Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 221 2 223 226
17/06 kl 02 163 -1 162 164
17/06 kl 03 108 -2 106 109
17/06 kl 04 67 -1 66 69
17/06 kl 05 44 0 44 44
17/06 kl 06 43 2 45 43
17/06 kl 07 68 0 68 66
17/06 kl 08 116 -2 114 114
17/06 kl 09 174 -2 172 171
17/06 kl 10 230 -3 227 225
17/06 kl 11 267 -2 265 263
17/06 kl 12 269 -1 268 267
17/06 kl 13 235 -3 232 238
17/06 kl 14 180 -3 177 182
17/06 kl 15 124 -4 120 -
17/06 kl 16 81 -2 79 -
17/06 kl 17 54 1 55 -
17/06 kl 18 48 -1 47 -
17/06 kl 19 67 0 67 -
17/06 kl 20 109 -1 108 -
17/06 kl 21 165 -1 164 -
17/06 kl 22 223 4 227 -
17/06 kl 23 267 3 270 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 278 278 278
Laveste vannstand 44 44 45 55 63
Avvik gult nivå -87 -73 -79 -79 -79
Avvik orange nivå -103 -89 -95 -95 -95
Avvik rødt nivå -115 -101 -107 -107 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm