Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 97 -8 89 -
23/08 kl 01 113 -10 103 -
23/08 kl 02 142 -7 135 -
23/08 kl 03 173 -8 165 -
23/08 kl 04 203 -11 192 -
23/08 kl 05 225 -9 216 -
23/08 kl 06 232 -9 223 -
23/08 kl 07 219 -10 209 -
23/08 kl 08 191 -9 182 -
23/08 kl 09 160 -6 154 -
23/08 kl 10 129 -8 121 -
23/08 kl 11 103 -8 95 -
23/08 kl 12 89 -5 84 -
23/08 kl 13 96 -5 91 -
23/08 kl 14 119 -7 112 -
23/08 kl 15 149 -4 145 -
23/08 kl 16 179 -3 176 -
23/08 kl 17 205 -6 199 -
23/08 kl 18 220 -5 215 -
23/08 kl 19 218 -6 212 -
23/08 kl 20 201 -8 193 -
23/08 kl 21 176 -7 169 -
23/08 kl 22 151 -9 142 -
23/08 kl 23 126 -9 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 234 223 208 210
Laveste vannstand 84 73 84 81 91
Avvik gult nivå -109 -103 -114 -129 -127
Avvik orange nivå -125 -119 -130 -145 -143
Avvik rødt nivå -138 -132 -143 -158 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm