Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 152 28 180 -
21/01 kl 01 121 21 142 -
21/01 kl 02 99 15 114 -
21/01 kl 03 92 13 105 -
21/01 kl 04 106 11 117 -
21/01 kl 05 137 16 153 -
21/01 kl 06 179 14 193 -
21/01 kl 07 220 10 230 -
21/01 kl 08 248 10 258 -
21/01 kl 09 256 7 263 -
21/01 kl 10 241 11 252 -
21/01 kl 11 211 16 227 -
21/01 kl 12 175 14 189 -
21/01 kl 13 140 13 153 -
21/01 kl 14 111 13 124 -
21/01 kl 15 93 15 108 -
21/01 kl 16 94 18 112 -
21/01 kl 17 117 17 134 -
21/01 kl 18 156 15 171 -
21/01 kl 19 199 14 213 -
21/01 kl 20 237 12 249 -
21/01 kl 21 257 16 273 -
21/01 kl 22 252 17 269 -
21/01 kl 23 226 17 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 273 261 303 313
Laveste vannstand 103 105 74 94 88
Avvik gult nivå -77 -84 -96 -54 -44
Avvik orange nivå -93 -100 -112 -70 -60
Avvik rødt nivå -105 -112 -124 -82 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm