Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 -4 -1 -3 -
17/07 kl 01 -3 0 -1 -
17/07 kl 02 -3 1 0 -
17/07 kl 03 -3 0 0 -
17/07 kl 04 -5 -2 -3 -
17/07 kl 05 -5 -1 -3 -
17/07 kl 06 -5 -1 -4 -
17/07 kl 07 -5 -1 -3 -
17/07 kl 08 -6 -2 -4 -
17/07 kl 09 -6 -2 -3 -
17/07 kl 10 -6 -1 -4 -
17/07 kl 11 -5 -1 -4 -
17/07 kl 12 -5 -1 -3 -
17/07 kl 13 -5 -1 -4 -
17/07 kl 14 -4 0 -3 -
17/07 kl 15 -4 0 -2 -
17/07 kl 16 -4 0 -1 -
17/07 kl 17 -3 0 -2 -
17/07 kl 18 -3 1 -1 -
17/07 kl 19 -4 0 -2 -
17/07 kl 20 -4 0 -2 -
17/07 kl 21 -4 0 -4 -
17/07 kl 22 -3 1 -3 -
17/07 kl 23 -4 0 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 2 1 4 9
Laveste værets virkning -7 -7 -6 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm