Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 276 -17 259 256
18/04 kl 14 245 -16 229 225
18/04 kl 15 196 -13 183 176
18/04 kl 16 139 -14 125 120
18/04 kl 17 77 -17 60 60
18/04 kl 18 29 -14 15 13
18/04 kl 19 16 -12 4 0
18/04 kl 20 41 -17 24 24
18/04 kl 21 90 -21 69 74
18/04 kl 22 148 -11 137 131
18/04 kl 23 207 -14 193 193

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 278 289 310 285
Laveste vannstand 4 6 17 37 39
Avvik gult nivå -78 -59 -48 -27 -52
Avvik orange nivå -94 -75 -64 -43 -68
Avvik rødt nivå -107 -88 -77 -56 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm