Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/10 kl 13 143 -13 130 129
20/10 kl 14 116 -13 103 100
20/10 kl 15 108 -13 95 93
20/10 kl 16 125 -13 112 112
20/10 kl 17 164 -12 152 151
20/10 kl 18 211 -11 200 196
20/10 kl 19 255 -11 244 241
20/10 kl 20 285 -9 276 274
20/10 kl 21 295 -7 288 288
20/10 kl 22 285 -7 278 281
20/10 kl 23 256 -6 250 254

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 283 305 303 290
Laveste vannstand 95 118 121 131 95
Avvik gult nivå -94 -99 -77 -79 -92
Avvik orange nivå -110 -115 -93 -95 -108
Avvik rødt nivå -127 -132 -110 -112 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm