Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 204 -22 182 179
18/04 kl 14 133 -23 110 107
18/04 kl 15 72 -23 49 47
18/04 kl 16 31 -21 10 8
18/04 kl 17 14 -20 -6 -7
18/04 kl 18 27 -22 5 6
18/04 kl 19 71 -22 49 46
18/04 kl 20 135 -24 111 111
18/04 kl 21 207 -23 184 182
18/04 kl 22 269 -20 249 247
18/04 kl 23 300 -21 279 279

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 301 299 288
Laveste vannstand -6 -10 -1 15 23
Avvik gult nivå -78 -65 -56 -58 -69
Avvik orange nivå -94 -81 -72 -74 -85
Avvik rødt nivå -106 -93 -84 -86 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm