Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 294 27 321 -
29/09 kl 01 233 26 259 -
29/09 kl 02 158 27 185 -
29/09 kl 03 91 28 119 -
29/09 kl 04 42 26 68 -
29/09 kl 05 20 27 47 -
29/09 kl 06 28 26 54 -
29/09 kl 07 67 26 93 -
29/09 kl 08 130 28 158 -
29/09 kl 09 204 24 228 -
29/09 kl 10 272 26 298 -
29/09 kl 11 313 24 337 -
29/09 kl 12 310 23 333 -
29/09 kl 13 263 26 289 -
29/09 kl 14 192 26 218 -
29/09 kl 15 122 26 148 -
29/09 kl 16 71 25 96 -
29/09 kl 17 42 23 65 -
29/09 kl 18 42 22 64 -
29/09 kl 19 75 22 97 -
29/09 kl 20 136 26 162 -
29/09 kl 21 210 27 237 -
29/09 kl 22 281 27 308 -
29/09 kl 23 327 26 353 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 347 353 360 347
Laveste vannstand 78 40 47 45 28
Avvik gult nivå -64 -17 -11 -4 -17
Avvik orange nivå -80 -33 -27 -20 -33
Avvik rødt nivå -90 -43 -37 -30 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm