Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/02 kl 00 -1 4 0 4
24/02 kl 01 1 5 3 -
24/02 kl 02 4 7 6 -
24/02 kl 03 6 9 10 -
24/02 kl 04 8 12 13 -
24/02 kl 05 9 14 14 -
24/02 kl 06 9 14 13 -
24/02 kl 07 8 13 11 -
24/02 kl 08 6 11 7 -
24/02 kl 09 4 8 2 -
24/02 kl 10 -1 4 -2 -
24/02 kl 11 -4 0 -5 -
24/02 kl 12 -7 -3 -7 -
24/02 kl 13 -10 -5 -8 -
24/02 kl 14 -11 -7 -8 -
24/02 kl 15 -11 -7 -9 -
24/02 kl 16 -11 -7 -10 -
24/02 kl 17 -11 -7 -12 -
24/02 kl 18 -11 -6 -12 -
24/02 kl 19 -12 -6 -12 -
24/02 kl 20 -13 -6 -12 -
24/02 kl 21 -13 -7 -10 -
24/02 kl 22 -14 -7 -9 -
24/02 kl 23 -13 -5 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 14 45 42 6
Laveste værets virkning 0 -12 -5 6 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm