Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/12 kl 00 60 16 76 -
08/12 kl 01 80 17 97 -
08/12 kl 02 84 17 101 -
08/12 kl 03 69 17 86 -
08/12 kl 04 39 18 57 -
08/12 kl 05 0 17 17 -
08/12 kl 06 -38 17 -21 -
08/12 kl 07 -66 18 -48 -
08/12 kl 08 -78 17 -61 -
08/12 kl 09 -70 17 -53 -
08/12 kl 10 -42 17 -25 -
08/12 kl 11 -1 17 16 -
08/12 kl 12 41 17 58 -
08/12 kl 13 75 17 92 -
08/12 kl 14 94 16 110 -
08/12 kl 15 94 16 110 -
08/12 kl 16 74 17 91 -
08/12 kl 17 41 17 58 -
08/12 kl 18 2 17 19 -
08/12 kl 19 -31 17 -14 -
08/12 kl 20 -52 19 -33 -
08/12 kl 21 -54 20 -34 -
08/12 kl 22 -36 20 -16 -
08/12 kl 23 -2 21 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 107 95 110 132
Laveste vannstand -9 -42 -56 -61 -64
Avvik gult nivå -87 -83 -95 -80 -58
Avvik orange nivå -103 -99 -111 -96 -74
Avvik rødt nivå -120 -116 -128 -113 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm