Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 139 19 158 -
07/12 kl 01 118 21 139 -
07/12 kl 02 111 22 133 -
07/12 kl 03 117 22 139 -
07/12 kl 04 138 20 158 -
07/12 kl 05 168 21 189 -
07/12 kl 06 200 20 220 -
07/12 kl 07 226 23 249 -
07/12 kl 08 239 23 262 -
07/12 kl 09 237 22 259 -
07/12 kl 10 218 21 239 -
07/12 kl 11 190 20 210 -
07/12 kl 12 161 21 182 -
07/12 kl 13 136 24 160 -
07/12 kl 14 123 25 148 -
07/12 kl 15 124 23 147 -
07/12 kl 16 140 22 162 -
07/12 kl 17 167 21 188 -
07/12 kl 18 199 23 222 -
07/12 kl 19 228 26 254 -
07/12 kl 20 245 26 271 -
07/12 kl 21 245 25 270 -
07/12 kl 22 227 23 250 -
07/12 kl 23 195 19 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 260 271 279 287
Laveste vannstand 174 147 133 121 105
Avvik gult nivå -92 -97 -86 -78 -70
Avvik orange nivå -108 -113 -102 -94 -86
Avvik rødt nivå -120 -125 -114 -106 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm