Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 64 7 71 70
27/09 kl 14 66 7 73 73
27/09 kl 15 64 8 72 72
27/09 kl 16 59 8 67 70
27/09 kl 17 52 8 60 62
27/09 kl 18 44 8 52 57
27/09 kl 19 38 8 46 47
27/09 kl 20 35 6 41 46
27/09 kl 21 35 7 42 42
27/09 kl 22 39 7 46 46
27/09 kl 23 45 8 53 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 75 92 91 74
Laveste vannstand 41 43 56 40 39
Avvik gult nivå -49 -47 -30 -31 -48
Avvik orange nivå -63 -61 -44 -45 -62
Avvik rødt nivå -73 -71 -54 -55 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm