Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 217 -1 216 -
18/06 kl 01 253 1 254 -
18/06 kl 02 261 -3 258 -
18/06 kl 03 239 -6 233 -
18/06 kl 04 199 0 199 -
18/06 kl 05 152 1 153 -
18/06 kl 06 100 -5 95 -
18/06 kl 07 57 -4 53 -
18/06 kl 08 42 2 44 -
18/06 kl 09 59 1 60 -
18/06 kl 10 98 -1 97 -
18/06 kl 11 144 0 144 -
18/06 kl 12 191 0 191 -
18/06 kl 13 232 1 233 -
18/06 kl 14 250 1 251 -
18/06 kl 15 238 -2 236 -
18/06 kl 16 204 -1 203 -
18/06 kl 17 162 0 162 -
18/06 kl 18 114 -1 113 -
18/06 kl 19 70 -3 67 -
18/06 kl 20 47 -2 45 -
18/06 kl 21 57 2 59 -
18/06 kl 22 92 -1 91 -
18/06 kl 23 139 -2 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 258 261 254 250
Laveste vannstand 38 44 51 48 58
Avvik gult nivå -84 -79 -76 -83 -87
Avvik orange nivå -100 -95 -92 -99 -103
Avvik rødt nivå -113 -108 -105 -112 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm