Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/07 kl 01 -6 -6 -6 -6
15/07 kl 02 -3 -3 -3 -7
15/07 kl 03 -3 -2 -2 -4
15/07 kl 04 -6 -4 -4 -2
15/07 kl 05 -6 -5 -5 -5
15/07 kl 06 -7 -6 -6 -8
15/07 kl 07 -4 -2 -3 -4
15/07 kl 08 -5 -4 -4 -6
15/07 kl 09 -7 -5 -6 -7
15/07 kl 10 -7 -5 -6 -10
15/07 kl 11 -4 -2 -2 -7
15/07 kl 12 -6 -4 -5 -4
15/07 kl 13 -7 -5 -6 -4
15/07 kl 14 -5 -3 -3 -5
15/07 kl 15 -3 -2 -2 -2
15/07 kl 16 -5 -4 -4 0
15/07 kl 17 -6 -4 -3 0
15/07 kl 18 -4 -2 -2 -
15/07 kl 19 -6 -4 -4 -
15/07 kl 20 -6 -4 -6 -
15/07 kl 21 -5 -3 -2 -
15/07 kl 22 -4 -2 -4 -
15/07 kl 23 -6 -4 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 2 1 4 9
Laveste værets virkning -7 -7 -6 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm