Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/11 kl 00 41 43 42 42
30/11 kl 01 44 46 45 47
30/11 kl 02 48 50 49 51
30/11 kl 03 52 53 53 -
30/11 kl 04 52 54 53 -
30/11 kl 05 53 55 54 -
30/11 kl 06 52 54 53 -
30/11 kl 07 51 53 52 -
30/11 kl 08 49 52 50 -
30/11 kl 09 48 51 49 -
30/11 kl 10 48 51 50 -
30/11 kl 11 51 54 52 -
30/11 kl 12 54 58 55 -
30/11 kl 13 57 61 59 -
30/11 kl 14 62 66 64 -
30/11 kl 15 65 70 68 -
30/11 kl 16 66 72 70 -
30/11 kl 17 65 70 68 -
30/11 kl 18 63 69 67 -
30/11 kl 19 59 66 64 -
30/11 kl 20 53 61 60 -
30/11 kl 21 47 56 54 -
30/11 kl 22 43 53 52 -
30/11 kl 23 42 52 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 50 72 83 67 91
Laveste vannstand 37 41 42 35 41
Avvik gult nivå -65 -43 -32 -48 -24
Avvik orange nivå -79 -57 -46 -62 -38
Avvik rødt nivå -90 -68 -57 -73 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm