Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 48 8 56 -
29/09 kl 01 55 8 63 -
29/09 kl 02 60 10 70 -
29/09 kl 03 62 12 74 -
29/09 kl 04 61 15 76 -
29/09 kl 05 58 17 75 -
29/09 kl 06 53 20 73 -
29/09 kl 07 46 24 70 -
29/09 kl 08 41 26 67 -
29/09 kl 09 39 28 67 -
29/09 kl 10 41 29 70 -
29/09 kl 11 45 29 74 -
29/09 kl 12 50 30 80 -
29/09 kl 13 56 29 85 -
29/09 kl 14 62 28 90 -
29/09 kl 15 65 27 92 -
29/09 kl 16 63 27 90 -
29/09 kl 17 59 25 84 -
29/09 kl 18 54 25 79 -
29/09 kl 19 47 26 73 -
29/09 kl 20 41 27 68 -
29/09 kl 21 37 28 65 -
29/09 kl 22 37 28 65 -
29/09 kl 23 41 30 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 75 92 91 74
Laveste vannstand 41 43 56 40 39
Avvik gult nivå -49 -47 -30 -31 -48
Avvik orange nivå -63 -61 -44 -45 -62
Avvik rødt nivå -73 -71 -54 -55 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm