Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 107 -2 105 105
21/08 kl 14 80 -1 79 77
21/08 kl 15 80 -1 79 77
21/08 kl 16 108 -2 106 105
21/08 kl 17 155 -2 153 152
21/08 kl 18 206 -3 203 204
21/08 kl 19 250 -3 247 246
21/08 kl 20 277 -4 273 270
21/08 kl 21 280 -4 276 273
21/08 kl 22 261 -4 257 254
21/08 kl 23 225 -4 221 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 278 263 250 244
Laveste vannstand 79 83 90 94 96
Avvik gult nivå -106 -104 -119 -132 -138
Avvik orange nivå -122 -120 -135 -148 -154
Avvik rødt nivå -139 -137 -152 -165 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm