Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 160 21 181 -
08/12 kl 01 128 20 148 -
08/12 kl 02 108 18 126 -
08/12 kl 03 102 20 122 -
08/12 kl 04 113 14 127 -
08/12 kl 05 140 15 155 -
08/12 kl 06 174 14 188 -
08/12 kl 07 212 13 225 -
08/12 kl 08 241 17 258 -
08/12 kl 09 254 12 266 -
08/12 kl 10 246 13 259 -
08/12 kl 11 220 10 230 -
08/12 kl 12 184 6 190 -
08/12 kl 13 149 12 161 -
08/12 kl 14 123 9 132 -
08/12 kl 15 110 11 121 -
08/12 kl 16 115 13 128 -
08/12 kl 17 137 8 145 -
08/12 kl 18 170 15 185 -
08/12 kl 19 209 13 222 -
08/12 kl 20 241 14 255 -
08/12 kl 21 258 21 279 -
08/12 kl 22 252 14 266 -
08/12 kl 23 226 20 246 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 260 271 279 287
Laveste vannstand 174 147 133 121 105
Avvik gult nivå -92 -97 -86 -78 -70
Avvik orange nivå -108 -113 -102 -94 -86
Avvik rødt nivå -120 -125 -114 -106 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm