Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 186 4 190 192
28/09 kl 01 248 4 252 255
28/09 kl 02 299 3 302 304
28/09 kl 03 326 4 330 330
28/09 kl 04 321 4 325 325
28/09 kl 05 285 5 290 288
28/09 kl 06 225 4 229 -
28/09 kl 07 158 4 162 -
28/09 kl 08 97 4 101 -
28/09 kl 09 56 5 61 -
28/09 kl 10 46 5 51 -
28/09 kl 11 72 6 78 -
28/09 kl 12 130 7 137 -
28/09 kl 13 201 8 209 -
28/09 kl 14 268 8 276 -
28/09 kl 15 314 6 320 -
28/09 kl 16 331 5 336 -
28/09 kl 17 313 3 316 -
28/09 kl 18 266 2 268 -
28/09 kl 19 203 3 206 -
28/09 kl 20 140 1 141 -
28/09 kl 21 89 0 89 -
28/09 kl 22 66 1 67 -
28/09 kl 23 80 2 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 336 368 385 387
Laveste vannstand 89 51 41 43 41
Avvik gult nivå -74 -54 -22 -5 -3
Avvik orange nivå -92 -72 -40 -23 -21
Avvik rødt nivå -102 -82 -50 -33 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm