Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/08 kl 00 56 -5 51 -
27/08 kl 01 60 -4 56 -
27/08 kl 02 60 -4 56 -
27/08 kl 03 57 -3 54 -
27/08 kl 04 52 -3 49 -
27/08 kl 05 46 -3 43 -
27/08 kl 06 41 -3 38 -
27/08 kl 07 37 -2 35 -
27/08 kl 08 37 -2 35 -
27/08 kl 09 39 -2 37 -
27/08 kl 10 44 -1 43 -
27/08 kl 11 49 -1 48 -
27/08 kl 12 55 -1 54 -
27/08 kl 13 59 -2 57 -
27/08 kl 14 60 -2 58 -
27/08 kl 15 58 -3 55 -
27/08 kl 16 53 -3 50 -
27/08 kl 17 47 -2 45 -
27/08 kl 18 42 -2 40 -
27/08 kl 19 37 -2 35 -
27/08 kl 20 35 -3 32 -
27/08 kl 21 37 -4 33 -
27/08 kl 22 41 -5 36 -
27/08 kl 23 46 -6 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 52 52 51 58
Laveste vannstand 39 24 26 25 32
Avvik gult nivå -62 -63 -63 -64 -57
Avvik orange nivå -76 -77 -77 -78 -71
Avvik rødt nivå -87 -88 -88 -89 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm