Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 187 36 223 -
07/12 kl 01 159 35 194 -
07/12 kl 02 133 31 164 -
07/12 kl 03 116 32 148 -
07/12 kl 04 111 31 142 -
07/12 kl 05 122 32 154 -
07/12 kl 06 145 34 179 -
07/12 kl 07 172 26 198 -
07/12 kl 08 199 30 229 -
07/12 kl 09 220 27 247 -
07/12 kl 10 230 36 266 -
07/12 kl 11 224 25 249 -
07/12 kl 12 206 28 234 -
07/12 kl 13 182 32 214 -
07/12 kl 14 156 29 185 -
07/12 kl 15 135 32 167 -
07/12 kl 16 125 27 152 -
07/12 kl 17 130 31 161 -
07/12 kl 18 149 29 178 -
07/12 kl 19 175 31 206 -
07/12 kl 20 204 25 229 -
07/12 kl 21 226 27 253 -
07/12 kl 22 238 26 264 -
07/12 kl 23 234 29 263 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 266 270 282
Laveste vannstand 164 149 142 123 120
Avvik gult nivå -72 -67 -71 -67 -55
Avvik orange nivå -88 -83 -87 -83 -71
Avvik rødt nivå -101 -96 -100 -96 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm