Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 01 249 19 268 273
21/06 kl 02 229 21 250 247
21/06 kl 03 193 21 214 211
21/06 kl 04 152 18 170 172
21/06 kl 05 110 17 127 130
21/06 kl 06 79 18 97 99
21/06 kl 07 71 18 89 90
21/06 kl 08 88 17 105 109
21/06 kl 09 122 15 137 143
21/06 kl 10 162 17 179 181
21/06 kl 11 203 17 220 220
21/06 kl 12 233 17 250 250
21/06 kl 13 243 15 258 258
21/06 kl 14 229 14 243 238
21/06 kl 15 197 12 209 203
21/06 kl 16 156 11 167 163
21/06 kl 17 113 12 125 122
21/06 kl 18 78 11 89 85
21/06 kl 19 63 9 72 -
21/06 kl 20 75 6 81 -
21/06 kl 21 108 8 116 -
21/06 kl 22 151 7 158 -
21/06 kl 23 197 7 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 260 271 280 276
Laveste vannstand 72 64 61 62 58
Avvik gult nivå -79 -87 -76 -67 -71
Avvik orange nivå -95 -103 -92 -83 -87
Avvik rødt nivå -105 -113 -102 -93 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm