Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 181 -4 177 173
22/08 kl 01 140 -3 137 133
22/08 kl 02 112 -3 109 105
22/08 kl 03 105 -3 102 100
22/08 kl 04 123 -3 120 120
22/08 kl 05 162 -4 158 160
22/08 kl 06 208 -3 205 208
22/08 kl 07 250 -3 247 249
22/08 kl 08 277 -3 274 274
22/08 kl 09 283 -5 278 279
22/08 kl 10 266 -4 262 -
22/08 kl 11 230 -4 226 -
22/08 kl 12 185 -3 182 -
22/08 kl 13 139 -3 136 -
22/08 kl 14 103 -3 100 -
22/08 kl 15 86 -3 83 -
22/08 kl 16 95 -3 92 -
22/08 kl 17 128 -3 125 -
22/08 kl 18 174 -3 171 -
22/08 kl 19 219 -4 215 -
22/08 kl 20 255 -4 251 -
22/08 kl 21 273 -4 269 -
22/08 kl 22 270 -5 265 -
22/08 kl 23 248 -5 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 278 263 250 244
Laveste vannstand 79 83 90 94 96
Avvik gult nivå -106 -104 -119 -132 -138
Avvik orange nivå -122 -120 -135 -148 -154
Avvik rødt nivå -139 -137 -152 -165 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm