Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/07 kl 01 107 107 107 107
15/07 kl 02 112 112 112 108
15/07 kl 03 125 126 126 124
15/07 kl 04 144 146 146 148
15/07 kl 05 170 171 171 171
15/07 kl 06 193 194 194 192
15/07 kl 07 209 211 210 209
15/07 kl 08 209 210 210 208
15/07 kl 09 195 197 196 195
15/07 kl 10 174 176 175 171
15/07 kl 11 150 152 152 147
15/07 kl 12 121 123 122 123
15/07 kl 13 100 102 101 103
15/07 kl 14 95 97 97 95
15/07 kl 15 104 105 105 105
15/07 kl 16 119 120 120 124
15/07 kl 17 142 144 145 -
15/07 kl 18 171 173 173 -
15/07 kl 19 191 193 193 -
15/07 kl 20 202 204 202 -
15/07 kl 21 202 204 205 -
15/07 kl 22 191 193 191 -
15/07 kl 23 169 171 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 212 220 235 238
Laveste vannstand 95 98 95 87 76
Avvik gult nivå -136 -135 -127 -112 -109
Avvik orange nivå -152 -151 -143 -128 -125
Avvik rødt nivå -162 -161 -153 -138 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm