Tid (NNT) Observert 19.07 06 19.07 00 18.07 18
21/07 kl 00 - 246 246 246
21/07 kl 01 - 260 259 259
21/07 kl 02 - 248 248 246
21/07 kl 03 - 215 214 214
21/07 kl 04 - 171 170 170
21/07 kl 05 - 123 123 122
21/07 kl 06 - 83 83 81
21/07 kl 07 - 61 60 60
21/07 kl 08 - 68 66 66
21/07 kl 09 - 98 97 96
21/07 kl 10 - 139 139 137
21/07 kl 11 - 186 186 185
21/07 kl 12 - 227 227 227
21/07 kl 13 - 254 253 252
21/07 kl 14 - 251 250 248
21/07 kl 15 - 225 224 223
21/07 kl 16 - 184 184 183
21/07 kl 17 - 139 139 137
21/07 kl 18 - 95 94 92
21/07 kl 19 - 66 65 63
21/07 kl 20 - 64 62 63
21/07 kl 21 - 90 90 91
21/07 kl 22 - 134 134 134
21/07 kl 23 - 185 185 185

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 19.07 06 233 248 260 275 282
Max fra modell: 19.07 00 232 246 259 274 283
Max fra modell: 18.07 18 233 246 259 275 282
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm