Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 76 -6 70 -
19/04 kl 01 149 -7 142 -
19/04 kl 02 226 -7 219 -
19/04 kl 03 291 -7 284 -
19/04 kl 04 327 -7 320 -
19/04 kl 05 328 -6 322 -
19/04 kl 06 293 -6 287 -
19/04 kl 07 233 -7 226 -
19/04 kl 08 163 -8 155 -
19/04 kl 09 98 -7 91 -
19/04 kl 10 54 -6 48 -
19/04 kl 11 45 -6 39 -
19/04 kl 12 76 -6 70 -
19/04 kl 13 140 -6 134 -
19/04 kl 14 214 -6 208 -
19/04 kl 15 281 -5 276 -
19/04 kl 16 323 -5 318 -
19/04 kl 17 331 -5 326 -
19/04 kl 18 301 -4 297 -
19/04 kl 19 242 -3 239 -
19/04 kl 20 167 -3 164 -
19/04 kl 21 93 -2 91 -
19/04 kl 22 36 -1 35 -
19/04 kl 23 12 0 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 326 341 354 349
Laveste vannstand 15 12 30 23 59
Avvik gult nivå -63 -56 -41 -28 -33
Avvik orange nivå -79 -72 -57 -44 -49
Avvik rødt nivå -96 -89 -74 -61 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm