Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 257 -22 235 -
19/04 kl 01 279 -16 263 -
19/04 kl 02 263 -11 252 -
19/04 kl 03 223 -15 208 -
19/04 kl 04 170 -19 151 -
19/04 kl 05 111 -14 97 -
19/04 kl 06 56 -12 44 -
19/04 kl 07 30 -16 14 -
19/04 kl 08 44 -14 30 -
19/04 kl 09 88 -10 78 -
19/04 kl 10 145 -10 135 -
19/04 kl 11 203 -12 191 -
19/04 kl 12 257 -10 247 -
19/04 kl 13 287 -9 278 -
19/04 kl 14 279 -9 270 -
19/04 kl 15 240 -9 231 -
19/04 kl 16 185 -11 174 -
19/04 kl 17 123 -5 118 -
19/04 kl 18 59 -9 50 -
19/04 kl 19 16 -10 6 -
19/04 kl 20 14 -7 7 -
19/04 kl 21 49 -8 41 -
19/04 kl 22 104 -8 96 -
19/04 kl 23 165 -12 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 278 289 310 285
Laveste vannstand 4 6 17 37 39
Avvik gult nivå -78 -59 -48 -27 -52
Avvik orange nivå -94 -75 -64 -43 -68
Avvik rødt nivå -107 -88 -77 -56 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm