Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 13 85 7 92 94
22/07 kl 14 140 7 147 151
22/07 kl 15 203 8 211 215
22/07 kl 16 258 7 265 270
22/07 kl 17 293 7 300 303
22/07 kl 18 299 7 306 307
22/07 kl 19 274 7 281 281
22/07 kl 20 226 6 232 230
22/07 kl 21 167 7 174 170
22/07 kl 22 111 6 117 113
22/07 kl 23 71 6 77 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 334 342 334 330
Laveste vannstand 77 45 35 24 33
Avvik gult nivå -84 -56 -48 -56 -60
Avvik orange nivå -102 -74 -66 -74 -78
Avvik rødt nivå -112 -84 -76 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm