Tid (NNT) Observert 14.07 18 14.07 12 14.07 06
14/07 kl 12 100 - 101 102
14/07 kl 13 90 93 93 94
14/07 kl 14 98 101 101 101
14/07 kl 15 120 117 117 117
14/07 kl 16 144 141 141 141
14/07 kl 17 171 169 169 170
14/07 kl 18 195 194 195 195
14/07 kl 19 209 208 208 208
14/07 kl 20 204 204 205 205
14/07 kl 21 185 189 189 190
14/07 kl 22 164 170 169 170
14/07 kl 23 142 146 146 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 14.07 18 208 212 211 220 230
Max fra modell: 14.07 12 208 211 210 219 230
Max fra modell: 14.07 06 208 211 211 221 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm