Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 152 5 157 156
17/06 kl 02 217 5 222 223
17/06 kl 03 272 5 277 280
17/06 kl 04 305 6 311 316
17/06 kl 05 309 6 315 318
17/06 kl 06 281 6 287 290
17/06 kl 07 231 4 235 238
17/06 kl 08 172 3 175 177
17/06 kl 09 115 3 118 120
17/06 kl 10 73 4 77 78
17/06 kl 11 59 4 63 64
17/06 kl 12 78 5 83 83
17/06 kl 13 125 5 130 130
17/06 kl 14 185 5 190 -
17/06 kl 15 239 4 243 -
17/06 kl 16 278 4 282 -
17/06 kl 17 290 4 294 -
17/06 kl 18 273 4 277 -
17/06 kl 19 231 4 235 -
17/06 kl 20 175 4 179 -
17/06 kl 21 118 4 122 -
17/06 kl 22 72 4 76 -
17/06 kl 23 52 4 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 315 318 309 297
Laveste vannstand 56 61 62 62 65
Avvik gult nivå -67 -67 -64 -73 -85
Avvik orange nivå -83 -83 -80 -89 -101
Avvik rødt nivå -100 -100 -97 -106 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm