Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/11 kl 00 -10 -8 -9 -9
30/11 kl 01 -9 -7 -8 -6
30/11 kl 02 -8 -6 -7 -5
30/11 kl 03 -6 -5 -5 -
30/11 kl 04 -6 -4 -5 -
30/11 kl 05 -4 -2 -3 -
30/11 kl 06 -3 -1 -2 -
30/11 kl 07 -2 0 -1 -
30/11 kl 08 -1 2 0 -
30/11 kl 09 0 3 1 -
30/11 kl 10 1 4 3 -
30/11 kl 11 3 6 4 -
30/11 kl 12 4 8 5 -
30/11 kl 13 5 9 7 -
30/11 kl 14 6 10 8 -
30/11 kl 15 7 12 10 -
30/11 kl 16 7 13 11 -
30/11 kl 17 7 12 10 -
30/11 kl 18 6 12 10 -
30/11 kl 19 4 11 9 -
30/11 kl 20 1 9 8 -
30/11 kl 21 -2 7 5 -
30/11 kl 22 -5 5 4 -
30/11 kl 23 -7 3 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -10 11 19 11 28
Laveste værets virkning -11 -9 -1 -8 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm