Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 132 0 132 -
21/06 kl 01 176 -1 175 -
21/06 kl 02 218 2 220 -
21/06 kl 03 246 4 250 -
21/06 kl 04 250 0 250 -
21/06 kl 05 228 -1 227 -
21/06 kl 06 190 2 192 -
21/06 kl 07 147 2 149 -
21/06 kl 08 103 1 104 -
21/06 kl 09 68 0 68 -
21/06 kl 10 55 3 58 -
21/06 kl 11 69 3 72 -
21/06 kl 12 102 3 105 -
21/06 kl 13 143 3 146 -
21/06 kl 14 183 3 186 -
21/06 kl 15 216 6 222 -
21/06 kl 16 230 4 234 -
21/06 kl 17 220 2 222 -
21/06 kl 18 191 4 195 -
21/06 kl 19 155 5 160 -
21/06 kl 20 117 2 119 -
21/06 kl 21 85 3 88 -
21/06 kl 22 70 5 75 -
21/06 kl 23 80 3 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 258 261 254 250
Laveste vannstand 38 44 51 48 58
Avvik gult nivå -84 -79 -76 -83 -87
Avvik orange nivå -100 -95 -92 -99 -103
Avvik rødt nivå -113 -108 -105 -112 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm