Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 163 -1 162 -
26/08 kl 01 137 1 138 -
26/08 kl 02 117 -1 116 -
26/08 kl 03 109 2 111 -
26/08 kl 04 116 3 119 -
26/08 kl 05 135 0 135 -
26/08 kl 06 160 -1 159 -
26/08 kl 07 185 0 185 -
26/08 kl 08 206 -1 205 -
26/08 kl 09 216 -4 212 -
26/08 kl 10 212 -2 210 -
26/08 kl 11 195 -2 193 -
26/08 kl 12 170 -5 165 -
26/08 kl 13 143 -4 139 -
26/08 kl 14 117 -5 112 -
26/08 kl 15 101 -8 93 -
26/08 kl 16 100 -5 95 -
26/08 kl 17 115 -7 108 -
26/08 kl 18 140 -11 129 -
26/08 kl 19 169 -8 161 -
26/08 kl 20 198 -8 190 -
26/08 kl 21 220 -13 207 -
26/08 kl 22 227 -11 216 -
26/08 kl 23 219 -8 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 213 207 213 216 239
Laveste vannstand 89 77 95 93 79
Avvik gult nivå -124 -130 -124 -121 -98
Avvik orange nivå -140 -146 -140 -137 -114
Avvik rødt nivå -153 -159 -153 -150 -127
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm