Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/02 kl 00 -125 26 -99 -
25/02 kl 01 -109 26 -83 -
25/02 kl 02 -64 26 -38 -
25/02 kl 03 -5 25 20 -
25/02 kl 04 51 24 75 -
25/02 kl 05 92 24 116 -
25/02 kl 06 108 23 131 -
25/02 kl 07 96 22 118 -
25/02 kl 08 58 20 78 -
25/02 kl 09 7 19 26 -
25/02 kl 10 -47 17 -30 -
25/02 kl 11 -89 16 -73 -
25/02 kl 12 -109 15 -94 -
25/02 kl 13 -98 15 -83 -
25/02 kl 14 -57 15 -42 -
25/02 kl 15 2 15 17 -
25/02 kl 16 62 16 78 -
25/02 kl 17 107 16 123 -
25/02 kl 18 127 16 143 -
25/02 kl 19 116 17 133 -
25/02 kl 20 78 17 95 -
25/02 kl 21 23 18 41 -
25/02 kl 22 -38 18 -20 -
25/02 kl 23 -89 18 -71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 143 140 130
Laveste vannstand -67 -82 -99 -102 -107
Avvik gult nivå -4 -33 -47 -50 -60
Avvik orange nivå -20 -49 -63 -66 -76
Avvik rødt nivå -37 -66 -80 -83 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm