Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 30 0 30 -
20/04 kl 01 89 1 90 -
20/04 kl 02 169 2 171 -
20/04 kl 03 247 3 250 -
20/04 kl 04 308 3 311 -
20/04 kl 05 337 4 341 -
20/04 kl 06 327 5 332 -
20/04 kl 07 282 4 286 -
20/04 kl 08 216 4 220 -
20/04 kl 09 144 3 147 -
20/04 kl 10 81 4 85 -
20/04 kl 11 43 3 46 -
20/04 kl 12 44 3 47 -
20/04 kl 13 86 3 89 -
20/04 kl 14 156 3 159 -
20/04 kl 15 232 3 235 -
20/04 kl 16 294 3 297 -
20/04 kl 17 329 3 332 -
20/04 kl 18 327 3 330 -
20/04 kl 19 289 3 292 -
20/04 kl 20 224 3 227 -
20/04 kl 21 149 4 153 -
20/04 kl 22 78 4 82 -
20/04 kl 23 28 5 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 326 341 354 349
Laveste vannstand 15 12 30 23 59
Avvik gult nivå -63 -56 -41 -28 -33
Avvik orange nivå -79 -72 -57 -44 -49
Avvik rødt nivå -96 -89 -74 -61 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm