Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 228 2 230 -
22/07 kl 01 262 3 265 -
22/07 kl 02 269 5 274 -
22/07 kl 03 246 5 251 -
22/07 kl 04 204 4 208 -
22/07 kl 05 154 4 158 -
22/07 kl 06 103 4 107 -
22/07 kl 07 59 5 64 -
22/07 kl 08 42 6 48 -
22/07 kl 09 58 6 64 -
22/07 kl 10 96 6 102 -
22/07 kl 11 145 6 151 -
22/07 kl 12 196 8 204 -
22/07 kl 13 239 7 246 -
22/07 kl 14 260 7 267 -
22/07 kl 15 251 8 259 -
22/07 kl 16 216 8 224 -
22/07 kl 17 170 7 177 -
22/07 kl 18 121 6 127 -
22/07 kl 19 75 8 83 -
22/07 kl 20 50 8 58 -
22/07 kl 21 57 6 63 -
22/07 kl 22 93 5 98 -
22/07 kl 23 144 7 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 233 246 258 274
Laveste vannstand 94 83 67 60 48
Avvik gult nivå -115 -114 -101 -89 -73
Avvik orange nivå -131 -130 -117 -105 -89
Avvik rødt nivå -141 -140 -127 -115 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm