Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/04 kl 00 27 -11 16 -
11/04 kl 01 29 -10 19 -
11/04 kl 02 32 -9 23 -
11/04 kl 03 37 -9 28 -
11/04 kl 04 43 -9 34 -
11/04 kl 05 47 -8 39 -
11/04 kl 06 48 -8 40 -
11/04 kl 07 47 -7 40 -
11/04 kl 08 44 -7 37 -
11/04 kl 09 40 -6 34 -
11/04 kl 10 34 -5 29 -
11/04 kl 11 30 -5 25 -
11/04 kl 12 28 -4 24 -
11/04 kl 13 29 -4 25 -
11/04 kl 14 30 -4 26 -
11/04 kl 15 33 -5 28 -
11/04 kl 16 38 -6 32 -
11/04 kl 17 43 -6 37 -
11/04 kl 18 45 -7 38 -
11/04 kl 19 44 -7 37 -
11/04 kl 20 43 -8 35 -
11/04 kl 21 40 -8 32 -
11/04 kl 22 35 -8 27 -
11/04 kl 23 30 -8 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 36 40 58 49
Laveste vannstand 19 9 16 20 27
Avvik gult nivå -54 -79 -75 -57 -66
Avvik orange nivå -68 -93 -89 -71 -80
Avvik rødt nivå -79 -104 -100 -82 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm