Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 35 -12 23 -
19/04 kl 01 41 -11 30 -
19/04 kl 02 46 -11 35 -
19/04 kl 03 48 -10 38 -
19/04 kl 04 47 -10 37 -
19/04 kl 05 45 -11 34 -
19/04 kl 06 41 -11 30 -
19/04 kl 07 35 -12 23 -
19/04 kl 08 29 -12 17 -
19/04 kl 09 25 -13 12 -
19/04 kl 10 25 -13 12 -
19/04 kl 11 27 -13 14 -
19/04 kl 12 31 -13 18 -
19/04 kl 13 36 -13 23 -
19/04 kl 14 42 -13 29 -
19/04 kl 15 45 -12 33 -
19/04 kl 16 46 -12 34 -
19/04 kl 17 45 -12 33 -
19/04 kl 18 42 -12 30 -
19/04 kl 19 37 -12 25 -
19/04 kl 20 32 -12 20 -
19/04 kl 21 28 -13 15 -
19/04 kl 22 27 -13 14 -
19/04 kl 23 29 -12 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 38 40 40 51
Laveste vannstand 4 12 20 23 27
Avvik gult nivå -82 -77 -75 -75 -64
Avvik orange nivå -96 -91 -89 -89 -78
Avvik rødt nivå -107 -102 -100 -100 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm