Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 31 1 32 -
18/06 kl 01 33 2 35 -
18/06 kl 02 37 3 40 -
18/06 kl 03 41 4 45 -
18/06 kl 04 44 5 49 -
18/06 kl 05 45 5 50 -
18/06 kl 06 45 5 50 -
18/06 kl 07 44 5 49 -
18/06 kl 08 41 6 47 -
18/06 kl 09 37 6 43 -
18/06 kl 10 35 7 42 -
18/06 kl 11 33 8 41 -
18/06 kl 12 33 8 41 -
18/06 kl 13 34 9 43 -
18/06 kl 14 37 10 47 -
18/06 kl 15 41 10 51 -
18/06 kl 16 44 10 54 -
18/06 kl 17 45 10 55 -
18/06 kl 18 45 10 55 -
18/06 kl 19 44 11 55 -
18/06 kl 20 41 11 52 -
18/06 kl 21 37 12 49 -
18/06 kl 22 33 13 46 -
18/06 kl 23 31 13 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 55 63 66 62
Laveste vannstand 31 32 45 53 49
Avvik gult nivå -62 -60 -52 -49 -53
Avvik orange nivå -76 -74 -66 -63 -67
Avvik rødt nivå -87 -85 -77 -74 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm