Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/07 kl 00 -4 1 -4 -
18/07 kl 01 -4 0 -4 -
18/07 kl 02 -4 1 -1 -
18/07 kl 03 -4 1 -3 -
18/07 kl 04 -4 2 -4 -
18/07 kl 05 -4 2 -4 -
18/07 kl 06 -4 2 -2 -
18/07 kl 07 -3 3 -3 -
18/07 kl 08 -4 2 -2 -
18/07 kl 09 -3 3 -1 -
18/07 kl 10 -3 3 0 -
18/07 kl 11 -2 4 0 -
18/07 kl 12 -3 3 -1 -
18/07 kl 13 -3 4 2 -
18/07 kl 14 -2 4 1 -
18/07 kl 15 -2 4 1 -
18/07 kl 16 -4 3 -2 -
18/07 kl 17 -5 3 1 -
18/07 kl 18 -6 2 1 -
18/07 kl 19 -5 3 -1 -
18/07 kl 20 -5 3 -3 -
18/07 kl 21 -5 3 -1 -
18/07 kl 22 -6 3 0 -
18/07 kl 23 -6 2 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 1 1 4 9
Laveste værets virkning -8 -7 -6 -6 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm