Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 13 50 3 53 48
23/08 kl 14 46 3 49 45
23/08 kl 15 43 3 46 40
23/08 kl 16 40 2 42 37
23/08 kl 17 38 1 39 36
23/08 kl 18 40 0 40 38
23/08 kl 19 43 -2 41 41
23/08 kl 20 47 -3 44 46
23/08 kl 21 52 -4 48 51
23/08 kl 22 56 -5 51 53
23/08 kl 23 58 -5 53 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 52 52 51 58
Laveste vannstand 39 24 26 25 32
Avvik gult nivå -62 -63 -63 -64 -57
Avvik orange nivå -76 -77 -77 -78 -71
Avvik rødt nivå -87 -88 -88 -89 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm