Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 281 3 284 -
18/06 kl 01 257 2 259 -
18/06 kl 02 204 0 204 -
18/06 kl 03 143 4 147 -
18/06 kl 04 91 3 94 -
18/06 kl 05 55 5 60 -
18/06 kl 06 39 5 44 -
18/06 kl 07 47 2 49 -
18/06 kl 08 79 5 84 -
18/06 kl 09 131 5 136 -
18/06 kl 10 189 8 197 -
18/06 kl 11 241 9 250 -
18/06 kl 12 269 6 275 -
18/06 kl 13 261 6 267 -
18/06 kl 14 219 5 224 -
18/06 kl 15 161 6 167 -
18/06 kl 16 108 7 115 -
18/06 kl 17 71 4 75 -
18/06 kl 18 53 4 57 -
18/06 kl 19 56 2 58 -
18/06 kl 20 84 1 85 -
18/06 kl 21 131 4 135 -
18/06 kl 22 187 3 190 -
18/06 kl 23 241 3 244 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 278 278 278
Laveste vannstand 44 44 45 55 63
Avvik gult nivå -87 -73 -79 -79 -79
Avvik orange nivå -103 -89 -95 -95 -95
Avvik rødt nivå -115 -101 -107 -107 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm