Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 159 -4 155 -
20/06 kl 01 205 -3 202 -
20/06 kl 02 242 -1 241 -
20/06 kl 03 258 -4 254 -
20/06 kl 04 244 -4 240 -
20/06 kl 05 208 -4 204 -
20/06 kl 06 164 -1 163 -
20/06 kl 07 117 -2 115 -
20/06 kl 08 73 -4 69 -
20/06 kl 09 49 -1 48 -
20/06 kl 10 55 -1 54 -
20/06 kl 11 86 -1 85 -
20/06 kl 12 128 -4 124 -
20/06 kl 13 172 0 172 -
20/06 kl 14 212 1 213 -
20/06 kl 15 236 1 237 -
20/06 kl 16 234 -2 232 -
20/06 kl 17 208 1 209 -
20/06 kl 18 170 1 171 -
20/06 kl 19 130 1 131 -
20/06 kl 20 90 0 90 -
20/06 kl 21 64 0 64 -
20/06 kl 22 65 1 66 -
20/06 kl 23 91 0 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 258 261 254 250
Laveste vannstand 38 44 51 48 58
Avvik gult nivå -84 -79 -76 -83 -87
Avvik orange nivå -100 -95 -92 -99 -103
Avvik rødt nivå -113 -108 -105 -112 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm