Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/01 kl 00 46 -3 43 -
23/01 kl 01 52 -4 48 -
23/01 kl 02 56 -4 52 -
23/01 kl 03 57 -4 53 -
23/01 kl 04 56 -5 51 -
23/01 kl 05 53 -5 48 -
23/01 kl 06 47 -5 42 -
23/01 kl 07 42 -5 37 -
23/01 kl 08 37 -5 32 -
23/01 kl 09 36 -5 31 -
23/01 kl 10 36 -4 32 -
23/01 kl 11 39 -3 36 -
23/01 kl 12 44 -2 42 -
23/01 kl 13 49 -1 48 -
23/01 kl 14 54 0 54 -
23/01 kl 15 56 2 58 -
23/01 kl 16 57 3 60 -
23/01 kl 17 55 5 60 -
23/01 kl 18 51 6 57 -
23/01 kl 19 46 7 53 -
23/01 kl 20 42 7 49 -
23/01 kl 21 40 7 47 -
23/01 kl 22 40 8 48 -
23/01 kl 23 41 9 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 70 59 60 71
Laveste vannstand 35 39 33 31 55
Avvik gult nivå -52 -45 -56 -55 -44
Avvik orange nivå -66 -59 -70 -69 -58
Avvik rødt nivå -77 -70 -81 -80 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm