Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 54 10 64 -
21/01 kl 01 58 11 69 -
21/01 kl 02 58 12 70 -
21/01 kl 03 56 13 69 -
21/01 kl 04 51 13 64 -
21/01 kl 05 45 13 58 -
21/01 kl 06 39 14 53 -
21/01 kl 07 35 14 49 -
21/01 kl 08 34 14 48 -
21/01 kl 09 37 14 51 -
21/01 kl 10 41 13 54 -
21/01 kl 11 47 10 57 -
21/01 kl 12 54 8 62 -
21/01 kl 13 59 6 65 -
21/01 kl 14 61 4 65 -
21/01 kl 15 60 2 62 -
21/01 kl 16 56 2 58 -
21/01 kl 17 50 2 52 -
21/01 kl 18 45 3 48 -
21/01 kl 19 39 3 42 -
21/01 kl 20 37 3 40 -
21/01 kl 21 37 2 39 -
21/01 kl 22 40 1 41 -
21/01 kl 23 45 1 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 70 59 60 71
Laveste vannstand 35 39 33 31 55
Avvik gult nivå -52 -45 -56 -55 -44
Avvik orange nivå -66 -59 -70 -69 -58
Avvik rødt nivå -77 -70 -81 -80 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm