Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 185 12 197 -
21/04 kl 01 242 10 252 -
21/04 kl 02 279 8 287 -
21/04 kl 03 277 12 289 -
21/04 kl 04 241 14 255 -
21/04 kl 05 190 11 201 -
21/04 kl 06 132 8 140 -
21/04 kl 07 72 12 84 -
21/04 kl 08 31 16 47 -
21/04 kl 09 29 9 38 -
21/04 kl 10 64 12 76 -
21/04 kl 11 118 17 135 -
21/04 kl 12 175 17 192 -
21/04 kl 13 232 10 242 -
21/04 kl 14 274 18 292 -
21/04 kl 15 283 27 310 -
21/04 kl 16 254 15 269 -
21/04 kl 17 205 13 218 -
21/04 kl 18 149 26 175 -
21/04 kl 19 89 20 109 -
21/04 kl 20 39 9 48 -
21/04 kl 21 22 15 37 -
21/04 kl 22 44 27 71 -
21/04 kl 23 91 11 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 278 289 310 285
Laveste vannstand 4 6 17 37 39
Avvik gult nivå -78 -59 -48 -27 -52
Avvik orange nivå -94 -75 -64 -43 -68
Avvik rødt nivå -107 -88 -77 -56 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm