Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/04 kl 00 31 9 40 -
13/04 kl 01 28 8 36 -
13/04 kl 02 27 6 33 -
13/04 kl 03 27 4 31 -
13/04 kl 04 29 2 31 -
13/04 kl 05 33 0 33 -
13/04 kl 06 39 -2 37 -
13/04 kl 07 43 -4 39 -
13/04 kl 08 46 -5 41 -
13/04 kl 09 47 -6 41 -
13/04 kl 10 47 -6 41 -
13/04 kl 11 43 -6 37 -
13/04 kl 12 39 -6 33 -
13/04 kl 13 34 -5 29 -
13/04 kl 14 31 -4 27 -
13/04 kl 15 29 -2 27 -
13/04 kl 16 29 -1 28 -
13/04 kl 17 31 0 31 -
13/04 kl 18 35 1 36 -
13/04 kl 19 39 1 40 -
13/04 kl 20 42 2 44 -
13/04 kl 21 44 3 47 -
13/04 kl 22 45 4 49 -
13/04 kl 23 43 4 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 61 36 40 58 49
Laveste vannstand 19 9 16 20 27
Avvik gult nivå -54 -79 -75 -57 -66
Avvik orange nivå -68 -93 -89 -71 -80
Avvik rødt nivå -79 -104 -100 -82 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm