Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/08 kl 00 59 -7 52 -
25/08 kl 01 58 -7 51 -
25/08 kl 02 54 -6 48 -
25/08 kl 03 48 -6 42 -
25/08 kl 04 44 -5 39 -
25/08 kl 05 39 -5 34 -
25/08 kl 06 37 -6 31 -
25/08 kl 07 38 -6 32 -
25/08 kl 08 41 -7 34 -
25/08 kl 09 45 -7 38 -
25/08 kl 10 51 -8 43 -
25/08 kl 11 55 -8 47 -
25/08 kl 12 58 -9 49 -
25/08 kl 13 58 -9 49 -
25/08 kl 14 55 -9 46 -
25/08 kl 15 50 -9 41 -
25/08 kl 16 45 -9 36 -
25/08 kl 17 40 -10 30 -
25/08 kl 18 37 -10 27 -
25/08 kl 19 37 -11 26 -
25/08 kl 20 39 -11 28 -
25/08 kl 21 44 -11 33 -
25/08 kl 22 49 -11 38 -
25/08 kl 23 55 -11 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 52 52 51 58
Laveste vannstand 39 24 26 25 32
Avvik gult nivå -62 -63 -63 -64 -57
Avvik orange nivå -76 -77 -77 -78 -71
Avvik rødt nivå -87 -88 -88 -89 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm