Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/04 kl 00 27 -7 20 -
12/04 kl 01 27 -7 20 -
12/04 kl 02 28 -6 22 -
12/04 kl 03 31 -6 25 -
12/04 kl 04 36 -6 30 -
12/04 kl 05 41 -5 36 -
12/04 kl 06 45 -5 40 -
12/04 kl 07 47 -4 43 -
12/04 kl 08 47 -2 45 -
12/04 kl 09 45 -1 44 -
12/04 kl 10 41 2 43 -
12/04 kl 11 36 3 39 -
12/04 kl 12 32 5 37 -
12/04 kl 13 30 7 37 -
12/04 kl 14 29 9 38 -
12/04 kl 15 30 11 41 -
12/04 kl 16 32 12 44 -
12/04 kl 17 37 12 49 -
12/04 kl 18 41 13 54 -
12/04 kl 19 43 14 57 -
12/04 kl 20 44 14 58 -
12/04 kl 21 43 13 56 -
12/04 kl 22 41 12 53 -
12/04 kl 23 36 11 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 36 40 58 49
Laveste vannstand 19 9 16 20 27
Avvik gult nivå -54 -79 -75 -57 -66
Avvik orange nivå -68 -93 -89 -71 -80
Avvik rødt nivå -79 -104 -100 -82 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm