kl 17 71 4 75 -
24/07 kl 18 26 5 31 -
24/07 kl 19 -24 5 -19 -
24/07 kl 20 -75 5 -70 -
24/07 kl 21 -114 4 -110 -
24/07 kl 22 -122 6 -116 -
24/07 kl 23 -95 6 -89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 121 130 123 120
Laveste vannstand -109 -125 -129 -136 -124
Avvik gult nivå -65 -59 -50 -57 -60
Avvik orange nivå -81 -75 -66 -73 -76
Avvik rødt nivå -91 -85 -76 -83 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm