Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 13 198 -8 190 184
18/04 kl 14 264 -7 257 251
18/04 kl 15 310 -6 304 296
18/04 kl 16 325 -6 319 312
18/04 kl 17 304 -5 299 294
18/04 kl 18 253 -5 248 242
18/04 kl 19 184 -5 179 174
18/04 kl 20 112 -5 107 103
18/04 kl 21 53 -6 47 44
18/04 kl 22 21 -6 15 12
18/04 kl 23 28 -6 22 19

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 326 341 354 349
Laveste vannstand 15 12 30 23 59
Avvik gult nivå -63 -56 -41 -28 -33
Avvik orange nivå -79 -72 -57 -44 -49
Avvik rødt nivå -96 -89 -74 -61 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm