Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/08 kl 00 59 -11 48 -
26/08 kl 01 60 -10 50 -
26/08 kl 02 58 -10 48 -
26/08 kl 03 53 -10 43 -
26/08 kl 04 47 -10 37 -
26/08 kl 05 42 -11 31 -
26/08 kl 06 38 -11 27 -
26/08 kl 07 36 -11 25 -
26/08 kl 08 38 -10 28 -
26/08 kl 09 42 -10 32 -
26/08 kl 10 47 -10 37 -
26/08 kl 11 53 -9 44 -
26/08 kl 12 57 -9 48 -
26/08 kl 13 59 -8 51 -
26/08 kl 14 58 -8 50 -
26/08 kl 15 54 -8 46 -
26/08 kl 16 49 -8 41 -
26/08 kl 17 44 -8 36 -
26/08 kl 18 39 -8 31 -
26/08 kl 19 36 -8 28 -
26/08 kl 20 36 -7 29 -
26/08 kl 21 40 -7 33 -
26/08 kl 22 45 -7 38 -
26/08 kl 23 51 -6 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 52 52 51 58
Laveste vannstand 39 24 26 25 32
Avvik gult nivå -62 -63 -63 -64 -57
Avvik orange nivå -76 -77 -77 -78 -71
Avvik rødt nivå -87 -88 -88 -89 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm