Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/02 kl 00 38 43 39 -
24/02 kl 01 43 47 45 -
24/02 kl 02 51 54 53 -
24/02 kl 03 56 59 60 -
24/02 kl 04 59 63 64 -
24/02 kl 05 59 64 64 -
24/02 kl 06 57 62 61 -
24/02 kl 07 52 57 55 -
24/02 kl 08 45 50 46 -
24/02 kl 09 39 43 37 -
24/02 kl 10 32 37 31 -
24/02 kl 11 30 34 29 -
24/02 kl 12 28 32 28 -
24/02 kl 13 28 33 30 -
24/02 kl 14 31 35 34 -
24/02 kl 15 35 39 37 -
24/02 kl 16 37 41 38 -
24/02 kl 17 37 41 36 -
24/02 kl 18 36 41 35 -
24/02 kl 19 33 39 33 -
24/02 kl 20 28 35 29 -
24/02 kl 21 25 31 28 -
24/02 kl 22 22 29 27 -
24/02 kl 23 24 32 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 64 94 96 61
Laveste vannstand 35 22 26 31 18
Avvik gult nivå -31 -51 -21 -19 -54
Avvik orange nivå -45 -65 -35 -33 -68
Avvik rødt nivå -56 -76 -46 -44 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm