Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 147 5 152 -
22/04 kl 01 204 22 226 -
22/04 kl 02 253 19 272 -
22/04 kl 03 276 9 285 -
22/04 kl 04 261 5 266 -
22/04 kl 05 220 17 237 -
22/04 kl 06 168 12 180 -
22/04 kl 07 113 0 113 -
22/04 kl 08 61 7 68 -
22/04 kl 09 33 11 44 -
22/04 kl 10 44 4 48 -
22/04 kl 11 83 2 85 -
22/04 kl 12 135 3 138 -
22/04 kl 13 189 9 198 -
22/04 kl 14 238 5 243 -
22/04 kl 15 269 -1 268 -
22/04 kl 16 265 6 271 -
22/04 kl 17 231 8 239 -
22/04 kl 18 183 2 185 -
22/04 kl 19 132 1 133 -
22/04 kl 20 79 10 89 -
22/04 kl 21 43 13 56 -
22/04 kl 22 40 -1 39 -
22/04 kl 23 70 5 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 278 289 310 285
Laveste vannstand 4 6 17 37 39
Avvik gult nivå -78 -59 -48 -27 -52
Avvik orange nivå -94 -75 -64 -43 -68
Avvik rødt nivå -107 -88 -77 -56 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm