Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 332 28 360 -
30/09 kl 01 290 30 320 -
30/09 kl 02 216 30 246 -
30/09 kl 03 135 32 167 -
30/09 kl 04 69 32 101 -
30/09 kl 05 27 30 57 -
30/09 kl 06 14 31 45 -
30/09 kl 07 32 30 62 -
30/09 kl 08 82 31 113 -
30/09 kl 09 152 31 183 -
30/09 kl 10 230 28 258 -
30/09 kl 11 296 27 323 -
30/09 kl 12 327 26 353 -
30/09 kl 13 307 23 330 -
30/09 kl 14 244 24 268 -
30/09 kl 15 166 22 188 -
30/09 kl 16 98 17 115 -
30/09 kl 17 53 16 69 -
30/09 kl 18 34 15 49 -
30/09 kl 19 45 13 58 -
30/09 kl 20 89 13 102 -
30/09 kl 21 157 11 168 -
30/09 kl 22 234 10 244 -
30/09 kl 23 302 10 312 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 347 353 360 347
Laveste vannstand 78 40 47 45 28
Avvik gult nivå -64 -17 -11 -4 -17
Avvik orange nivå -80 -33 -27 -20 -33
Avvik rødt nivå -90 -43 -37 -30 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm