Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/07 kl 00 60 8 68 -
16/07 kl 01 61 9 70 -
16/07 kl 02 59 8 67 -
16/07 kl 03 55 8 63 -
16/07 kl 04 51 7 58 -
16/07 kl 05 46 6 52 -
16/07 kl 06 41 6 47 -
16/07 kl 07 39 6 45 -
16/07 kl 08 40 6 46 -
16/07 kl 09 43 7 50 -
16/07 kl 10 47 7 54 -
16/07 kl 11 52 9 61 -
16/07 kl 12 56 10 66 -
16/07 kl 13 58 11 69 -
16/07 kl 14 58 13 71 -
16/07 kl 15 55 15 70 -
16/07 kl 16 50 18 68 -
16/07 kl 17 45 21 66 -
16/07 kl 18 41 24 65 -
16/07 kl 19 39 27 66 -
16/07 kl 20 39 28 67 -
16/07 kl 21 42 26 68 -
16/07 kl 22 47 23 70 -
16/07 kl 23 52 19 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 69 71 77 71
Laveste vannstand 51 48 45 50 43
Avvik gult nivå -55 -53 -51 -45 -51
Avvik orange nivå -69 -67 -65 -59 -65
Avvik rødt nivå -79 -77 -75 -69 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm