Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 133 -5 128 -
23/08 kl 01 165 -7 158 -
23/08 kl 02 201 -9 192 -
23/08 kl 03 232 -9 223 -
23/08 kl 04 244 -7 237 -
23/08 kl 05 233 -6 227 -
23/08 kl 06 200 -4 196 -
23/08 kl 07 160 -6 154 -
23/08 kl 08 126 -6 120 -
23/08 kl 09 105 -5 100 -
23/08 kl 10 97 -2 95 -
23/08 kl 11 100 -2 98 -
23/08 kl 12 116 0 116 -
23/08 kl 13 143 -2 141 -
23/08 kl 14 177 -1 176 -
23/08 kl 15 211 0 211 -
23/08 kl 16 233 -2 231 -
23/08 kl 17 234 -2 232 -
23/08 kl 18 213 -4 209 -
23/08 kl 19 180 -6 174 -
23/08 kl 20 149 -4 145 -
23/08 kl 21 127 -5 122 -
23/08 kl 22 114 -5 109 -
23/08 kl 23 111 -7 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 239 237 215 214
Laveste vannstand 70 70 95 87 97
Avvik gult nivå -114 -118 -120 -142 -143
Avvik orange nivå -130 -134 -136 -158 -159
Avvik rødt nivå -142 -146 -148 -170 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm