Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 259 -6 253 256
17/06 kl 02 246 -4 242 246
17/06 kl 03 212 -6 206 207
17/06 kl 04 167 -8 159 163
17/06 kl 05 117 -6 111 115
17/06 kl 06 69 -2 67 68
17/06 kl 07 45 -7 38 42
17/06 kl 08 53 -8 45 49
17/06 kl 09 87 -3 84 84
17/06 kl 10 132 -1 131 129
17/06 kl 11 179 -4 175 178
17/06 kl 12 224 -5 219 220
17/06 kl 13 250 -4 246 248
17/06 kl 14 246 -1 245 -
17/06 kl 15 217 -5 212 -
17/06 kl 16 176 -4 172 -
17/06 kl 17 129 -1 128 -
17/06 kl 18 81 -3 78 -
17/06 kl 19 48 -3 45 -
17/06 kl 20 46 -5 41 -
17/06 kl 21 75 1 76 -
17/06 kl 22 119 -3 116 -
17/06 kl 23 168 -6 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 258 261 254 250
Laveste vannstand 38 44 51 48 58
Avvik gult nivå -84 -79 -76 -83 -87
Avvik orange nivå -100 -95 -92 -99 -103
Avvik rødt nivå -113 -108 -105 -112 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm