Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 248 10 258 260
27/09 kl 14 290 9 299 303
27/09 kl 15 308 8 316 323
27/09 kl 16 298 7 305 312
27/09 kl 17 262 8 270 275
27/09 kl 18 210 7 217 223
27/09 kl 19 155 6 161 165
27/09 kl 20 109 6 115 118
27/09 kl 21 85 4 89 92
27/09 kl 22 91 4 95 97
27/09 kl 23 128 4 132 134

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 336 368 385 387
Laveste vannstand 89 51 41 43 41
Avvik gult nivå -74 -54 -22 -5 -3
Avvik orange nivå -92 -72 -40 -23 -21
Avvik rødt nivå -102 -82 -50 -33 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm