Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 175 178 176 -
17/07 kl 01 151 154 153 -
17/07 kl 02 128 132 131 -
17/07 kl 03 113 116 116 -
17/07 kl 04 108 111 110 -
17/07 kl 05 118 122 120 -
17/07 kl 06 138 142 139 -
17/07 kl 07 163 167 165 -
17/07 kl 08 186 190 188 -
17/07 kl 09 202 206 205 -
17/07 kl 10 206 211 208 -
17/07 kl 11 198 202 199 -
17/07 kl 12 178 182 180 -
17/07 kl 13 151 155 152 -
17/07 kl 14 125 129 126 -
17/07 kl 15 104 108 106 -
17/07 kl 16 95 99 98 -
17/07 kl 17 102 105 103 -
17/07 kl 18 119 123 121 -
17/07 kl 19 145 149 147 -
17/07 kl 20 175 179 177 -
17/07 kl 21 200 204 200 -
17/07 kl 22 216 220 216 -
17/07 kl 23 216 220 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 212 220 235 238
Laveste vannstand 95 98 95 87 76
Avvik gult nivå -136 -135 -127 -112 -109
Avvik orange nivå -152 -151 -143 -128 -125
Avvik rødt nivå -162 -161 -153 -138 -135
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm