Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/06 kl 00 76 5 81 -
23/06 kl 01 112 5 117 -
23/06 kl 02 168 5 173 -
23/06 kl 03 230 5 235 -
23/06 kl 04 280 4 284 -
23/06 kl 05 308 3 311 -
23/06 kl 06 308 3 311 -
23/06 kl 07 279 4 283 -
23/06 kl 08 228 3 231 -
23/06 kl 09 170 2 172 -
23/06 kl 10 116 1 117 -
23/06 kl 11 78 0 78 -
23/06 kl 12 66 0 66 -
23/06 kl 13 86 0 86 -
23/06 kl 14 131 0 131 -
23/06 kl 15 187 0 187 -
23/06 kl 16 239 -1 238 -
23/06 kl 17 274 0 274 -
23/06 kl 18 285 0 285 -
23/06 kl 19 268 1 269 -
23/06 kl 20 228 1 229 -
23/06 kl 21 176 1 177 -
23/06 kl 22 123 2 125 -
23/06 kl 23 82 3 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 313 311 322 319
Laveste vannstand 82 74 66 69 58
Avvik gult nivå -83 -77 -79 -68 -71
Avvik orange nivå -101 -95 -97 -86 -89
Avvik rødt nivå -111 -105 -107 -96 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm