Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 289 12 301 -
29/09 kl 01 296 15 311 -
29/09 kl 02 269 16 285 -
29/09 kl 03 220 16 236 -
29/09 kl 04 161 18 179 -
29/09 kl 05 98 17 115 -
29/09 kl 06 44 18 62 -
29/09 kl 07 22 17 39 -
29/09 kl 08 41 20 61 -
29/09 kl 09 87 20 107 -
29/09 kl 10 146 21 167 -
29/09 kl 11 208 21 229 -
29/09 kl 12 263 22 285 -
29/09 kl 13 292 22 314 -
29/09 kl 14 282 23 305 -
29/09 kl 15 244 23 267 -
29/09 kl 16 192 27 219 -
29/09 kl 17 133 27 160 -
29/09 kl 18 76 26 102 -
29/09 kl 19 43 25 68 -
29/09 kl 20 51 26 77 -
29/09 kl 21 93 27 120 -
29/09 kl 22 151 26 177 -
29/09 kl 23 213 26 239 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 314 336 334
Laveste vannstand 88 53 39 47 34
Avvik gult nivå -70 -55 -33 -11 -13
Avvik orange nivå -86 -71 -49 -27 -29
Avvik rødt nivå -96 -81 -59 -37 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm