Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 36 -1 35 -
22/09 kl 01 -2 -1 -3 -
22/09 kl 02 -38 -1 -39 -
22/09 kl 03 -63 -2 -65 -
22/09 kl 04 -70 -2 -72 -
22/09 kl 05 -56 -2 -58 -
22/09 kl 06 -25 -2 -27 -
22/09 kl 07 12 -3 9 -
22/09 kl 08 46 -3 43 -
22/09 kl 09 68 -4 64 -
22/09 kl 10 74 -4 70 -
22/09 kl 11 63 -4 59 -
22/09 kl 12 36 -5 31 -
22/09 kl 13 0 -5 -5 -
22/09 kl 14 -35 -5 -40 -
22/09 kl 15 -64 -5 -69 -
22/09 kl 16 -78 -5 -83 -
22/09 kl 17 -71 -5 -76 -
22/09 kl 18 -45 -6 -51 -
22/09 kl 19 -7 -6 -13 -
22/09 kl 20 31 -7 24 -
22/09 kl 21 62 -7 55 -
22/09 kl 22 80 -7 73 -
22/09 kl 23 81 -8 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 91 73 66 71
Laveste vannstand -95 -86 -83 -81 -87
Avvik gult nivå -83 -99 -117 -124 -119
Avvik orange nivå -99 -115 -133 -140 -135
Avvik rødt nivå -116 -132 -150 -157 -152
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm