Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 187 -1 186 -
19/06 kl 01 232 1 233 -
19/06 kl 02 259 2 261 -
19/06 kl 03 256 -2 254 -
19/06 kl 04 226 0 226 -
19/06 kl 05 182 5 187 -
19/06 kl 06 134 1 135 -
19/06 kl 07 84 2 86 -
19/06 kl 08 50 1 51 -
19/06 kl 09 46 5 51 -
19/06 kl 10 70 2 72 -
19/06 kl 11 112 4 116 -
19/06 kl 12 158 3 161 -
19/06 kl 13 203 2 205 -
19/06 kl 14 236 5 241 -
19/06 kl 15 245 2 247 -
19/06 kl 16 224 -1 223 -
19/06 kl 17 187 -1 186 -
19/06 kl 18 145 3 148 -
19/06 kl 19 100 0 100 -
19/06 kl 20 64 -3 61 -
19/06 kl 21 53 -1 52 -
19/06 kl 22 73 -1 72 -
19/06 kl 23 112 -3 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 258 261 254 250
Laveste vannstand 38 44 51 48 58
Avvik gult nivå -84 -79 -76 -83 -87
Avvik orange nivå -100 -95 -92 -99 -103
Avvik rødt nivå -113 -108 -105 -112 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm