Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 175 180 176 -
17/07 kl 01 150 156 153 -
17/07 kl 02 127 133 131 -
17/07 kl 03 113 119 116 -
17/07 kl 04 110 115 110 -
17/07 kl 05 118 124 120 -
17/07 kl 06 138 143 140 -
17/07 kl 07 164 170 164 -
17/07 kl 08 187 193 188 -
17/07 kl 09 202 208 204 -
17/07 kl 10 207 213 209 -
17/07 kl 11 198 205 198 -
17/07 kl 12 179 185 179 -
17/07 kl 13 152 158 153 -
17/07 kl 14 126 131 128 -
17/07 kl 15 105 111 105 -
17/07 kl 16 95 102 98 -
17/07 kl 17 102 108 108 -
17/07 kl 18 120 125 126 -
17/07 kl 19 146 152 150 -
17/07 kl 20 176 182 177 -
17/07 kl 21 201 206 203 -
17/07 kl 22 217 222 219 -
17/07 kl 23 217 223 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 211 214 223 237
Laveste vannstand 93 97 100 95 91
Avvik gult nivå -140 -136 -133 -124 -110
Avvik orange nivå -156 -152 -149 -140 -126
Avvik rødt nivå -166 -162 -159 -150 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm