Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 248 16 264 262
05/12 kl 14 226 18 244 243
05/12 kl 15 199 21 220 218
05/12 kl 16 175 23 198 195
05/12 kl 17 160 24 184 182
05/12 kl 18 158 25 183 181
05/12 kl 19 171 26 197 195
05/12 kl 20 194 28 222 219
05/12 kl 21 223 28 251 247
05/12 kl 22 251 28 279 273
05/12 kl 23 268 27 295 291

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 299 287 302 324
Laveste vannstand 183 150 136 131 128
Avvik gult nivå -87 -83 -95 -80 -58
Avvik orange nivå -103 -99 -111 -96 -74
Avvik rødt nivå -120 -116 -128 -113 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm