Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 58 4 62 -
19/06 kl 01 81 5 86 -
19/06 kl 02 134 5 139 -
19/06 kl 03 197 5 202 -
19/06 kl 04 257 6 263 -
19/06 kl 05 298 6 304 -
19/06 kl 06 311 7 318 -
19/06 kl 07 293 7 300 -
19/06 kl 08 249 7 256 -
19/06 kl 09 192 8 200 -
19/06 kl 10 132 8 140 -
19/06 kl 11 83 8 91 -
19/06 kl 12 57 8 65 -
19/06 kl 13 63 9 72 -
19/06 kl 14 99 9 108 -
19/06 kl 15 155 9 164 -
19/06 kl 16 212 9 221 -
19/06 kl 17 258 8 266 -
19/06 kl 18 282 8 290 -
19/06 kl 19 278 8 286 -
19/06 kl 20 247 8 255 -
19/06 kl 21 198 8 206 -
19/06 kl 22 145 7 152 -
19/06 kl 23 97 7 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 315 315 318 309 297
Laveste vannstand 56 61 62 62 65
Avvik gult nivå -67 -67 -64 -73 -85
Avvik orange nivå -83 -83 -80 -89 -101
Avvik rødt nivå -100 -100 -97 -106 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm