Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 279 13 292 293
28/09 kl 01 262 13 275 273
28/09 kl 02 223 11 234 231
28/09 kl 03 173 10 183 183
28/09 kl 04 118 12 130 128
28/09 kl 05 68 11 79 76
28/09 kl 06 41 12 53 -
28/09 kl 07 49 11 60 -
28/09 kl 08 84 12 96 -
28/09 kl 09 135 10 145 -
28/09 kl 10 190 12 202 -
28/09 kl 11 242 12 254 -
28/09 kl 12 274 11 285 -
28/09 kl 13 275 8 283 -
28/09 kl 14 247 7 254 -
28/09 kl 15 203 10 213 -
28/09 kl 16 151 9 160 -
28/09 kl 17 98 7 105 -
28/09 kl 18 61 4 65 -
28/09 kl 19 57 8 65 -
28/09 kl 20 87 8 95 -
28/09 kl 21 137 11 148 -
28/09 kl 22 194 10 204 -
28/09 kl 23 249 13 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 314 336 334
Laveste vannstand 88 53 39 47 34
Avvik gult nivå -70 -55 -33 -11 -13
Avvik orange nivå -86 -71 -49 -27 -29
Avvik rødt nivå -96 -81 -59 -37 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm