Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 141 32 173 173
05/12 kl 14 136 28 164 169
05/12 kl 15 142 42 184 175
05/12 kl 16 158 43 201 196
05/12 kl 17 180 32 212 217
05/12 kl 18 203 38 241 239
05/12 kl 19 220 41 261 259
05/12 kl 20 229 36 265 269
05/12 kl 21 226 35 261 264
05/12 kl 22 210 36 246 245
05/12 kl 23 186 38 224 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 266 270 282
Laveste vannstand 164 149 142 123 120
Avvik gult nivå -72 -67 -71 -67 -55
Avvik orange nivå -88 -83 -87 -83 -71
Avvik rødt nivå -101 -96 -100 -96 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm