Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/07 kl 00 33 10 43 -
25/07 kl 01 34 10 44 -
25/07 kl 02 35 9 44 -
25/07 kl 03 38 9 47 -
25/07 kl 04 43 9 52 -
25/07 kl 05 48 9 57 -
25/07 kl 06 51 9 60 -
25/07 kl 07 52 8 60 -
25/07 kl 08 52 9 61 -
25/07 kl 09 50 9 59 -
25/07 kl 10 46 9 55 -
25/07 kl 11 41 9 50 -
25/07 kl 12 38 10 48 -
25/07 kl 13 38 10 48 -
25/07 kl 14 39 10 49 -
25/07 kl 15 41 11 52 -
25/07 kl 16 45 11 56 -
25/07 kl 17 50 12 62 -
25/07 kl 18 54 13 67 -
25/07 kl 19 55 13 68 -
25/07 kl 20 54 14 68 -
25/07 kl 21 51 14 65 -
25/07 kl 22 47 14 61 -
25/07 kl 23 41 14 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 82 69 68 68
Laveste vannstand 49 50 48 45 43
Avvik gult nivå -57 -40 -53 -54 -54
Avvik orange nivå -71 -54 -67 -68 -68
Avvik rødt nivå -81 -64 -77 -78 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm