Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/10 kl 00 216 -5 211 213
21/10 kl 01 175 -3 172 169
21/10 kl 02 139 -2 137 133
21/10 kl 03 119 -1 118 114
21/10 kl 04 120 0 120 117
21/10 kl 05 143 0 143 139
21/10 kl 06 181 0 181 178
21/10 kl 07 220 0 220 217
21/10 kl 08 253 0 253 249
21/10 kl 09 271 1 272 269
21/10 kl 10 271 2 273 270
21/10 kl 11 254 2 256 253
21/10 kl 12 223 1 224 221
21/10 kl 13 186 2 188 183
21/10 kl 14 151 0 151 146
21/10 kl 15 127 -1 126 122
21/10 kl 16 122 -1 121 116
21/10 kl 17 137 0 137 132
21/10 kl 18 171 -2 169 164
21/10 kl 19 211 -3 208 205
21/10 kl 20 249 -3 246 244
21/10 kl 21 276 -3 273 271
21/10 kl 22 286 -3 283 281
21/10 kl 23 278 -2 276 274

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 283 305 303 290
Laveste vannstand 95 118 121 131 95
Avvik gult nivå -94 -99 -77 -79 -92
Avvik orange nivå -110 -115 -93 -95 -108
Avvik rødt nivå -127 -132 -110 -112 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm