Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/08 kl 00 119 -11 108 -
24/08 kl 01 138 -10 128 -
24/08 kl 02 166 -11 155 -
24/08 kl 03 198 -12 186 -
24/08 kl 04 223 -12 211 -
24/08 kl 05 232 -17 215 -
24/08 kl 06 219 -17 202 -
24/08 kl 07 190 -18 172 -
24/08 kl 08 158 -17 141 -
24/08 kl 09 132 -16 116 -
24/08 kl 10 115 -19 96 -
24/08 kl 11 107 -20 87 -
24/08 kl 12 109 -21 88 -
24/08 kl 13 122 -21 101 -
24/08 kl 14 147 -20 127 -
24/08 kl 15 178 -19 159 -
24/08 kl 16 207 -20 187 -
24/08 kl 17 226 -21 205 -
24/08 kl 18 226 -21 205 -
24/08 kl 19 208 -21 187 -
24/08 kl 20 182 -18 164 -
24/08 kl 21 157 -18 139 -
24/08 kl 22 136 -19 117 -
24/08 kl 23 122 -18 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 239 237 215 214
Laveste vannstand 70 70 95 87 97
Avvik gult nivå -114 -118 -120 -142 -143
Avvik orange nivå -130 -134 -136 -158 -159
Avvik rødt nivå -142 -146 -148 -170 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm