Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/07 kl 00 -54 9 -45 -
10/07 kl 01 -92 9 -83 -
10/07 kl 02 -108 9 -99 -
10/07 kl 03 -95 9 -86 -
10/07 kl 04 -56 8 -48 -
10/07 kl 05 -3 9 6 -
10/07 kl 06 51 9 60 -
10/07 kl 07 90 9 99 -
10/07 kl 08 106 9 115 -
10/07 kl 09 96 9 105 -
10/07 kl 10 61 9 70 -
10/07 kl 11 11 9 20 -
10/07 kl 12 -45 9 -36 -
10/07 kl 13 -93 9 -84 -
10/07 kl 14 -123 10 -113 -
10/07 kl 15 -126 10 -116 -
10/07 kl 16 -101 10 -91 -
10/07 kl 17 -56 10 -46 -
10/07 kl 18 -4 10 6 -
10/07 kl 19 41 11 52 -
10/07 kl 20 70 11 81 -
10/07 kl 21 77 11 88 -
10/07 kl 22 60 11 71 -
10/07 kl 23 26 12 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 154 135 128 115 109
Laveste vannstand -119 -132 -127 -116 -102
Avvik gult nivå -36 -55 -62 -75 -81
Avvik orange nivå -52 -71 -78 -91 -97
Avvik rødt nivå -69 -88 -95 -108 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm