Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 299 -6 293 -
21/04 kl 01 304 -6 298 -
21/04 kl 02 260 -5 255 -
21/04 kl 03 187 -6 181 -
21/04 kl 04 115 -3 112 -
21/04 kl 05 60 -7 53 -
21/04 kl 06 29 -7 22 -
21/04 kl 07 23 -8 15 -
21/04 kl 08 46 -8 38 -
21/04 kl 09 96 -6 90 -
21/04 kl 10 164 -8 156 -
21/04 kl 11 235 -9 226 -
21/04 kl 12 291 -9 282 -
21/04 kl 13 310 -11 299 -
21/04 kl 14 281 -9 272 -
21/04 kl 15 215 -10 205 -
21/04 kl 16 141 -10 131 -
21/04 kl 17 80 -12 68 -
21/04 kl 18 41 -13 28 -
21/04 kl 19 26 -11 15 -
21/04 kl 20 37 -12 25 -
21/04 kl 21 75 -9 66 -
21/04 kl 22 135 -10 125 -
21/04 kl 23 203 -11 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 301 299 288
Laveste vannstand -6 -10 -1 15 23
Avvik gult nivå -78 -65 -56 -58 -69
Avvik orange nivå -94 -81 -72 -74 -85
Avvik rødt nivå -106 -93 -84 -86 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm