Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/01 kl 00 45 10 55 -
24/01 kl 01 49 12 61 -
24/01 kl 02 54 13 67 -
24/01 kl 03 56 15 71 -
24/01 kl 04 56 15 71 -
24/01 kl 05 54 17 71 -
24/01 kl 06 50 18 68 -
24/01 kl 07 45 18 63 -
24/01 kl 08 40 19 59 -
24/01 kl 09 37 18 55 -
24/01 kl 10 37 18 55 -
24/01 kl 11 38 17 55 -
24/01 kl 12 41 17 58 -
24/01 kl 13 45 16 61 -
24/01 kl 14 51 16 67 -
24/01 kl 15 54 16 70 -
24/01 kl 16 55 16 71 -
24/01 kl 17 54 16 70 -
24/01 kl 18 52 16 68 -
24/01 kl 19 48 16 64 -
24/01 kl 20 44 17 61 -
24/01 kl 21 41 17 58 -
24/01 kl 22 40 18 58 -
24/01 kl 23 41 18 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 63 70 59 60 71
Laveste vannstand 35 39 33 31 55
Avvik gult nivå -52 -45 -56 -55 -44
Avvik orange nivå -66 -59 -70 -69 -58
Avvik rødt nivå -77 -70 -81 -80 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm