Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 268 9 277 -
07/12 kl 01 272 9 281 -
07/12 kl 02 260 10 270 -
07/12 kl 03 234 10 244 -
07/12 kl 04 199 11 210 -
07/12 kl 05 164 12 176 -
07/12 kl 06 137 13 150 -
07/12 kl 07 123 13 136 -
07/12 kl 08 127 13 140 -
07/12 kl 09 148 13 161 -
07/12 kl 10 182 12 194 -
07/12 kl 11 219 13 232 -
07/12 kl 12 252 13 265 -
07/12 kl 13 272 13 285 -
07/12 kl 14 275 12 287 -
07/12 kl 15 261 13 274 -
07/12 kl 16 235 13 248 -
07/12 kl 17 202 14 216 -
07/12 kl 18 173 15 188 -
07/12 kl 19 153 15 168 -
07/12 kl 20 148 15 163 -
07/12 kl 21 160 15 175 -
07/12 kl 22 188 16 204 -
07/12 kl 23 221 15 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 299 287 302 324
Laveste vannstand 183 150 136 131 128
Avvik gult nivå -87 -83 -95 -80 -58
Avvik orange nivå -103 -99 -111 -96 -74
Avvik rødt nivå -120 -116 -128 -113 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm