Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 143 -13 130 -
27/08 kl 01 114 -14 100 -
27/08 kl 02 96 -12 84 -
27/08 kl 03 92 -13 79 -
27/08 kl 04 108 -10 98 -
27/08 kl 05 139 -10 129 -
27/08 kl 06 176 -12 164 -
27/08 kl 07 212 -11 201 -
27/08 kl 08 234 -12 222 -
27/08 kl 09 238 -10 228 -
27/08 kl 10 222 -9 213 -
27/08 kl 11 192 -10 182 -
27/08 kl 12 157 -11 146 -
27/08 kl 13 124 -12 112 -
27/08 kl 14 99 -11 88 -
27/08 kl 15 90 -10 80 -
27/08 kl 16 98 -11 87 -
27/08 kl 17 126 -10 116 -
27/08 kl 18 165 -12 153 -
27/08 kl 19 207 -11 196 -
27/08 kl 20 240 -11 229 -
27/08 kl 21 256 -11 245 -
27/08 kl 22 249 -9 240 -
27/08 kl 23 221 -10 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 227 216 213 222 245
Laveste vannstand 99 89 102 88 79
Avvik gult nivå -130 -141 -144 -135 -112
Avvik orange nivå -146 -157 -160 -151 -128
Avvik rødt nivå -158 -169 -172 -163 -140
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm