Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 132 -20 112 -
25/08 kl 01 115 -20 95 -
25/08 kl 02 112 -21 91 -
25/08 kl 03 124 -18 106 -
25/08 kl 04 145 -18 127 -
25/08 kl 05 168 -21 147 -
25/08 kl 06 192 -18 174 -
25/08 kl 07 210 -16 194 -
25/08 kl 08 215 -16 199 -
25/08 kl 09 206 -19 187 -
25/08 kl 10 186 -13 173 -
25/08 kl 11 162 -13 149 -
25/08 kl 12 136 -15 121 -
25/08 kl 13 114 -13 101 -
25/08 kl 14 102 -8 94 -
25/08 kl 15 106 -10 96 -
25/08 kl 16 124 -13 111 -
25/08 kl 17 148 -9 139 -
25/08 kl 18 174 -7 167 -
25/08 kl 19 198 -9 189 -
25/08 kl 20 214 -7 207 -
25/08 kl 21 217 -7 210 -
25/08 kl 22 206 -5 201 -
25/08 kl 23 186 -3 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 234 223 208 210
Laveste vannstand 84 73 84 81 91
Avvik gult nivå -109 -103 -114 -129 -127
Avvik orange nivå -125 -119 -130 -145 -143
Avvik rødt nivå -138 -132 -143 -158 -156
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm