Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 233 23 256 -
01/10 kl 01 288 23 311 -
01/10 kl 02 315 19 334 -
01/10 kl 03 299 15 314 -
01/10 kl 04 253 16 269 -
01/10 kl 05 192 19 211 -
01/10 kl 06 125 17 142 -
01/10 kl 07 60 15 75 -
01/10 kl 08 21 13 34 -
01/10 kl 09 24 13 37 -
01/10 kl 10 65 15 80 -
01/10 kl 11 123 12 135 -
01/10 kl 12 186 12 198 -
01/10 kl 13 248 12 260 -
01/10 kl 14 292 11 303 -
01/10 kl 15 297 9 306 -
01/10 kl 16 265 7 272 -
01/10 kl 17 213 10 223 -
01/10 kl 18 155 9 164 -
01/10 kl 19 95 7 102 -
01/10 kl 20 49 6 55 -
01/10 kl 21 41 9 50 -
01/10 kl 22 74 9 83 -
01/10 kl 23 128 8 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 292 314 336 334
Laveste vannstand 88 53 39 47 34
Avvik gult nivå -70 -55 -33 -11 -13
Avvik orange nivå -86 -71 -49 -27 -29
Avvik rødt nivå -96 -81 -59 -37 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm