Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 201 1 202 -
18/06 kl 01 175 0 175 -
18/06 kl 02 147 1 148 -
18/06 kl 03 121 1 122 -
18/06 kl 04 104 1 105 -
18/06 kl 05 103 1 104 -
18/06 kl 06 118 1 119 -
18/06 kl 07 145 3 148 -
18/06 kl 08 175 3 178 -
18/06 kl 09 202 2 204 -
18/06 kl 10 219 3 222 -
18/06 kl 11 221 4 225 -
18/06 kl 12 206 2 208 -
18/06 kl 13 179 4 183 -
18/06 kl 14 146 4 150 -
18/06 kl 15 114 5 119 -
18/06 kl 16 92 3 95 -
18/06 kl 17 84 7 91 -
18/06 kl 18 95 8 103 -
18/06 kl 19 120 7 127 -
18/06 kl 20 154 7 161 -
18/06 kl 21 188 10 198 -
18/06 kl 22 216 12 228 -
18/06 kl 23 229 11 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 216 218 240 243 253
Laveste vannstand 95 92 91 84 89
Avvik gult nivå -131 -129 -107 -104 -94
Avvik orange nivå -147 -145 -123 -120 -110
Avvik rødt nivå -157 -155 -133 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm