Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 52 8 60 55
28/09 kl 01 59 9 68 64
28/09 kl 02 63 8 71 69
28/09 kl 03 63 9 72 74
28/09 kl 04 60 10 70 74
28/09 kl 05 55 8 63 -
28/09 kl 06 49 8 57 -
28/09 kl 07 43 7 50 -
28/09 kl 08 39 8 47 -
28/09 kl 09 39 7 46 -
28/09 kl 10 42 7 49 -
28/09 kl 11 47 7 54 -
28/09 kl 12 54 8 62 -
28/09 kl 13 60 9 69 -
28/09 kl 14 65 9 74 -
28/09 kl 15 65 10 75 -
28/09 kl 16 62 11 73 -
28/09 kl 17 56 11 67 -
28/09 kl 18 49 10 59 -
28/09 kl 19 42 10 52 -
28/09 kl 20 37 9 46 -
28/09 kl 21 35 8 43 -
28/09 kl 22 37 7 44 -
28/09 kl 23 42 7 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 75 92 91 74
Laveste vannstand 41 43 56 40 39
Avvik gult nivå -49 -47 -30 -31 -48
Avvik orange nivå -63 -61 -44 -45 -62
Avvik rødt nivå -73 -71 -54 -55 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm