Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/04 kl 00 30 -5 25 -
21/04 kl 01 33 -5 28 -
21/04 kl 02 38 -5 33 -
21/04 kl 03 43 -5 38 -
21/04 kl 04 45 -5 40 -
21/04 kl 05 45 -5 40 -
21/04 kl 06 45 -5 40 -
21/04 kl 07 42 -5 37 -
21/04 kl 08 38 -5 33 -
21/04 kl 09 33 -5 28 -
21/04 kl 10 29 -5 24 -
21/04 kl 11 28 -5 23 -
21/04 kl 12 29 -4 25 -
21/04 kl 13 31 -4 27 -
21/04 kl 14 34 -4 30 -
21/04 kl 15 39 -4 35 -
21/04 kl 16 43 -3 40 -
21/04 kl 17 44 -4 40 -
21/04 kl 18 44 -4 40 -
21/04 kl 19 42 -4 38 -
21/04 kl 20 39 -3 36 -
21/04 kl 21 34 -3 31 -
21/04 kl 22 30 -3 27 -
21/04 kl 23 28 -2 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 38 40 40 51
Laveste vannstand 4 12 20 23 27
Avvik gult nivå -82 -77 -75 -75 -64
Avvik orange nivå -96 -91 -89 -89 -78
Avvik rødt nivå -107 -102 -100 -100 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm