Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/06 kl 00 182 14 196 -
24/06 kl 01 228 13 241 -
24/06 kl 02 260 16 276 -
24/06 kl 03 265 15 280 -
24/06 kl 04 241 14 255 -
24/06 kl 05 199 13 212 -
24/06 kl 06 151 16 167 -
24/06 kl 07 102 16 118 -
24/06 kl 08 62 15 77 -
24/06 kl 09 47 15 62 -
24/06 kl 10 63 17 80 -
24/06 kl 11 101 18 119 -
24/06 kl 12 147 17 164 -
24/06 kl 13 194 16 210 -
24/06 kl 14 234 15 249 -
24/06 kl 15 252 13 265 -
24/06 kl 16 241 12 253 -
24/06 kl 17 207 11 218 -
24/06 kl 18 164 10 174 -
24/06 kl 19 119 10 129 -
24/06 kl 20 78 10 88 -
24/06 kl 21 57 9 66 -
24/06 kl 22 66 8 74 -
24/06 kl 23 100 9 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 260 271 280 276
Laveste vannstand 72 64 61 62 58
Avvik gult nivå -79 -87 -76 -67 -71
Avvik orange nivå -95 -103 -92 -83 -87
Avvik rødt nivå -105 -113 -102 -93 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm