Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 123 -5 118 123
21/08 kl 14 162 -2 160 159
21/08 kl 15 198 3 201 197
21/08 kl 16 227 -2 225 226
21/08 kl 17 237 -9 228 233
21/08 kl 18 224 -2 222 218
21/08 kl 19 194 2 196 187
21/08 kl 20 160 -7 153 153
21/08 kl 21 126 -7 119 119
21/08 kl 22 98 -3 95 89
21/08 kl 23 86 -2 84 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 234 223 208 210
Laveste vannstand 84 73 84 81 91
Avvik gult nivå -109 -103 -114 -129 -127
Avvik orange nivå -125 -119 -130 -145 -143
Avvik rødt nivå -138 -132 -143 -158 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm