Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/07 kl 00 71 12 83 -
08/07 kl 01 65 12 77 -
08/07 kl 02 93 12 105 -
08/07 kl 03 148 12 160 -
08/07 kl 04 213 11 224 -
08/07 kl 05 271 11 282 -
08/07 kl 06 307 12 319 -
08/07 kl 07 315 12 327 -
08/07 kl 08 291 12 303 -
08/07 kl 09 243 12 255 -
08/07 kl 10 181 13 194 -
08/07 kl 11 120 13 133 -
08/07 kl 12 71 13 84 -
08/07 kl 13 48 12 60 -
08/07 kl 14 58 13 71 -
08/07 kl 15 99 13 112 -
08/07 kl 16 158 13 171 -
08/07 kl 17 217 12 229 -
08/07 kl 18 263 12 275 -
08/07 kl 19 286 11 297 -
08/07 kl 20 280 12 292 -
08/07 kl 21 249 12 261 -
08/07 kl 22 200 12 212 -
08/07 kl 23 147 12 159 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 327 320 307 301
Laveste vannstand 73 60 65 76 90
Avvik gult nivå -36 -55 -62 -75 -81
Avvik orange nivå -52 -71 -78 -91 -97
Avvik rødt nivå -69 -88 -95 -108 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm