Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 287 -20 267 -
19/04 kl 01 235 -21 214 -
19/04 kl 02 165 -24 141 -
19/04 kl 03 99 -20 79 -
19/04 kl 04 52 -21 31 -
19/04 kl 05 28 -20 8 -
19/04 kl 06 32 -18 14 -
19/04 kl 07 67 -22 45 -
19/04 kl 08 127 -20 107 -
19/04 kl 09 199 -19 180 -
19/04 kl 10 266 -21 245 -
19/04 kl 11 309 -17 292 -
19/04 kl 12 308 -21 287 -
19/04 kl 13 261 -19 242 -
19/04 kl 14 187 -19 168 -
19/04 kl 15 113 -21 92 -
19/04 kl 16 55 -17 38 -
19/04 kl 17 19 -20 -1 -
19/04 kl 18 11 -21 -10 -
19/04 kl 19 33 -21 12 -
19/04 kl 20 85 -23 62 -
19/04 kl 21 156 -19 137 -
19/04 kl 22 230 -20 210 -
19/04 kl 23 288 -19 269 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 301 299 288
Laveste vannstand -6 -10 -1 15 23
Avvik gult nivå -78 -65 -56 -58 -69
Avvik orange nivå -94 -81 -72 -74 -85
Avvik rødt nivå -106 -93 -84 -86 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm