Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 109 -12 97 93
24/08 kl 01 107 -12 95 90
24/08 kl 02 123 -16 107 108
24/08 kl 03 148 -15 133 133
24/08 kl 04 174 -14 160 160
24/08 kl 05 200 -19 181 185
24/08 kl 06 217 -19 198 202
24/08 kl 07 221 -14 207 203
24/08 kl 08 208 -18 190 189
24/08 kl 09 184 -21 163 166
24/08 kl 10 157 -19 138 139
24/08 kl 11 130 -17 113 114
24/08 kl 12 108 -23 85 90
24/08 kl 13 97 -20 77 79
24/08 kl 14 105 -18 87 89
24/08 kl 15 125 -22 103 108
24/08 kl 16 152 -23 129 133
24/08 kl 17 178 -19 159 161
24/08 kl 18 202 -20 182 184
24/08 kl 19 215 -25 190 199
24/08 kl 20 214 -22 192 196
24/08 kl 21 200 -19 181 180
24/08 kl 22 178 -21 157 -
24/08 kl 23 155 -20 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 213 207 213 216 239
Laveste vannstand 89 77 95 93 79
Avvik gult nivå -124 -130 -124 -121 -98
Avvik orange nivå -140 -146 -140 -137 -114
Avvik rødt nivå -153 -159 -153 -150 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm