Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 143 -6 137 141
23/08 kl 14 177 -4 173 170
23/08 kl 15 211 -4 207 202
23/08 kl 16 233 -7 226 223
23/08 kl 17 234 -7 227 224
23/08 kl 18 213 -10 203 205
23/08 kl 19 180 -9 171 171
23/08 kl 20 149 -8 141 139
23/08 kl 21 127 -9 118 113
23/08 kl 22 114 -9 105 100
23/08 kl 23 111 -12 99 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 216 213 222 245
Laveste vannstand 99 89 102 88 79
Avvik gult nivå -130 -141 -144 -135 -112
Avvik orange nivå -146 -157 -160 -151 -128
Avvik rødt nivå -158 -169 -172 -163 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm