Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 119 -12 107 104
24/08 kl 01 138 -12 126 126
24/08 kl 02 166 -12 154 155
24/08 kl 03 198 -12 186 187
24/08 kl 04 223 -14 209 210
24/08 kl 05 232 -16 216 217
24/08 kl 06 219 -16 203 204
24/08 kl 07 190 -16 174 176
24/08 kl 08 158 -15 143 146
24/08 kl 09 132 -16 116 120
24/08 kl 10 115 -18 97 102
24/08 kl 11 107 -18 89 95
24/08 kl 12 109 -18 91 96
24/08 kl 13 122 -17 105 108
24/08 kl 14 147 -15 132 130
24/08 kl 15 178 -16 162 162
24/08 kl 16 207 -18 189 195
24/08 kl 17 226 -18 208 216
24/08 kl 18 226 -17 209 215
24/08 kl 19 208 -17 191 194
24/08 kl 20 182 -15 167 165
24/08 kl 21 157 -16 141 143
24/08 kl 22 136 -16 120 -
24/08 kl 23 122 -15 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 216 213 222 245
Laveste vannstand 99 89 102 88 79
Avvik gult nivå -130 -141 -144 -135 -112
Avvik orange nivå -146 -157 -160 -151 -128
Avvik rødt nivå -158 -169 -172 -163 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm