Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 265 -11 254 -
22/04 kl 01 299 -11 288 -
22/04 kl 02 287 -9 278 -
22/04 kl 03 232 -8 224 -
22/04 kl 04 160 -10 150 -
22/04 kl 05 95 -9 86 -
22/04 kl 06 52 -11 41 -
22/04 kl 07 32 -9 23 -
22/04 kl 08 36 -7 29 -
22/04 kl 09 65 -7 58 -
22/04 kl 10 116 -5 111 -
22/04 kl 11 180 -6 174 -
22/04 kl 12 244 -5 239 -
22/04 kl 13 287 -3 284 -
22/04 kl 14 292 -4 288 -
22/04 kl 15 252 -2 250 -
22/04 kl 16 186 -2 184 -
22/04 kl 17 121 -3 118 -
22/04 kl 18 74 -1 73 -
22/04 kl 19 48 -2 46 -
22/04 kl 20 44 0 44 -
22/04 kl 21 63 -1 62 -
22/04 kl 22 103 -2 101 -
22/04 kl 23 160 0 160 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 292 301 299 288
Laveste vannstand -6 -10 -1 15 23
Avvik gult nivå -78 -65 -56 -58 -69
Avvik orange nivå -94 -81 -72 -74 -85
Avvik rødt nivå -106 -93 -84 -86 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm