Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/06 kl 00 31 25 56 -
20/06 kl 01 31 25 56 -
20/06 kl 02 32 25 57 -
20/06 kl 03 35 24 59 -
20/06 kl 04 39 24 63 -
20/06 kl 05 42 23 65 -
20/06 kl 06 44 22 66 -
20/06 kl 07 45 21 66 -
20/06 kl 08 45 21 66 -
20/06 kl 09 43 22 65 -
20/06 kl 10 39 23 62 -
20/06 kl 11 36 23 59 -
20/06 kl 12 35 24 59 -
20/06 kl 13 34 24 58 -
20/06 kl 14 34 24 58 -
20/06 kl 15 36 23 59 -
20/06 kl 16 40 22 62 -
20/06 kl 17 43 21 64 -
20/06 kl 18 45 21 66 -
20/06 kl 19 45 21 66 -
20/06 kl 20 45 20 65 -
20/06 kl 21 43 19 62 -
20/06 kl 22 39 19 58 -
20/06 kl 23 35 18 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 55 63 66 62
Laveste vannstand 31 32 45 53 49
Avvik gult nivå -62 -60 -52 -49 -53
Avvik orange nivå -76 -74 -66 -63 -67
Avvik rødt nivå -87 -85 -77 -74 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm