Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 339 8 347 -
01/10 kl 01 329 8 337 -
01/10 kl 02 273 7 280 -
01/10 kl 03 191 7 198 -
01/10 kl 04 113 7 120 -
01/10 kl 05 55 7 62 -
01/10 kl 06 24 7 31 -
01/10 kl 07 22 6 28 -
01/10 kl 08 50 7 57 -
01/10 kl 09 107 5 112 -
01/10 kl 10 180 5 185 -
01/10 kl 11 255 6 261 -
01/10 kl 12 312 7 319 -
01/10 kl 13 326 7 333 -
01/10 kl 14 290 6 296 -
01/10 kl 15 217 6 223 -
01/10 kl 16 140 8 148 -
01/10 kl 17 80 9 89 -
01/10 kl 18 46 8 54 -
01/10 kl 19 38 9 47 -
01/10 kl 20 60 11 71 -
01/10 kl 21 110 12 122 -
01/10 kl 22 180 13 193 -
01/10 kl 23 253 15 268 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 347 353 360 347
Laveste vannstand 78 40 47 45 28
Avvik gult nivå -64 -17 -11 -4 -17
Avvik orange nivå -80 -33 -27 -20 -33
Avvik rødt nivå -90 -43 -37 -30 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm