Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/07 kl 01 75 26 101 101
07/07 kl 02 126 25 151 152
07/07 kl 03 193 25 218 219
07/07 kl 04 257 25 282 283
07/07 kl 05 303 26 329 329
07/07 kl 06 320 26 346 349
07/07 kl 07 306 25 331 334
07/07 kl 08 262 25 287 289
07/07 kl 09 201 25 226 226
07/07 kl 10 136 25 161 162
07/07 kl 11 81 26 107 107
07/07 kl 12 48 25 73 73
07/07 kl 13 49 24 73 71
07/07 kl 14 84 23 107 104
07/07 kl 15 141 22 163 162
07/07 kl 16 204 21 225 226
07/07 kl 17 257 20 277 277
07/07 kl 18 288 19 307 -
07/07 kl 19 291 18 309 -
07/07 kl 20 264 17 281 -
07/07 kl 21 216 15 231 -
07/07 kl 22 159 14 173 -
07/07 kl 23 106 13 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 327 320 307 301
Laveste vannstand 73 60 65 76 90
Avvik gult nivå -36 -55 -62 -75 -81
Avvik orange nivå -52 -71 -78 -91 -97
Avvik rødt nivå -69 -88 -95 -108 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm