Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 240 14 254 255
27/09 kl 14 205 16 221 219
27/09 kl 15 163 15 178 181
27/09 kl 16 118 16 134 135
27/09 kl 17 83 16 99 96
27/09 kl 18 73 15 88 87
27/09 kl 19 92 13 105 107
27/09 kl 20 131 14 145 148
27/09 kl 21 180 14 194 194
27/09 kl 22 228 12 240 244
27/09 kl 23 266 11 277 279

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 314 336 334
Laveste vannstand 88 53 39 47 34
Avvik gult nivå -70 -55 -33 -11 -13
Avvik orange nivå -86 -71 -49 -27 -29
Avvik rødt nivå -96 -81 -59 -37 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm