Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 50 1 51 -
22/01 kl 01 55 1 56 -
22/01 kl 02 58 1 59 -
22/01 kl 03 57 2 59 -
22/01 kl 04 55 1 56 -
22/01 kl 05 49 1 50 -
22/01 kl 06 44 1 45 -
22/01 kl 07 38 0 38 -
22/01 kl 08 35 -1 34 -
22/01 kl 09 35 -2 33 -
22/01 kl 10 37 -3 34 -
22/01 kl 11 42 -3 39 -
22/01 kl 12 48 -3 45 -
22/01 kl 13 54 -3 51 -
22/01 kl 14 58 -2 56 -
22/01 kl 15 59 -2 57 -
22/01 kl 16 58 -2 56 -
22/01 kl 17 54 -2 52 -
22/01 kl 18 48 -3 45 -
22/01 kl 19 43 -3 40 -
22/01 kl 20 39 -4 35 -
22/01 kl 21 38 -4 34 -
22/01 kl 22 39 -3 36 -
22/01 kl 23 42 -3 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 70 59 60 71
Laveste vannstand 35 39 33 31 55
Avvik gult nivå -52 -45 -56 -55 -44
Avvik orange nivå -66 -59 -70 -69 -58
Avvik rødt nivå -77 -70 -81 -80 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm