Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 213 -5 208 -
23/08 kl 01 174 -5 169 -
23/08 kl 02 139 -5 134 -
23/08 kl 03 118 -5 113 -
23/08 kl 04 117 -6 111 -
23/08 kl 05 139 -6 133 -
23/08 kl 06 176 -7 169 -
23/08 kl 07 216 -7 209 -
23/08 kl 08 250 -8 242 -
23/08 kl 09 269 -8 261 -
23/08 kl 10 269 -8 261 -
23/08 kl 11 249 -8 241 -
23/08 kl 12 215 -8 207 -
23/08 kl 13 174 -7 167 -
23/08 kl 14 134 -7 127 -
23/08 kl 15 105 -7 98 -
23/08 kl 16 96 -6 90 -
23/08 kl 17 110 -6 104 -
23/08 kl 18 143 -6 137 -
23/08 kl 19 185 -5 180 -
23/08 kl 20 225 -5 220 -
23/08 kl 21 254 -5 249 -
23/08 kl 22 268 -5 263 -
23/08 kl 23 262 -5 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 278 263 250 244
Laveste vannstand 79 83 90 94 96
Avvik gult nivå -106 -104 -119 -132 -138
Avvik orange nivå -122 -120 -135 -148 -154
Avvik rødt nivå -139 -137 -152 -165 -171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm