Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/12 kl 00 238 18 256 -
09/12 kl 01 212 25 237 -
09/12 kl 02 177 26 203 -
09/12 kl 03 141 19 160 -
09/12 kl 04 110 18 128 -
09/12 kl 05 93 27 120 -
09/12 kl 06 96 26 122 -
09/12 kl 07 119 23 142 -
09/12 kl 08 155 23 178 -
09/12 kl 09 193 31 224 -
09/12 kl 10 227 27 254 -
09/12 kl 11 250 32 282 -
09/12 kl 12 252 27 279 -
09/12 kl 13 234 28 262 -
09/12 kl 14 204 35 239 -
09/12 kl 15 167 26 193 -
09/12 kl 16 132 21 153 -
09/12 kl 17 108 27 135 -
09/12 kl 18 103 23 126 -
09/12 kl 19 120 12 132 -
09/12 kl 20 153 11 164 -
09/12 kl 21 190 16 206 -
09/12 kl 22 225 12 237 -
09/12 kl 23 250 6 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 270 266 270 282
Laveste vannstand 164 149 142 123 120
Avvik gult nivå -72 -67 -71 -67 -55
Avvik orange nivå -88 -83 -87 -83 -71
Avvik rødt nivå -101 -96 -100 -96 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm