Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/06 kl 00 32 18 50 -
21/06 kl 01 31 18 49 -
21/06 kl 02 30 19 49 -
21/06 kl 03 32 19 51 -
21/06 kl 04 35 19 54 -
21/06 kl 05 39 19 58 -
21/06 kl 06 42 18 60 -
21/06 kl 07 44 18 62 -
21/06 kl 08 45 17 62 -
21/06 kl 09 45 16 61 -
21/06 kl 10 43 16 59 -
21/06 kl 11 39 15 54 -
21/06 kl 12 36 15 51 -
21/06 kl 13 35 15 50 -
21/06 kl 14 34 15 49 -
21/06 kl 15 34 15 49 -
21/06 kl 16 37 15 52 -
21/06 kl 17 41 15 56 -
21/06 kl 18 44 14 58 -
21/06 kl 19 45 13 58 -
21/06 kl 20 46 12 58 -
21/06 kl 21 45 12 57 -
21/06 kl 22 43 12 55 -
21/06 kl 23 39 11 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 55 63 66 62
Laveste vannstand 31 32 45 53 49
Avvik gult nivå -62 -60 -52 -49 -53
Avvik orange nivå -76 -74 -66 -63 -67
Avvik rødt nivå -87 -85 -77 -74 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm