Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/09 kl 00 45 30 75 -
30/09 kl 01 51 30 81 -
30/09 kl 02 57 30 87 -
30/09 kl 03 61 30 91 -
30/09 kl 04 61 30 91 -
30/09 kl 05 59 29 88 -
30/09 kl 06 55 29 84 -
30/09 kl 07 50 27 77 -
30/09 kl 08 45 26 71 -
30/09 kl 09 41 25 66 -
30/09 kl 10 41 23 64 -
30/09 kl 11 43 22 65 -
30/09 kl 12 47 20 67 -
30/09 kl 13 53 19 72 -
30/09 kl 14 59 16 75 -
30/09 kl 15 64 13 77 -
30/09 kl 16 65 10 75 -
30/09 kl 17 62 7 69 -
30/09 kl 18 58 5 63 -
30/09 kl 19 53 3 56 -
30/09 kl 20 47 2 49 -
30/09 kl 21 41 2 43 -
30/09 kl 22 39 1 40 -
30/09 kl 23 41 1 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 75 92 91 74
Laveste vannstand 41 43 56 40 39
Avvik gult nivå -49 -47 -30 -31 -48
Avvik orange nivå -63 -61 -44 -45 -62
Avvik rødt nivå -73 -71 -54 -55 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm