Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 65 4 69 -
18/06 kl 01 110 4 114 -
18/06 kl 02 174 4 178 -
18/06 kl 03 238 4 242 -
18/06 kl 04 287 4 291 -
18/06 kl 05 311 4 315 -
18/06 kl 06 304 3 307 -
18/06 kl 07 268 3 271 -
18/06 kl 08 212 4 216 -
18/06 kl 09 152 4 156 -
18/06 kl 10 97 4 101 -
18/06 kl 11 62 3 65 -
18/06 kl 12 57 4 61 -
18/06 kl 13 86 4 90 -
18/06 kl 14 139 4 143 -
18/06 kl 15 198 4 202 -
18/06 kl 16 250 4 254 -
18/06 kl 17 282 4 286 -
18/06 kl 18 286 4 290 -
18/06 kl 19 262 3 265 -
18/06 kl 20 215 3 218 -
18/06 kl 21 160 3 163 -
18/06 kl 22 106 3 109 -
18/06 kl 23 68 3 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 315 318 309 297
Laveste vannstand 56 61 62 62 65
Avvik gult nivå -67 -67 -64 -73 -85
Avvik orange nivå -83 -83 -80 -89 -101
Avvik rødt nivå -100 -100 -97 -106 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm