Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 309 -18 291 -
20/04 kl 01 280 -23 257 -
20/04 kl 02 215 -19 196 -
20/04 kl 03 140 -20 120 -
20/04 kl 04 77 -21 56 -
20/04 kl 05 36 -18 18 -
20/04 kl 06 20 -21 -1 -
20/04 kl 07 34 -19 15 -
20/04 kl 08 78 -18 60 -
20/04 kl 09 145 -18 127 -
20/04 kl 10 218 -14 204 -
20/04 kl 11 283 -15 268 -
20/04 kl 12 316 -15 301 -
20/04 kl 13 301 -10 291 -
20/04 kl 14 242 -12 230 -
20/04 kl 15 165 -7 158 -
20/04 kl 16 94 -5 89 -
20/04 kl 17 44 -6 38 -
20/04 kl 18 18 -3 15 -
20/04 kl 19 19 -6 13 -
20/04 kl 20 51 -4 47 -
20/04 kl 21 108 -3 105 -
20/04 kl 22 180 -5 175 -
20/04 kl 23 251 -3 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 301 299 288
Laveste vannstand -6 -10 -1 15 23
Avvik gult nivå -78 -65 -56 -58 -69
Avvik orange nivå -94 -81 -72 -74 -85
Avvik rødt nivå -106 -93 -84 -86 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm