Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 226 -4 222 -
20/04 kl 01 272 -6 266 -
20/04 kl 02 283 -13 270 -
20/04 kl 03 257 -6 251 -
20/04 kl 04 209 -4 205 -
20/04 kl 05 153 -11 142 -
20/04 kl 06 90 -11 79 -
20/04 kl 07 39 -7 32 -
20/04 kl 08 24 -7 17 -
20/04 kl 09 50 -11 39 -
20/04 kl 10 101 -3 98 -
20/04 kl 11 160 -6 154 -
20/04 kl 12 219 -11 208 -
20/04 kl 13 269 -2 267 -
20/04 kl 14 290 -1 289 -
20/04 kl 15 272 -5 267 -
20/04 kl 16 226 -7 219 -
20/04 kl 17 168 6 174 -
20/04 kl 18 105 2 107 -
20/04 kl 19 45 -3 42 -
20/04 kl 20 13 4 17 -
20/04 kl 21 24 8 32 -
20/04 kl 22 67 7 74 -
20/04 kl 23 124 6 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 278 289 310 285
Laveste vannstand 4 6 17 37 39
Avvik gult nivå -78 -59 -48 -27 -52
Avvik orange nivå -94 -75 -64 -43 -68
Avvik rødt nivå -107 -88 -77 -56 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm