Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/05 kl 00 278 -12 266 -
24/05 kl 01 252 -11 241 -
24/05 kl 02 202 -14 188 -
24/05 kl 03 145 -12 133 -
24/05 kl 04 98 -12 86 -
24/05 kl 05 66 -15 51 -
24/05 kl 06 54 -15 39 -
24/05 kl 07 66 -14 52 -
24/05 kl 08 102 -16 86 -
24/05 kl 09 153 -16 137 -
24/05 kl 10 208 -16 192 -
24/05 kl 11 252 -18 234 -
24/05 kl 12 272 -16 256 -
24/05 kl 13 258 -18 240 -
24/05 kl 14 214 -16 198 -
24/05 kl 15 158 -14 144 -
24/05 kl 16 107 -16 91 -
24/05 kl 17 72 -16 56 -
24/05 kl 18 58 -15 43 -
24/05 kl 19 66 -16 50 -
24/05 kl 20 97 -16 81 -
24/05 kl 21 145 -15 130 -
24/05 kl 22 201 -16 185 -
24/05 kl 23 251 -15 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 266 264 267 264
Laveste vannstand 52 39 39 45 53
Avvik gult nivå -106 -98 -100 -97 -100
Avvik orange nivå -122 -114 -116 -113 -116
Avvik rødt nivå -132 -124 -126 -123 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm