Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 221 15 236 -
21/06 kl 01 258 13 271 -
21/06 kl 02 268 10 278 -
21/06 kl 03 245 12 257 -
21/06 kl 04 196 9 205 -
21/06 kl 05 141 11 152 -
21/06 kl 06 94 12 106 -
21/06 kl 07 65 8 73 -
21/06 kl 08 54 9 63 -
21/06 kl 09 62 7 69 -
21/06 kl 10 89 8 97 -
21/06 kl 11 131 10 141 -
21/06 kl 12 178 7 185 -
21/06 kl 13 222 8 230 -
21/06 kl 14 247 5 252 -
21/06 kl 15 241 5 246 -
21/06 kl 16 206 7 213 -
21/06 kl 17 158 5 163 -
21/06 kl 18 113 6 119 -
21/06 kl 19 83 4 87 -
21/06 kl 20 72 4 76 -
21/06 kl 21 81 5 86 -
21/06 kl 22 106 4 110 -
21/06 kl 23 144 7 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 278 278 278
Laveste vannstand 44 44 45 55 63
Avvik gult nivå -87 -73 -79 -79 -79
Avvik orange nivå -103 -89 -95 -95 -95
Avvik rødt nivå -115 -101 -107 -107 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm