Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 58 4 62 63
20/01 kl 02 56 4 60 62
20/01 kl 03 51 4 55 56
20/01 kl 04 45 3 48 50
20/01 kl 05 40 2 42 45
20/01 kl 06 36 1 37 42
20/01 kl 07 35 0 35 39
20/01 kl 08 37 -1 36 41
20/01 kl 09 42 -2 40 45
20/01 kl 10 47 -1 46 52
20/01 kl 11 54 -1 53 60
20/01 kl 12 59 0 59 65
20/01 kl 13 61 1 62 -
20/01 kl 14 61 2 63 -
20/01 kl 15 57 3 60 -
20/01 kl 16 51 4 55 -
20/01 kl 17 45 6 51 -
20/01 kl 18 40 6 46 -
20/01 kl 19 36 7 43 -
20/01 kl 20 36 7 43 -
20/01 kl 21 38 7 45 -
20/01 kl 22 43 8 51 -
20/01 kl 23 49 9 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 70 59 61 72
Laveste vannstand 35 39 33 31 55
Avvik gult nivå -52 -45 -56 -54 -43
Avvik orange nivå -66 -59 -70 -68 -57
Avvik rødt nivå -77 -70 -81 -79 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm