Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/02 kl 00 90 100 93 -
25/02 kl 01 105 115 109 -
25/02 kl 02 149 159 154 -
25/02 kl 03 207 217 212 -
25/02 kl 04 263 272 267 -
25/02 kl 05 305 313 308 -
25/02 kl 06 319 328 323 -
25/02 kl 07 306 315 310 -
25/02 kl 08 267 276 270 -
25/02 kl 09 216 224 218 -
25/02 kl 10 160 169 162 -
25/02 kl 11 118 125 119 -
25/02 kl 12 97 104 98 -
25/02 kl 13 107 114 109 -
25/02 kl 14 148 155 150 -
25/02 kl 15 206 214 209 -
25/02 kl 16 266 275 270 -
25/02 kl 17 310 319 315 -
25/02 kl 18 331 339 335 -
25/02 kl 19 320 329 325 -
25/02 kl 20 284 291 287 -
25/02 kl 21 229 236 233 -
25/02 kl 22 168 176 172 -
25/02 kl 23 117 125 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 378 357 339 342 333
Laveste vannstand 123 108 90 85 83
Avvik gult nivå -4 -25 -43 -40 -49
Avvik orange nivå -20 -41 -59 -56 -65
Avvik rødt nivå -37 -58 -76 -73 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm