Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/04 kl 01 37 10 47 41
09/04 kl 02 43 11 54 46
09/04 kl 03 49 11 60 52
09/04 kl 04 50 11 61 53
09/04 kl 05 49 10 59 51
09/04 kl 06 45 11 56 46
09/04 kl 07 40 10 50 43
09/04 kl 08 33 10 43 37
09/04 kl 09 27 11 38 31
09/04 kl 10 24 10 34 29
09/04 kl 11 25 9 34 31
09/04 kl 12 28 9 37 35
09/04 kl 13 32 8 40 38
09/04 kl 14 38 7 45 -
09/04 kl 15 44 5 49 -
09/04 kl 16 47 4 51 -
09/04 kl 17 47 3 50 -
09/04 kl 18 45 2 47 -
09/04 kl 19 41 -1 40 -
09/04 kl 20 36 -2 34 -
09/04 kl 21 30 -4 26 -
09/04 kl 22 26 -6 20 -
09/04 kl 23 26 -7 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 36 40 58 49
Laveste vannstand 19 9 16 20 27
Avvik gult nivå -54 -79 -75 -57 -66
Avvik orange nivå -68 -93 -89 -71 -80
Avvik rødt nivå -79 -104 -100 -82 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm