Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/07 kl 00 247 251 249 -
17/07 kl 01 259 263 261 -
17/07 kl 02 254 258 257 -
17/07 kl 03 234 238 236 -
17/07 kl 04 204 208 206 -
17/07 kl 05 170 175 174 -
17/07 kl 06 142 147 146 -
17/07 kl 07 127 133 131 -
17/07 kl 08 130 135 133 -
17/07 kl 09 146 152 149 -
17/07 kl 10 172 178 175 -
17/07 kl 11 201 207 205 -
17/07 kl 12 226 231 229 -
17/07 kl 13 237 243 241 -
17/07 kl 14 235 241 238 -
17/07 kl 15 217 223 220 -
17/07 kl 16 187 194 191 -
17/07 kl 17 153 160 157 -
17/07 kl 18 123 129 127 -
17/07 kl 19 102 108 107 -
17/07 kl 20 99 105 104 -
17/07 kl 21 115 121 120 -
17/07 kl 22 146 153 151 -
17/07 kl 23 185 192 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 251 263 270 280
Laveste vannstand 99 106 99 93 85
Avvik gult nivå -150 -139 -127 -120 -110
Avvik orange nivå -168 -157 -145 -138 -128
Avvik rødt nivå -178 -167 -155 -148 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm