Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 272 27 299 296
06/12 kl 01 260 26 286 283
06/12 kl 02 235 25 260 -
06/12 kl 03 201 24 225 -
06/12 kl 04 168 22 190 -
06/12 kl 05 142 22 164 -
06/12 kl 06 129 21 150 -
06/12 kl 07 132 21 153 -
06/12 kl 08 150 21 171 -
06/12 kl 09 180 21 201 -
06/12 kl 10 213 20 233 -
06/12 kl 11 242 20 262 -
06/12 kl 12 261 21 282 -
06/12 kl 13 265 21 286 -
06/12 kl 14 254 21 275 -
06/12 kl 15 231 21 252 -
06/12 kl 16 203 21 224 -
06/12 kl 17 177 20 197 -
06/12 kl 18 160 18 178 -
06/12 kl 19 156 16 172 -
06/12 kl 20 166 14 180 -
06/12 kl 21 190 12 202 -
06/12 kl 22 220 11 231 -
06/12 kl 23 249 10 259 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 299 287 302 324
Laveste vannstand 183 150 136 131 128
Avvik gult nivå -87 -83 -95 -80 -58
Avvik orange nivå -103 -99 -111 -96 -74
Avvik rødt nivå -120 -116 -128 -113 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm