Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 271 27 298 -
30/09 kl 01 307 29 336 -
30/09 kl 02 304 27 331 -
30/09 kl 03 266 28 294 -
30/09 kl 04 209 29 238 -
30/09 kl 05 144 31 175 -
30/09 kl 06 77 29 106 -
30/09 kl 07 26 30 56 -
30/09 kl 08 16 31 47 -
30/09 kl 09 46 31 77 -
30/09 kl 10 101 29 130 -
30/09 kl 11 164 30 194 -
30/09 kl 12 229 31 260 -
30/09 kl 13 281 32 313 -
30/09 kl 14 300 31 331 -
30/09 kl 15 279 30 309 -
30/09 kl 16 232 31 263 -
30/09 kl 17 175 31 206 -
30/09 kl 18 113 30 143 -
30/09 kl 19 58 28 86 -
30/09 kl 20 36 29 65 -
30/09 kl 21 57 26 83 -
30/09 kl 22 108 24 132 -
30/09 kl 23 170 21 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 314 336 334
Laveste vannstand 88 53 39 47 34
Avvik gult nivå -70 -55 -33 -11 -13
Avvik orange nivå -86 -71 -49 -27 -29
Avvik rødt nivå -96 -81 -59 -37 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm