Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 239 2 241 238
28/09 kl 01 177 2 179 176
28/09 kl 02 115 0 115 116
28/09 kl 03 66 4 70 70
28/09 kl 04 38 2 40 43
28/09 kl 05 38 6 44 42
28/09 kl 06 66 9 75 -
28/09 kl 07 118 7 125 -
28/09 kl 08 182 9 191 -
28/09 kl 09 244 11 255 -
28/09 kl 10 289 12 301 -
28/09 kl 11 299 14 313 -
28/09 kl 12 269 15 284 -
28/09 kl 13 210 13 223 -
28/09 kl 14 147 13 160 -
28/09 kl 15 94 16 110 -
28/09 kl 16 61 16 77 -
28/09 kl 17 52 20 72 -
28/09 kl 18 73 18 91 -
28/09 kl 19 122 20 142 -
28/09 kl 20 188 21 209 -
28/09 kl 21 254 20 274 -
28/09 kl 22 304 25 329 -
28/09 kl 23 320 27 347 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 347 353 360 347
Laveste vannstand 78 40 47 45 28
Avvik gult nivå -64 -17 -11 -4 -17
Avvik orange nivå -80 -33 -27 -20 -33
Avvik rødt nivå -90 -43 -37 -30 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm