Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 35 8 43 38
17/06 kl 02 41 7 48 43
17/06 kl 03 44 7 51 47
17/06 kl 04 45 7 52 50
17/06 kl 05 46 7 53 50
17/06 kl 06 45 8 53 49
17/06 kl 07 43 8 51 45
17/06 kl 08 38 9 47 40
17/06 kl 09 34 9 43 35
17/06 kl 10 32 9 41 32
17/06 kl 11 32 8 40 30
17/06 kl 12 32 7 39 31
17/06 kl 13 35 6 41 33
17/06 kl 14 39 5 44 -
17/06 kl 15 43 4 47 -
17/06 kl 16 45 3 48 -
17/06 kl 17 45 2 47 -
17/06 kl 18 45 1 46 -
17/06 kl 19 43 1 44 -
17/06 kl 20 38 0 38 -
17/06 kl 21 34 0 34 -
17/06 kl 22 31 0 31 -
17/06 kl 23 31 0 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 55 63 66 62
Laveste vannstand 31 32 45 53 49
Avvik gult nivå -62 -60 -52 -49 -53
Avvik orange nivå -76 -74 -66 -63 -67
Avvik rødt nivå -87 -85 -77 -74 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm