Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/07 kl 00 59 7 66 62
23/07 kl 01 83 7 90 88
23/07 kl 02 137 5 142 143
23/07 kl 03 206 4 210 213
23/07 kl 04 270 4 274 -
23/07 kl 05 314 5 319 -
23/07 kl 06 329 5 334 -
23/07 kl 07 309 4 313 -
23/07 kl 08 260 3 263 -
23/07 kl 09 193 3 196 -
23/07 kl 10 125 4 129 -
23/07 kl 11 70 5 75 -
23/07 kl 12 40 5 45 -
23/07 kl 13 46 5 51 -
23/07 kl 14 87 4 91 -
23/07 kl 15 151 5 156 -
23/07 kl 16 220 5 225 -
23/07 kl 17 275 6 281 -
23/07 kl 18 305 6 311 -
23/07 kl 19 304 7 311 -
23/07 kl 20 271 7 278 -
23/07 kl 21 216 6 222 -
23/07 kl 22 153 6 159 -
23/07 kl 23 97 6 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 334 342 334 330
Laveste vannstand 77 45 35 24 33
Avvik gult nivå -84 -56 -48 -56 -60
Avvik orange nivå -102 -74 -66 -74 -78
Avvik rødt nivå -112 -84 -76 -84 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm