Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/04 kl 00 29 -2 27 -
22/04 kl 01 31 -1 30 -
22/04 kl 02 33 0 33 -
22/04 kl 03 38 0 38 -
22/04 kl 04 43 0 43 -
22/04 kl 05 45 1 46 -
22/04 kl 06 45 2 47 -
22/04 kl 07 44 3 47 -
22/04 kl 08 42 3 45 -
22/04 kl 09 38 4 42 -
22/04 kl 10 34 5 39 -
22/04 kl 11 31 5 36 -
22/04 kl 12 30 6 36 -
22/04 kl 13 30 6 36 -
22/04 kl 14 32 7 39 -
22/04 kl 15 35 7 42 -
22/04 kl 16 39 7 46 -
22/04 kl 17 42 7 49 -
22/04 kl 18 43 8 51 -
22/04 kl 19 43 8 51 -
22/04 kl 20 42 8 50 -
22/04 kl 21 39 9 48 -
22/04 kl 22 34 9 43 -
22/04 kl 23 30 10 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 38 40 40 51
Laveste vannstand 4 12 20 23 27
Avvik gult nivå -82 -77 -75 -75 -64
Avvik orange nivå -96 -91 -89 -89 -78
Avvik rødt nivå -107 -102 -100 -100 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm