Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/04 kl 00 29 -9 20 -
10/04 kl 01 33 -9 24 -
10/04 kl 02 38 -10 28 -
10/04 kl 03 44 -11 33 -
10/04 kl 04 48 -12 36 -
10/04 kl 05 49 -13 36 -
10/04 kl 06 47 -15 32 -
10/04 kl 07 44 -16 28 -
10/04 kl 08 39 -17 22 -
10/04 kl 09 33 -17 16 -
10/04 kl 10 28 -18 10 -
10/04 kl 11 26 -17 9 -
10/04 kl 12 27 -16 11 -
10/04 kl 13 29 -16 13 -
10/04 kl 14 33 -15 18 -
10/04 kl 15 38 -14 24 -
10/04 kl 16 44 -14 30 -
10/04 kl 17 46 -14 32 -
10/04 kl 18 46 -14 32 -
10/04 kl 19 43 -14 29 -
10/04 kl 20 40 -14 26 -
10/04 kl 21 35 -13 22 -
10/04 kl 22 29 -12 17 -
10/04 kl 23 26 -12 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 36 40 58 49
Laveste vannstand 19 9 16 20 27
Avvik gult nivå -54 -79 -75 -57 -66
Avvik orange nivå -68 -93 -89 -71 -80
Avvik rødt nivå -79 -104 -100 -82 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm