Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 275 1 276 -
19/06 kl 01 276 2 278 -
19/06 kl 02 241 3 244 -
19/06 kl 03 182 5 187 -
19/06 kl 04 123 5 128 -
19/06 kl 05 77 4 81 -
19/06 kl 06 49 3 52 -
19/06 kl 07 41 4 45 -
19/06 kl 08 57 5 62 -
19/06 kl 09 95 7 102 -
19/06 kl 10 148 6 154 -
19/06 kl 11 203 6 209 -
19/06 kl 12 248 5 253 -
19/06 kl 13 266 4 270 -
19/06 kl 14 246 6 252 -
19/06 kl 15 198 6 204 -
19/06 kl 16 142 4 146 -
19/06 kl 17 95 4 99 -
19/06 kl 18 66 1 67 -
19/06 kl 19 57 1 58 -
19/06 kl 20 70 3 73 -
19/06 kl 21 104 1 105 -
19/06 kl 22 153 2 155 -
19/06 kl 23 207 1 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 278 278 278
Laveste vannstand 44 44 45 55 63
Avvik gult nivå -87 -73 -79 -79 -79
Avvik orange nivå -103 -89 -95 -95 -95
Avvik rødt nivå -115 -101 -107 -107 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm