Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 31 14 45 -
19/06 kl 01 31 14 45 -
19/06 kl 02 34 14 48 -
19/06 kl 03 38 14 52 -
19/06 kl 04 42 13 55 -
19/06 kl 05 44 13 57 -
19/06 kl 06 45 12 57 -
19/06 kl 07 45 11 56 -
19/06 kl 08 43 11 54 -
19/06 kl 09 40 11 51 -
19/06 kl 10 37 12 49 -
19/06 kl 11 35 11 46 -
19/06 kl 12 34 11 45 -
19/06 kl 13 34 11 45 -
19/06 kl 14 36 12 48 -
19/06 kl 15 39 12 51 -
19/06 kl 16 43 13 56 -
19/06 kl 17 45 14 59 -
19/06 kl 18 45 16 61 -
19/06 kl 19 45 17 62 -
19/06 kl 20 44 19 63 -
19/06 kl 21 40 20 60 -
19/06 kl 22 36 22 58 -
19/06 kl 23 33 24 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 55 63 66 62
Laveste vannstand 31 32 45 53 49
Avvik gult nivå -62 -60 -52 -49 -53
Avvik orange nivå -76 -74 -66 -63 -67
Avvik rødt nivå -87 -85 -77 -74 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm