Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 210 41 251 -
21/01 kl 01 179 32 211 -
21/01 kl 02 144 36 180 -
21/01 kl 03 111 47 158 -
21/01 kl 04 92 44 136 -
21/01 kl 05 94 40 134 -
21/01 kl 06 115 39 154 -
21/01 kl 07 147 41 188 -
21/01 kl 08 182 43 225 -
21/01 kl 09 217 41 258 -
21/01 kl 10 241 36 277 -
21/01 kl 11 246 47 293 -
21/01 kl 12 231 45 276 -
21/01 kl 13 205 46 251 -
21/01 kl 14 172 29 201 -
21/01 kl 15 136 43 179 -
21/01 kl 16 107 56 163 -
21/01 kl 17 97 37 134 -
21/01 kl 18 108 28 136 -
21/01 kl 19 135 45 180 -
21/01 kl 20 168 51 219 -
21/01 kl 21 204 30 234 -
21/01 kl 22 233 26 259 -
21/01 kl 23 247 43 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 293 278 288 316
Laveste vannstand 96 134 89 82 106
Avvik gult nivå -57 -44 -59 -49 -21
Avvik orange nivå -73 -60 -75 -65 -37
Avvik rødt nivå -86 -73 -88 -78 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm