Tid (NNT) Observert 29/11 12 29/11 00 28/11 12
30/11 kl 00 42 42 41 41
30/11 kl 01 47 45 44 44
30/11 kl 02 - 49 48 48
30/11 kl 03 - 53 52 52
30/11 kl 04 - 53 52 52
30/11 kl 05 - 54 53 53
30/11 kl 06 - 53 52 51
30/11 kl 07 - 52 51 50
30/11 kl 08 - 50 49 48
30/11 kl 09 - 49 48 47
30/11 kl 10 - 50 49 48
30/11 kl 11 - 52 51 51
30/11 kl 12 - 55 54 55
30/11 kl 13 - 59 58 58
30/11 kl 14 - 64 63 64
30/11 kl 15 - 68 67 67
30/11 kl 16 - 70 69 68
30/11 kl 17 - 68 67 67
30/11 kl 18 - 67 66 66
30/11 kl 19 - 64 63 63
30/11 kl 20 - 60 59 58
30/11 kl 21 - 54 53 53
30/11 kl 22 - 52 51 51
30/11 kl 23 - 51 50 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 29/11 12 50 70 78 61 87
Max. fra modell: 29/11 00 49 69 77 60 86
Max. fra modell: 28/11 12 48 68 72 56 70
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm