Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/07 kl 00 101 12 113 -
09/07 kl 01 75 13 88 -
09/07 kl 02 79 13 92 -
09/07 kl 03 114 14 128 -
09/07 kl 04 170 14 184 -
09/07 kl 05 231 15 246 -
09/07 kl 06 279 14 293 -
09/07 kl 07 306 14 320 -
09/07 kl 08 304 14 318 -
09/07 kl 09 273 14 287 -
09/07 kl 10 222 13 235 -
09/07 kl 11 163 12 175 -
09/07 kl 12 107 12 119 -
09/07 kl 13 67 12 79 -
09/07 kl 14 54 11 65 -
09/07 kl 15 73 12 85 -
09/07 kl 16 118 12 130 -
09/07 kl 17 174 12 186 -
09/07 kl 18 227 12 239 -
09/07 kl 19 264 12 276 -
09/07 kl 20 279 11 290 -
09/07 kl 21 267 10 277 -
09/07 kl 22 232 11 243 -
09/07 kl 23 186 10 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 346 327 320 307 301
Laveste vannstand 73 60 65 76 90
Avvik gult nivå -36 -55 -62 -75 -81
Avvik orange nivå -52 -71 -78 -91 -97
Avvik rødt nivå -69 -88 -95 -108 -114
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm