Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/07 kl 00 -32 -4 -36 -
20/07 kl 01 19 -3 16 -
20/07 kl 02 65 -2 63 -
20/07 kl 03 95 -2 93 -
20/07 kl 04 102 -2 100 -
20/07 kl 05 84 -2 82 -
20/07 kl 06 45 -1 44 -
20/07 kl 07 -4 -1 -5 -
20/07 kl 08 -52 -2 -54 -
20/07 kl 09 -88 -2 -90 -
20/07 kl 10 -104 -3 -107 -
20/07 kl 11 -94 -3 -97 -
20/07 kl 12 -61 -3 -64 -
20/07 kl 13 -15 -3 -18 -
20/07 kl 14 31 -4 27 -
20/07 kl 15 66 -4 62 -
20/07 kl 16 81 -4 77 -
20/07 kl 17 72 -3 69 -
20/07 kl 18 41 -3 38 -
20/07 kl 19 -4 -3 -7 -
20/07 kl 20 -53 -3 -56 -
20/07 kl 21 -93 -3 -96 -
20/07 kl 22 -114 -3 -117 -
20/07 kl 23 -108 -3 -111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 81 100 110 126
Laveste vannstand -100 -107 -117 -128 -138
Avvik gult nivå -125 -115 -96 -86 -70
Avvik orange nivå -143 -133 -114 -104 -88
Avvik rødt nivå -153 -143 -124 -114 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm