Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 00 195 202 197 -
21/09 kl 01 155 162 156 -
21/09 kl 02 124 131 126 -
21/09 kl 03 114 121 116 -
21/09 kl 04 127 134 129 -
21/09 kl 05 161 168 163 -
21/09 kl 06 204 211 207 -
21/09 kl 07 245 252 247 -
21/09 kl 08 272 279 274 -
21/09 kl 09 280 286 282 -
21/09 kl 10 267 273 270 -
21/09 kl 11 236 243 240 -
21/09 kl 12 195 202 199 -
21/09 kl 13 153 161 158 -
21/09 kl 14 119 126 123 -
21/09 kl 15 102 110 106 -
21/09 kl 16 107 115 111 -
21/09 kl 17 136 143 139 -
21/09 kl 18 177 185 181 -
21/09 kl 19 221 229 225 -
21/09 kl 20 256 265 260 -
21/09 kl 21 275 283 278 -
21/09 kl 22 274 283 277 -
21/09 kl 23 256 265 259 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 300 286 271 270
Laveste vannstand 82 92 102 103 106
Avvik gult nivå -75 -82 -96 -111 -112
Avvik orange nivå -91 -98 -112 -127 -128
Avvik rødt nivå -108 -115 -129 -144 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm