Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 32 -11 21 -
20/04 kl 01 37 -11 26 -
20/04 kl 02 43 -10 33 -
20/04 kl 03 46 -10 36 -
20/04 kl 04 47 -9 38 -
20/04 kl 05 45 -9 36 -
20/04 kl 06 43 -9 34 -
20/04 kl 07 39 -9 30 -
20/04 kl 08 33 -8 25 -
20/04 kl 09 28 -8 20 -
20/04 kl 10 27 -7 20 -
20/04 kl 11 27 -7 20 -
20/04 kl 12 29 -6 23 -
20/04 kl 13 33 -6 27 -
20/04 kl 14 38 -5 33 -
20/04 kl 15 43 -5 38 -
20/04 kl 16 45 -5 40 -
20/04 kl 17 45 -5 40 -
20/04 kl 18 43 -5 38 -
20/04 kl 19 40 -4 36 -
20/04 kl 20 35 -4 31 -
20/04 kl 21 30 -4 26 -
20/04 kl 22 28 -4 24 -
20/04 kl 23 28 -5 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 38 40 40 51
Laveste vannstand 4 12 20 23 27
Avvik gult nivå -82 -77 -75 -75 -64
Avvik orange nivå -96 -91 -89 -89 -78
Avvik rødt nivå -107 -102 -100 -100 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm