Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 45 -15 30 30
18/04 kl 02 49 -16 33 33
18/04 kl 03 49 -17 32 34
18/04 kl 04 47 -18 29 31
18/04 kl 05 43 -19 24 28
18/04 kl 06 37 -19 18 21
18/04 kl 07 30 -19 11 14
18/04 kl 08 25 -19 6 9
18/04 kl 09 23 -19 4 7
18/04 kl 10 25 -18 7 7
18/04 kl 11 28 -18 10 10
18/04 kl 12 34 -18 16 14
18/04 kl 13 40 -18 22 19
18/04 kl 14 45 -18 27 26
18/04 kl 15 47 -17 30 28
18/04 kl 16 47 -17 30 28
18/04 kl 17 45 -17 28 27
18/04 kl 18 40 -17 23 24
18/04 kl 19 34 -17 17 19
18/04 kl 20 28 -16 12 14
18/04 kl 21 26 -15 11 12
18/04 kl 22 27 -14 13 12
18/04 kl 23 30 -13 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 38 40 40 51
Laveste vannstand 4 12 20 23 27
Avvik gult nivå -82 -77 -75 -75 -64
Avvik orange nivå -96 -91 -89 -89 -78
Avvik rødt nivå -107 -102 -100 -100 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm