Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
29/11 kl 13 0% 0% 0% 44
29/11 kl 14 0% 0% 0% 49
29/11 kl 15 0% 0% 0% 50
29/11 kl 16 0% 0% 0% 50
29/11 kl 17 0% 0% 0% 49
29/11 kl 18 0% 0% 0% 47
29/11 kl 19 0% 0% 0% 44
29/11 kl 20 0% 0% 0% 40
29/11 kl 21 0% 0% 0% 38
29/11 kl 22 0% 0% 0% 39
29/11 kl 23 0% 0% 0% 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm