Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 261 14 275 -
24/01 kl 01 223 16 239 -
24/01 kl 02 173 15 188 -
24/01 kl 03 129 17 146 -
24/01 kl 04 95 18 113 -
24/01 kl 05 77 17 94 -
24/01 kl 06 82 19 101 -
24/01 kl 07 111 19 130 -
24/01 kl 08 159 21 180 -
24/01 kl 09 213 25 238 -
24/01 kl 10 261 22 283 -
24/01 kl 11 289 24 313 -
24/01 kl 12 285 23 308 -
24/01 kl 13 249 28 277 -
24/01 kl 14 196 30 226 -
24/01 kl 15 142 31 173 -
24/01 kl 16 98 30 128 -
24/01 kl 17 69 27 96 -
24/01 kl 18 61 27 88 -
24/01 kl 19 79 26 105 -
24/01 kl 20 120 26 146 -
24/01 kl 21 173 24 197 -
24/01 kl 22 228 21 249 -
24/01 kl 23 269 21 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 273 261 303 313
Laveste vannstand 103 105 74 94 88
Avvik gult nivå -77 -84 -96 -54 -44
Avvik orange nivå -93 -100 -112 -70 -60
Avvik rødt nivå -105 -112 -124 -82 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm