Tid (NNT) Observert 23/02 12 23/02 00 22/02 12
24/02 kl 00 - 48 39 43
24/02 kl 01 - 54 44 47
24/02 kl 02 - 62 53 54
24/02 kl 03 - 69 59 59
24/02 kl 04 - 73 63 62
24/02 kl 05 - 73 64 62
24/02 kl 06 - 71 61 60
24/02 kl 07 - 64 54 54
24/02 kl 08 - 55 45 46
24/02 kl 09 - 46 37 38
24/02 kl 10 - 40 30 32
24/02 kl 11 - 38 28 31
24/02 kl 12 - 38 28 30
24/02 kl 13 - 40 30 32
24/02 kl 14 - 43 33 36
24/02 kl 15 - 46 37 40
24/02 kl 16 - 47 37 41
24/02 kl 17 - 46 36 40
24/02 kl 18 - 44 34 38
24/02 kl 19 - 42 32 36
24/02 kl 20 - 39 29 32
24/02 kl 21 - 37 27 30
24/02 kl 22 - 37 27 30
24/02 kl 23 - 39 30 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 23/02 12 92 73 96 90 62
Max. fra modell: 23/02 00 111 64 86 80 52
Max. fra modell: 22/02 12 114 62 88 85 54
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm