Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 253 0 253 -
20/06 kl 01 276 2 278 -
20/06 kl 02 264 3 267 -
20/06 kl 03 219 3 222 -
20/06 kl 04 161 5 166 -
20/06 kl 05 106 4 110 -
20/06 kl 06 68 4 72 -
20/06 kl 07 48 7 55 -
20/06 kl 08 49 7 56 -
20/06 kl 09 72 9 81 -
20/06 kl 10 113 10 123 -
20/06 kl 11 165 11 176 -
20/06 kl 12 215 12 227 -
20/06 kl 13 251 13 264 -
20/06 kl 14 256 13 269 -
20/06 kl 15 227 12 239 -
20/06 kl 16 176 13 189 -
20/06 kl 17 125 13 138 -
20/06 kl 18 86 13 99 -
20/06 kl 19 66 13 79 -
20/06 kl 20 67 12 79 -
20/06 kl 21 88 11 99 -
20/06 kl 22 125 13 138 -
20/06 kl 23 173 12 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 278 278 278
Laveste vannstand 44 44 45 55 63
Avvik gult nivå -87 -73 -79 -79 -79
Avvik orange nivå -103 -89 -95 -95 -95
Avvik rødt nivå -115 -101 -107 -107 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm