Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 252 0 252 -
23/01 kl 01 242 6 248 -
23/01 kl 02 215 -3 212 -
23/01 kl 03 180 -3 177 -
23/01 kl 04 140 7 147 -
23/01 kl 05 101 8 109 -
23/01 kl 06 81 1 82 -
23/01 kl 07 88 3 91 -
23/01 kl 08 116 19 135 -
23/01 kl 09 155 12 167 -
23/01 kl 10 197 13 210 -
23/01 kl 11 238 24 262 -
23/01 kl 12 263 25 288 -
23/01 kl 13 263 18 281 -
23/01 kl 14 240 31 271 -
23/01 kl 15 205 35 240 -
23/01 kl 16 162 25 187 -
23/01 kl 17 116 29 145 -
23/01 kl 18 82 50 132 -
23/01 kl 19 75 35 110 -
23/01 kl 20 95 23 118 -
23/01 kl 21 130 48 178 -
23/01 kl 22 171 47 218 -
23/01 kl 23 214 33 247 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 293 278 288 316
Laveste vannstand 96 134 89 82 106
Avvik gult nivå -57 -44 -59 -49 -21
Avvik orange nivå -73 -60 -75 -65 -37
Avvik rødt nivå -86 -73 -88 -78 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm