Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/10 kl 00 253 -1 252 248
22/10 kl 01 217 -1 216 211
22/10 kl 02 179 -1 178 171
22/10 kl 03 145 -1 144 137
22/10 kl 04 125 -2 123 118
22/10 kl 05 124 -3 121 118
22/10 kl 06 142 -3 139 135
22/10 kl 07 175 -3 172 166
22/10 kl 08 211 -4 207 202
22/10 kl 09 243 -4 239 235
22/10 kl 10 263 -3 260 257
22/10 kl 11 268 -2 266 263
22/10 kl 12 257 -1 256 253
22/10 kl 13 230 2 232 228
22/10 kl 14 196 5 201 196
22/10 kl 15 163 8 171 164
22/10 kl 16 138 11 149 143
22/10 kl 17 129 15 144 138
22/10 kl 18 139 17 156 151
22/10 kl 19 167 18 185 181
22/10 kl 20 203 21 224 217
22/10 kl 21 240 23 263 254
22/10 kl 22 269 23 292 281
22/10 kl 23 283 22 305 295

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 283 305 303 290
Laveste vannstand 95 118 121 131 95
Avvik gult nivå -94 -99 -77 -79 -92
Avvik orange nivå -110 -115 -93 -95 -108
Avvik rødt nivå -127 -132 -110 -112 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm