Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/07 kl 00 -47 5 -42 -
25/07 kl 01 8 6 14 -
25/07 kl 02 61 7 68 -
25/07 kl 03 103 6 109 -
25/07 kl 04 117 6 123 -
25/07 kl 05 95 7 102 -
25/07 kl 06 49 6 55 -
25/07 kl 07 -5 6 1 -
25/07 kl 08 -63 6 -57 -
25/07 kl 09 -115 6 -109 -
25/07 kl 10 -142 6 -136 -
25/07 kl 11 -133 6 -127 -
25/07 kl 12 -94 9 -85 -
25/07 kl 13 -43 10 -33 -
25/07 kl 14 11 7 18 -
25/07 kl 15 61 6 67 -
25/07 kl 16 92 8 100 -
25/07 kl 17 90 10 100 -
25/07 kl 18 58 9 67 -
25/07 kl 19 13 7 20 -
25/07 kl 20 -36 8 -28 -
25/07 kl 21 -84 10 -74 -
25/07 kl 22 -115 9 -106 -
25/07 kl 23 -114 8 -106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 121 130 123 120
Laveste vannstand -109 -125 -129 -136 -124
Avvik gult nivå -65 -59 -50 -57 -60
Avvik orange nivå -81 -75 -66 -73 -76
Avvik rødt nivå -91 -85 -76 -83 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm