Tid (NNT) Observert 15.07 06 15.07 00 14.07 18
18/07 kl 00 - 205 208 205
18/07 kl 01 - 180 184 182
18/07 kl 02 - 153 155 155
18/07 kl 03 - 124 127 126
18/07 kl 04 - 106 109 106
18/07 kl 05 - 104 106 103
18/07 kl 06 - 119 116 116
18/07 kl 07 - 139 138 137
18/07 kl 08 - 167 170 167
18/07 kl 09 - 196 198 194
18/07 kl 10 - 219 215 215
18/07 kl 11 - 225 222 220
18/07 kl 12 - 212 215 211
18/07 kl 13 - 190 192 188
18/07 kl 14 - 163 161 159
18/07 kl 15 - 132 131 129
18/07 kl 16 - 105 108 103
18/07 kl 17 - 95 97 91
18/07 kl 18 - 102 101 97
18/07 kl 19 - 123 122 119
18/07 kl 20 - 154 156 152
18/07 kl 21 - 189 190 184
18/07 kl 22 - 218 219 213
18/07 kl 23 - 235 234 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 15.07 06 211 211 218 235 233
Max fra modell: 15.07 00 212 211 220 234 234
Max fra modell: 14.07 18 212 211 220 230 230
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm