Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/10 kl 00 44 0 44 -
01/10 kl 01 48 -1 47 -
01/10 kl 02 53 -1 52 -
01/10 kl 03 59 -3 56 -
01/10 kl 04 61 -4 57 -
01/10 kl 05 60 -5 55 -
01/10 kl 06 58 -6 52 -
01/10 kl 07 54 -6 48 -
01/10 kl 08 49 -5 44 -
01/10 kl 09 44 -5 39 -
01/10 kl 10 42 -3 39 -
01/10 kl 11 43 -2 41 -
01/10 kl 12 46 0 46 -
01/10 kl 13 50 1 51 -
01/10 kl 14 55 3 58 -
01/10 kl 15 61 5 66 -
01/10 kl 16 65 7 72 -
01/10 kl 17 65 9 74 -
01/10 kl 18 62 12 74 -
01/10 kl 19 58 14 72 -
01/10 kl 20 53 16 69 -
01/10 kl 21 47 18 65 -
01/10 kl 22 43 20 63 -
01/10 kl 23 42 22 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 75 92 91 74
Laveste vannstand 41 43 56 40 39
Avvik gult nivå -49 -47 -30 -31 -48
Avvik orange nivå -63 -61 -44 -45 -62
Avvik rødt nivå -73 -71 -54 -55 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm