Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 129 3 132 -
29/09 kl 01 198 4 202 -
29/09 kl 02 269 5 274 -
29/09 kl 03 322 6 328 -
29/09 kl 04 346 7 353 -
29/09 kl 05 332 10 342 -
29/09 kl 06 283 10 293 -
29/09 kl 07 212 11 223 -
29/09 kl 08 136 12 148 -
29/09 kl 09 70 13 83 -
29/09 kl 10 30 13 43 -
29/09 kl 11 28 13 41 -
29/09 kl 12 68 15 83 -
29/09 kl 13 139 16 155 -
29/09 kl 14 220 17 237 -
29/09 kl 15 292 19 311 -
29/09 kl 16 337 20 357 -
29/09 kl 17 347 21 368 -
29/09 kl 18 318 23 341 -
29/09 kl 19 260 24 284 -
29/09 kl 20 189 26 215 -
29/09 kl 21 120 27 147 -
29/09 kl 22 70 27 97 -
29/09 kl 23 54 27 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 336 368 385 387
Laveste vannstand 89 51 41 43 41
Avvik gult nivå -74 -54 -22 -5 -3
Avvik orange nivå -92 -72 -40 -23 -21
Avvik rødt nivå -102 -82 -50 -33 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm