Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 99 13 112 116
20/01 kl 02 93 10 103 115
20/01 kl 03 107 11 118 132
20/01 kl 04 140 18 158 156
20/01 kl 05 180 12 192 194
20/01 kl 06 219 17 236 231
20/01 kl 07 244 15 259 265
20/01 kl 08 247 14 261 271
20/01 kl 09 231 18 249 255
20/01 kl 10 203 19 222 224
20/01 kl 11 171 25 196 193
20/01 kl 12 142 24 166 167
20/01 kl 13 118 26 144 147
20/01 kl 14 103 32 135 -
20/01 kl 15 105 28 133 -
20/01 kl 16 127 32 159 -
20/01 kl 17 164 30 194 -
20/01 kl 18 204 31 235 -
20/01 kl 19 237 35 272 -
20/01 kl 20 253 27 280 -
20/01 kl 21 246 28 274 -
20/01 kl 22 220 26 246 -
20/01 kl 23 186 22 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 273 261 303 313
Laveste vannstand 103 105 74 94 88
Avvik gult nivå -77 -84 -96 -54 -44
Avvik orange nivå -93 -100 -112 -70 -60
Avvik rødt nivå -105 -112 -124 -82 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm