Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 165 14 179 180
27/09 kl 14 118 12 130 134
27/09 kl 15 84 11 95 99
27/09 kl 16 71 7 78 81
27/09 kl 17 82 9 91 90
27/09 kl 18 118 9 127 128
27/09 kl 19 172 6 178 183
27/09 kl 20 229 4 233 239
27/09 kl 21 275 2 277 283
27/09 kl 22 296 4 300 300
27/09 kl 23 283 4 287 284

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 347 353 360 347
Laveste vannstand 78 40 47 45 28
Avvik gult nivå -64 -17 -11 -4 -17
Avvik orange nivå -80 -33 -27 -20 -33
Avvik rødt nivå -90 -43 -37 -30 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm